Ladda ner folder om familjecentralerna

Comments

Transcription

Ladda ner folder om familjecentralerna
Familjecentralen hösten 2015
Ett samarbete mellan Region Östergötlands
Barnavårdscentraler, Omsorgs- och Socialförvaltningen i Mjölby kommun och Svenska kyrkan.
Vi vill vara en mötesplats för föräldrar och barn i åldrarna 0-5 år. Här kan vi
ge råd och stöd i olika frågor kring föräldraskap och småbarnsår.
Vi vill arbeta på ett förebyggande och hälsofrämjande sätt, riktat direkt till
föräldrar och barn. Här kan du få tillfälle att väga och mäta ditt barn, ställa
frågor, fika, delta i en sångstund och träffa andra föräldrar.
Här kan du utbyta erfarenheter och bygga nya kontaktnät. Fika finns till
självkostnadspris.
Läs mer om våra mötesplatser på nästa sida!
Namn: Lars Murling
Datum: 2015-08-01
Omsorgs- och socialförvaltningen
Våra mötesplatser!
Mantorp
Skänninge
Mjölby
Vi träffas måndagar klockan
9.00–11.30
Vi träffas torsdagar klockan
8.30–11.00
Vi träffas måndagar 9.00–
11.30
Adress:
Kyrkans hus i Mantorp,
Häradsvägen 5, 590 18
Mantorp
Adress:
Församlingshemmet i
Skänninge, Mjölbygatan 4,
596 33 Skänninge
Adress:
Församlings-hemmet i
Mjölby, Axel Träffs gata 6,
595 41 Mjölby
Kontakt BVC:
Linda & Lillian
010-104 84 19, måndag
13.00 -13.45, torsdag 11.00–
11.45
Kontakt BVC:
Ann-Catrine, 010-104 86 84,
Gunilla, 010-104 86 84
Kontakt BVC:
Birgitta, Maria, Lena &
Petra. Måndag-fredag 9.00–
10.00, 010-104 80 34
Kontakt Mjölby kommun:
Carina, 0142-852 18
010-105 98 20, övrig tid
Kontakt Mjölby kommun:
Carina, 0142-852 18
Kontakt Skänninge
församling:
Margaretha, 0142-834 40
Kontakt Mjölby kommun:
Gerd, 0142-857 66
Kontakt Mjölby församling:
Anna, 0142-827 07
Kontakt Vifolka församling:
Eva, 0142-554 39, Malin,
0142-554 38, Yvonne, 0142554 41
För mer information: Lars Murling, 0142-851 89
Adress: Växthuset, Omsorgs- och socialförvaltningen, Mjölby kommun, 595 80 Mjölby.
E-post: [email protected]
Hemsida: www.mjolby.se
2