Enervent- Koldioxidloggern

Comments

Transcription

Enervent- Koldioxidloggern
Enervent- Koldioxidloggern
Mät din luftluftkvalitet hemma själv!
Vet du om att många har bättre luft i
bilen än hemma.
Hur väl fungerar ventilationen i ditt hem?
Att mäta koldioxidhalten är ett utmärkt sätt att få reda på hur bra luftkvalitén är hemma och hur väl ditt ventilationssytem fungerar. Hyr en
koldioxidlogger och kontrollera ditt hem!
Koldioxid
Atmosfären består av ungefär
0,04% koldioxid som är en färg
och luktlös gas. Koldioxid tillförs
till atmosfären bland annat vid
förbränning, men också vid varje
andetag som vi andas ut. Sedan
tar våra viktiga växter på jorden
upp koldioxiden tillsammans med
solljus och vatten och genom
fotosyntes omvandlas detta bland
annat till syre.
Ensto Sweden AB
Västberga Allè
126 30 Hägersten, Sverige
Tel +46 8 556 309 00 www.enervent.se
Studier
Koldioxidloggern Vad är bra luftvärde? Lösning
Obalans i luften medför stora
mängder koldioxid som kan
ställa till det för oss människor.
Nya studier visar att koncentrationsförmågan sjunker drastiskt i
stigande koldioxidkoncentrationer. Tester har gjorts där ett antal
människor har fått utföra olika
tester i rum med olika koldioxidhalter. Redan vid en koldioxidhalt
med 1000 ppm sågs försämrade
resultat och vid 2500 ppm var prestaionsförmågan avsevärt mycket
lägre än vid 600ppm. Symptom
kan vara trötthet, ont i huvudet
och illamående.
Utomhus brukar en normal
koldioxidkoncentration ligga på
mellan 300 och 400 ppm(“parts
per million”= antal per miljon).
Om koldioxidkoncentrationen
håller sig runt 600ppm inomhus
brukar detta ses som mycket bra
inomhusluft. Om en byggnad inte
är tillräckligt bra ventilerad kan
dessa värden dock snabbt stiga
upp mot 2500 ppm.
Koldioxidhalten är dock realtivt
enkel att kontrollera. Man kan
prova med att öppna ett fönster
och se hur snabbt mätvärdet
sjunker och när du stänger fönstret, se hur fort mätvärdet stiger
igen. Vårt tips är att hyra en koldioxidlogger via din lokala installatör och enkelt själv mäta värdet
i olika rum. Vi rekommenderar att
man tar mätaren utomhus för att
mäta områdets grundvärde. Sen
tar man mätaren i några olika rum
t.ex. vardagsrum, kök och sovrum.
Viktigt är att pröva både med och
utan personer.
Vi på Enervent hjälper gärna till
att hitta rätt lösning för ditt hem
och dina behov. Med Enervents
innovativa ventilationsaggregat
får du frisk, filtrerad luft dygnet
runt och du kan själv kontrollera
temperaturen. Med ventilationsaggregatets effektiva värmeeller kylåtervinningssystem minimeras även energiförlusterna.
Välkommen att kontakta oss!

Similar documents