Blankett

Comments

Transcription

Blankett
ANSÖKAN – Skola 24 och anhörigregister
för ELEV under 18 år
TACK för att DU väljer att
fylla i dina uppgifter via
kommunens portal!
På detta sätt hjälper ni oss i skolan att öka säkerheten kring att rätt uppgifter kommer in.
Undertecknad ansökan lämnas till informationen på gymnasieskolan, alt. scannas (undertecknad) och
skickas med mail till [email protected]
Anhörigregister
Informationen används som ett ”anhörigregister” för att skolans personal under dagtid ska
kunna komma i kontakt med elevers förälder/vårdnadshavare vid exempelvis olycksfall eller
andra tillbud. Personuppgifterna behandlas i enlighet med rådande lagar och regler (PUL).
Var vänlig skriv tydligt!
Vårdnadshavarens efternamn
Vårdnadshavarens förnamn
Adress
Telefon, bostad
Postnummer
Telefon, arbete
Vårdnadshavarens personnummer *)
Postadress
Mobilnummer
E-postadress *)
Vårdnadshavarens efternamn
Vårdnadshavarens förnamn
Adress
Telefon, bostad
Postnummer
Telefon, arbete
Vårdnadshavarens personnummer *)
Postadress
Mobilnummer
E-postadress *)
Elevens efternamn
Elevens förnamn
Elevens personnummer *)
Klass
*) Personnummer och e-postadress är obligatoriska uppgifter för att kunna
aktivera ett konto i Skola 24 (skolans frånvarosystem).
Rev. 150804
ANSÖKAN – Skola 24 och anhörigregister
för ELEV under 18 år
Ansökan SKOLA 24-konto som förälder/vårdnadshavare till omyndig elev
Ansökan avser tillgång till skolans frånvarosystem, Skola 24, för er/din dotter/son.
Jag/vi vill att skolan informerar om min sons/dotters frånvaro via e-postadressen jag angett
Jag/vi har EJ tillgång till E-post.
Uppgifterna registreras och därefter skickas en aktiveringskod till frånvarosystemet Skola 24 till din
uppgivna e-postadress
___________________________________
Datum
___________________________________
Datum
___________________________________
Vårdnadshavarens underskrift
___________________________________
Vårdnadshavarens underskrift
___________________________________
Namnförtydligande
___________________________________
Namnförtydligande
Blanketten skickas eller lämnas till:
Falkenbergs gymnasieskola
Informationen
Nyhems plan 2
311 35 Falkenberg
eller [email protected]
Skolans noteringar
Registrerat datum
Signatur
Rev. 150804