Prislista för våra analyser för 2015 hittar du här.

Comments

Transcription

Prislista för våra analyser för 2015 hittar du här.
 Klinisk kemiska laboratoriet Universitetsdjursjukhuset,
SLU PRISLISTA fr.o.m. 2015-01-01 för kliniska prover
För
djuren
nu
och
i framtiden
Hematologi
B-Leukocyter (B-LPK+diff)
270:B-Hematologi-paket
(B-Hb, B-EVF, B-LPK+diff)
300:B-Anemi-paket (B-Hb, B-EVF, B-EPK,
MCV, MCHC, retikulocyter, B-LPK+diff)
350:Alla diff-räkn inkluderar manuell bedömning i mikroskop
B-Hb, B-EVF, B-EPK (enstaka analys)
B-LPK, B-trombocyter (enstaka analys)
B-retikulocyter
85:-/st
85:-/st
135:-
Klinisk kemi
Hund kemipaket litet (8 analyser)
Hund kemipaket mellan (13 analyser)
Hund kemipaket stort (18 analyser)
410:525:630:-
Katt kemipaket litet (8 analyser)
Katt kemipaket mellan (13 analyser)
Katt kemipaket stort (17 analyser)
425:550:660:-
Häst kemipaket litet (6 analyser)
Häst kemipaket mellan (11 analyser)
Häst kemipaket stort (16 analyser)
380:500:620:-
S-ALAT
S-albumin (BCG)
S-ALP
S-amylas
S-ASAT
S-bilirubin, konjugerat
S-bilirubin, totalt
S-CK
S-elektrolyter (Na, K, Cl)
S-fosfat
S-fruktosamin
S-gallsyror
S-GLDH
S-glukos
S-GT, glutamyltranspeptidas
S-järn
S-kalcium
S-kalium
S-klorid
S-kolesterol
S-kreatinin
S-lipas
S-magnesium
S-natrium
S-cPL (hund) IDEXX snap test
S-fPL (katt) IDEXX snap test
S-protein
S-TIBC + järn
S-triglycerider
S-urea
S-zink
80:80:80:80:80:180:80:80:170:80:100:100:80:80:80:80:80:80:80:80:80:80:80:80:300:300:80:180:80:80:170:-
CRP, C-reaktiv protein (hund)
SAA, serum amyloid A (häst o katt)
P-fibrinogen
Elektrofores (inkl protein)
110:200:100:240:-
Hemostas
P-PK, protrombinkomplex
P-APT-tid
P-fibrinogen
130:130:100:-
Urin
U-urinprov (pH, densitet, stix + sediment)
U-krea/S-krea-kvot
U-protein/U-krea-kvot
Faeces-blod
230:200:180:125:-
Immunologi
S-ANA (hund, katt)
B-Coombs (hund)
570:550:-
Synovia, buk-, brösthåle-vätska m.m.
leukocyt- + diff-räkning
leukocyträkning
glukos
protein
Cerebrospinalprov (Prot, EPK, LPK+diff)
300:125:80:100:530.-
Cytologi
Benmärgsaspirat
BAL
BAL inkl räkning antal leukocyter
Övrig cytologi
Utökad cytologi (flera frågeställningar)
600:420:545:490:730:-
Endokrinologi (angående djurslag, kontakta lab.)
totalt T4
200:fritt T4 (hund)
200:cTSH (hund, katt)
230:TgAA, tyreoglobulinantikroppar (hund)
310:fritt T4, TSH (hund)
330:totalt T4, TSH (hund, katt)
330:fritt T4, totalt T4, TSH (hund)
450:fritt T4, total T4, TSH, TgAA (hund)
710:totalt T4, TSH före medicinering,
samt total T4 efter medicinering
490:kortisol 1 prov
200:ACTH i EDTA-plasma (häst, hund)
410:ACTH stimulering
300:Dexametasonhämning, 2 prov
300:Dexametasonhämning, 3 prov
350:Dexametasonhämning, 4 prov
390:Urinkortisol/krea-kvot, 1 prov
270:Urinkortisol/krea-kvot, 2 prov
540:Urinkortisol/krea-kvot, 3 prov
720:progesteron i blod
245:östronsulfat (häst)
330:eCG, ekvint chorion gonadotropin (häst)
390:relaxin (hund)
290:LH (hund, katt)
290:
testosteron
360:AMH, anti-Müllerian hormon
370:Insulin (häst, hund)
280:IGF-I (katt, hund)
600:EMS (insulin, glukos och triglycerider)
350:manuella hormonanalyser snabbsvar
860:Övriga (immunologisk metodik)
Troponin I (hund, och katt)
cTLI (hund)
Fenobarbital
Vitamin B12 + Folsyra
Vitamin B12 + Folsyra + TLI
Vitamin B12
Folsyra
Provhanteringsavgift på 55:- tillkommer på alla remisser med totalkostnad under 150:- (exkl. moms)
25 % moms tillkommer på alla priser. Ingen fakturaavgift.
OBS! Vi skickar räkning och lämnar ut provsvar endast till remitterande veterinär.
230:280:230:310:440:215:215:-
Reviderad 2015-04-01