Bottenmete - Blixt Sport

Comments

Transcription

Bottenmete - Blixt Sport
Metset
bottenmete
lysstav vid
nattfiske
Bottenmete är ett mycket
spännade fiske. Effektivt för
nästan all sorts fisk, både i
sött och salt vatten.
glidpärla
med hake
lekande
ca. 50 cm
mask
betesnål
löja
Att bottenmeta
De flesta fiskarna söker sin föda på bottnen,
därför är bottenmete både effektivt och
spännande. Valet av bete gör att man kan
fånga i princip vilken fiskart som helst på
bottenmete. Metar man på dagen med majs
eller mask fångas oftast mört, abborre eller
braxen. På kvällen och natten fångar man
sutare och karp. Med fisk som agn kan man
fånga lake, ål, gös och gädda.
Darts metset Bottenmete innehåller alla de
tillbehör som behövs för ett lyckat fiske.
Betesnålen används för att trä lina och krok
igenom en död betesfisk. Lämplig betesfisk
är en mört eller löja på 5-10 cm.
Till tafs har man helst en grövre lina på
0,50-0,60 mm, då både ål, gös och lake har
många små vassa tänder som lätt nöter av
en tunnare lina.
Fiskar man i havet med räka, fiskbit eller
mask fångas olika arter av plattfiskar, torsk
och vitling. Bra platser är hamnar, pirar och
å-mynningar.
Lämplig utrustning är ett haspelspö, 9-12’
långt och en haspelrulle med 0,25-0,35 mm
nylonlina beroende på var och vad du fiskar
efter.
Med ålbjällran monterad i spötoppen har
man en enkel och effektiv nappindikator som
vid fiske i mörker kan förstärkas med en lysstav. Använd spöklyka när du metar.
Lycka till med ditt bottenmete!
Darts metset finns även för abborre, gädda,
gös, regnbåge och kustmete.
© DARTS AB
www.darts.se
Art.nr. M900-04
© DARTS AB
www.fisketeamnorden.se

Similar documents