Fakta om Mojjen Bemötande På frågor av typen: Hur tycker

Comments

Transcription

Fakta om Mojjen Bemötande På frågor av typen: Hur tycker
/
•'
Fakta om Mojjen
•
Man har kunnat köpa varmkorv i Knivsta åtminstone sedan 1960-talet. Korvförsäljningen var då
en del av Särstakiosken som ligger mitt emot Thunmanskolan.
•
Så småningom föddes Mojjen som egen korvkiosk. Till att börja med stod den i hörnet
Apote ksväge n-Fo rsbyvägen.
•
Ungefär 2004, när torget skulle anläggas flyttades Mojjen över till andra sidan av Forsbyvägenalltså den östra sidan.
•
När också det torget skulle anläggas flyttades Mojjen till den plats där vi står nu, dvs
Järnvägsto rget.
•
2013-14 när den här platsen skulle göras i ordning, fick Mojjen si n temporära plats på andra
sidan gatan, där den står nu.
Bemötande
På frågor av typen: Hur tycker du att ni har bemött den här företagaren?
Alla anställda inom Knivsta kommun har ett ansvar att ge alla de möter ett vänligt, professionellt och
respektfullt bemötande. Så långt jag känner till har de tjänstemän som varit inblandade i det här
ärendet levt upp till detta. Min bild är att vi verkligen försöker göra vårt bästa för att gå den här
företagaren till mötes. Men jag har förstås ingen över_
blick över alla kontakter som tjänstemän inom
kommunen har med enskilda medborgare, företagare och andra intressenter.
Kan du garantera att alla bemött företagaren på ett bra sätt? Undvik att svara direkt på en "kandu-garantera-fråga". Berätta i stället om hur det ska vara:
Som kommunchef måste jag förutsätta att alla våra tjänstemän ger alla ett respektfullt och vänligt
bemötande. Jag har ingen information om något fall där det inte skulle vara så. Min bild är att vi
verkligen försöker göra vårt bästa för att gå den här företagaren till mötes.
Frågor av typen: "Vi har pratat med flera anställda som är mycket kritiska till hur ni har hanterat
den här företagaren" Det diir lir oftast bluft eller någon enskild. Svara inte direkt på frågan:
Vår grundinställning är att vi vill ha kvar Mojjen. Det är en kulturinstitution för oss i Knivsta. Vi har
verkligen försökt göra vårt bästa för att gå den här företagaren till mötes.
På frågor av typen: Men titta här på det här mailet som XX skrev den xxxxdatum? Vad tycker du
om det? OBS! Viktigt! Ta absolut inte tag i något papper. Titta Inte ens på pappret. Titta hela tiden
reportern i ögonen och säg så här:
Jag kan inte ta ställning till några påståenden ni gör kring anställda i Knivsta kommun. Om ni här och
nu vill lämna över några handlingar så får vi registrera och diarieföra dessa handlingar i sedvanlig
ordning. Jag diskuterar heller inte personalärenden i medier.
Riktlinjer för kommunens digitala kanaler
Det är bara den med uppdrag av sin chef som i sociala medier kan utt ala sig för kommunens räkning,
och det sker alltid i kommunens egna kanaler.
Knivsta kommun har inga riktlinjer för vad man som privatperson {och anställd i kommunen) bör eller
inte bör göra i sociala medier.
Men återigen :
Uttalar man sig på eget initiativ om kommunen (och i andra kanaler än kommunens egna) så gör man
det som privatperson, och inte som företrädare för Knivsta kommun .
Stopp replik
Det pågår nu en rättsprocess, då vi blivit stämda av en av kommunens småföretagare. Vi arbetar just
nu med svaret på stämnlngsansökan och innan rättsprocessen haft sin gång kan jag inte kommentera
ärendet.
Budskap:
1) Vi vill ha kvar korvkiosken i Knivsta
Mojjen är något av en institution i Knivsta, och vår önskan är självklart att man även i fortsättningen
ska kunna köpa korv hos Mojjen.
Mojjen har i dag en temporär plats. Den stod tidigare här där vi står nu, men flyttades när den här
platsen skulle göras i ordning. Och i och med att vi har tillgänglighetsanpassat trappan till stationen
med hiss fungerar inte längre den här platsen för en korvkiosk. Vi har därför istället gjort i ordning en
plats strax bortom cykelställen, alldeles invid bussterminalen och parkeringsplatserna. Nu återstår
bara att komma överens med ägaren om när vi kan flytta över Mojjen till denna sidan .av gatan.
Den tomt som Mojjen nu står på ska bebyggas med bostäder och lokaler för både verksamheter och
kontor. Markanvisningsavtalet handlade om en tomt borta vid Gredelbybron, men där pågår nu en
rättsprocess ... (se ovan)
2) Expansiva Knivsta
I Knivsta finns ett aktivt näringsliv med många engagerade småföretagare, vilket vi sätter stort värde
på. Vi är också mycket glada över den 15:e plats vi fått i Svenskt näringslivsranking. Ett rikt och
blomstrande näringsliv är mycket viktigt för Knivstas utveckling och vi är därför glada för det goda
samarbete vi har med företagarna i Knivsta .
Det är många som vill bo i Knivsta. Förra året ökade vi med 525 personer. Därmed är vi den kommun
som procentuellt vuxit näst mest i landet. Vi jobbar kontinuerligt med att bygga ut den kommunala
servicen bland annat i form av skolor och förskolor.
3) Ett öppet kommunhus
Kommunhuset är ett hus för alla Knivstabor Här läser man tidningar, besöker biblioteket eller tar en
kaffe på
cafe Hörnet som drivs av en privat entreprenör. I huset finns också både stora små
samlingssalar som frekvent används av kommunens föreningsliv. Därutöver rymmer huset
kommunens förvaltning.

Similar documents