1 (1) 2015-10-16 Lokalpolisen i Täby informerar: Med anledning av

Comments

Transcription

1 (1) 2015-10-16 Lokalpolisen i Täby informerar: Med anledning av
1 (1)
Datum
2015-10-16
Polismyndigheten
Lokalpolisområde Täby
Lokalpolisen i Täby informerar:
Med anledning av en ökad oro runt ungdomar som regelbundet besökte centrum under hösten 2014 och vintern 2015, startades en samverkansgrupp. I gruppen ingick polis, Trygg i Täby, vakterna i Täby
centrum, socialtjänsten, Ung Fritid, fastighetsägare och närliggande
skolor.
Flera ungdomar aktualiserades därefter till socialtjänsten i hemkommunen och insatser sattes in. Från att vakterna hade ca 50-100 tillsägelser till ungdomar/ vecka, reducerades dessa efter en tid till att hamna
på mellan 10-30 tillsägelser/ vecka.
Täby centrum skall var en trygg plats för alla att vistas på och vårt
samarbete där kommer att fortsätta.
Som förälder är det viktigt:



att du samtalar med dina barn – lyssnar och är nyfiken.
att du pratar med andra föräldrar (för att eventuellt göra gemensamma överenskommelser om vad som gäller för era ungdomar).
att du tar möjligheten att nattvandra och besöka fritidsgårdarna
som finns i kommunen.
Med vänlig hälsning
Jan Berlin kommissarie,
tf Lpoc Täby
Har du/ ni frågor kontakta:
Lokalpolisen Täby:
Lena Staag
Kristina Majberg
073-7156399
070-3214028
Trygg i Täby
Bo Hammerin
Lil Froby
08- 55559799
08- 55559956
Mini Maria
Socialtjänsten
Anders Delryd
Jesper Lindau
08- 55559384
08- 55559143
Postadress
Polismyndigheten
Box 133
183 22 Täby
Besöksadress
Biblioteksgången 11
Täby
Telefon
114 14
Webbplats
polisen.se
E-post
[email protected]