Jordens inre och yttre krafter En av orsakerna till att landskap och

Comments

Transcription

Jordens inre och yttre krafter En av orsakerna till att landskap och
Geografi åk 6 2015
Jordens inre och yttre krafter
En av orsakerna till att landskap och natur ser olika ut
är att berggrunden är olika. Ny berggrund bildas hela tiden
och vulkanutbrott och jordbävningar är tydliga bevis på att jordens
inre krafter förändrar landskapet. Sol, vind, vatten och is är yttre
krafter, som slipar och jämnar ut jordens yta. Hade inte de inre krafterna
verkat, skulle jorden vara platt som en pannkaka! Det kan vara svårt att
förstå, eftersom processen sker så långsamt.
Du ska kunna…
- jordens ålder
- beskriva jordklotets uppbyggnad
- hur jordytan formas och förändras (jordens yttre krafter) av vind,
vatten och sol men även av människan.
- hur jordytan formas och förändras (jordens inre krafter) av
jordbävning och vulkanutbrott.
- var i världen dessa krafter uppstår och varför just där.
- vad det får för konsekvenser för människor och natur.
- använda geografiska begrepp (se ordlista).
- använda kartor och andra geografiska källor när vi arbetar.
Hur vi ska jobba.
- läsa texter, läsa av bilder.
- se filmer.
- anteckna och skriva texter.
- arbeta med uppgifter i grupp och enskilt.
Redovisning:
Vi ska redovisa muntligt och med ett prov.
Geografi åk 6 2015
Ur Lgr-11
Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om
vilka mänskliga verksamheter, som påverkar jordytans former och
mönster och av naturen framkallade processer. Vilka konsekvenser av
olika förändringar som sker i det geografiska rummet. Naturens egna
processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer
i olika delar av världen,
Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans
markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik
och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
natur-och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande
drag och utbredning.