Aktivitet samt tidsperiod Strävansmål Nyckelfråga Metod Utvärdering

Comments

Transcription

Aktivitet samt tidsperiod Strävansmål Nyckelfråga Metod Utvärdering
Aktivitet samt tidsperiod
Från vecka 37
Strävansmål
Förmåga att ta hänsyn till
och leva sig in i andra
människors situation samt
vilja att hjälpa andra.
Nyckelfråga
På vilket sätt tycker DU om
att uttrycka dig?
Metod
Ta fram/ Låna böcker om
känslor och hur man är mot
varandra. Vi ska ha böcker i
korg som nu men även på en
hylla. Bollekar och andra
lekar som Gubben i lådan,
Björnen sover.
Utvecklar nyanserat talspråk,
ordförråd och begrepp samt
sin förmåga att leka med
ord, berätta, uttrycka tankar,
ställa frågor.
Böcker, Babblarna med kort
och aktiviteter, sång påse, fri
lek, rimramsa,
Utvecklar sin skapande
förmåga och sin förmåga att
förmedla upplevelser, tankar
och erfarenheter i många
uttrycksformer som lek, bild,
rörelse, sång och musik,
dans och drama.
Ritar månadsbild, lera,
Babblar dans, sång påse,
lekar, instrument,
Utvärdering/Reflektion
Reflektionsprotokoll.
Visa foto och filmer för
barnen.
Blogg.
Från vecka 3 2015
Utvecklar nyanserat talspråk,
ordförråd och begrepp samt
sin förmåga att leka med
ord, berätta, uttrycka tankar,
ställa frågor.
Hur kan vi förändra vår miljö
i verkstan för att utmana
barnens språk, rollekar och
att ge dem mer inflytande?
Böcker, Babblarna med kort
och aktiviteter, sång påse, fri
lek, rimramsa
Utvecklar sin skapande
förmåga och sin förmåga att
förmedla upplevelser, tankar
och erfarenheter i många
uttrycksformer som lek, bild,
rörelse, sång och musik,
dans och drama.
Ritar månadsbild, lera,
Babblar dans, sång påse,
lekar, riva och klistra
silkespapper, stora
nabbipärlor, lekkuddar, filtar
Utvecklar sin förmåga att
uttrycka sina tankar och
åsikter och därmed få
möjlighet att påverka sin
situation.
Tid för fri lek. Lyssnade
pedagoger. Pedagoger som
läser av vad barnen vill och
förändrar miljön efter
barnens intresse och att ge
utmaningar.
Foto ram i barnens höjd.
Reflektionsprotokoll.
Se hur barnen agerar och
reagerar.
Foto ram till barnen
Lyssna vad föräldrar
berättar.