Universitatea “Politehnica” Timişoara

Comments

Transcription

Universitatea “Politehnica” Timişoara
www.upt.ro
Universitatea
“Politehnica”
Timişoara
1
1
www.upt.ro
2
2
www.upt.ro
Universitatea
“POLITEHNICA”
din Timişoara
56
UN
IV
ER
SI
TA
TI
22
UN
IV
ER
SI
TA
TI
I TA TI
S
R
E
V
I
12 UN
Facultatea de Chimie Industrială şi
Ingineria Mediului din Timişoara
Facultatea de Chimie Industrială şi
Ingineria Mediului
1. Cine suntem?
2. De ce Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria Mediului?
3. Ce îţi oferim?
4. Ce vei studia?
5. Unde vei studia?
6. De ce Timişoara?
7. Cum te înscrii la noi?
4
1. Cine suntem?
● înfiinţată în 1948;
● localizată în cladirea din strada Carol Telbisz, nr. 6 şi
clădirea din bulevardul Vasile Pârvan, nr. 6;
● aproximativ 60 cadre didactice şi 20 de persoane
didactice auxiliare şi nedidactice;
● aproximativ 750 de studenţi.
5
2. De ce Facultatea de Chimie
Industrială şi Ingineria Mediului?
● una dintre cele mai cunoscute facultăţi tehnice din Europa
Centrală şi de Est;
● peste 20 de acorduri de colaborare cu universităţi din
străinătate;
● interes crescut al companiilor naţionale şi multinaţionale
pentru absolvenţii facultăţii;
● acorduri
de
colaborare
cu
companii
naţionale
şi
multinaţionale din întreaga ţară.
6
3. Ce îţi oferim?
● învăţământ la zi;
● studii universitare de licenţă, master şi doctorat în
limbile română şi engleză;
● 7 programe pentru studii de licenţă; 13 programe
pentru studii de master; 3 domenii de doctorat.
7
3. Ce îţi oferim?
● pregătire universitară la cel mai înalt
nivel, în spaţii de învăţământ moderne,
dotate cu aparatură de ultimă generaţie;
8
3. Ce îţi oferim?
● oportunităţi de practică şi locuri de muncă în centre de
cercetare proprii, companii naţionale şi multinaţionale:
● Primăriile, Regiile autonome apă – canal, Agenţiile de
protecţia mediului, Direcţiile sanitar veterinare, Oficiile
de protecţia consumatorilor, ş.a. - solicită de asemenea
absolvenţi cu pregătire în domeniile Inginerie chimică şi
Ingineria mediului.
9
3. Ce îţi oferim?
● târguri de oferte de practică şi de locuri de muncă
pentru studenţi:
10
3. Ce îţi oferim?
● Institutul de Cercetări pentru Energii Regenerabile
ICER – Timişoara
11
3. Ce îţi oferim?
● burse (de performanţă, de merit, de studiu, sociale) şi
burse oferite de firme;
● burse pentru stagii în străinătate prin programul
Erasmus şi prin acorduri bilaterale (Germania, Franţa,
Spania, Anglia, Olanda, etc.);
12
3. Ce îţi oferim?
● cazare pentru toţi studenţii în căminele din complexul
studenţesc (dotate cu conexiune internet, cablu TV,
frigider, bucătărie şi spălătorie pe fiecare etaj);
13
3. Ce îţi oferim?
14
3. Ce îţi oferim?
Interior cămine studenţeşti
15
3. Ce îţi oferim?
Interior cămine studenţeşti
16
3. Ce îţi oferim?
● acces gratuit la bibliotecile şi bazele de date ale
întregului centru universitar;
17
3. Ce îţi oferim?
● masă subvenţionată de UPT în spaţiile universităţii,
contribuţia studentului fiind de 8 lei / meniu complet;
2 Restaurante studențeşti
18
3. Ce îţi oferim?
● acces gratuit la cele mai moderne baze sportive
studenţeşti din ţară (2 baze sportive);
Baza
sportivă 1
3. Ce îţi oferim?
Baza sportivă 2
acces gratuit
3. Ce îţi oferim?
Baza sportivă 2
acces gratuit
3. Ce îţi oferim?
● posibilitatea de studiu într-un oraş occidental,
dezvoltat economic şi cultural corespunzător;
3. Ce îţi oferim?
● programe de consiliere a studenţilor prin intermediul
Oficiului de Îndrumare şi Consiliere (OICS);
● tabere gratuite pentru studenți în vacanţele de vară şi
de iarnă;
● transport în comun (RATT) gratuit;
● 50 % reducere la transportul CFR.
23
4. Ce vei studia?
DOMENII DE LICENŢĂ:
(durata studiilor - 4 ani)
• Inginerie Chimică
• Ingineria Mediului
24
4. Ce vei studia?
Domeniul Inginerie Chimică
cu următoarele
specializări:
Chimie Alimentară şi Tehnologii Biochimice
Ingineria Substanţelor Anorganice şi Protecţia Mediului
Chimia şi Ingineria Substanţelor Organice, Petrochimie şi
Carbochimie
Ştiinţa şi Ingineria Materialelor Oxidice şi Nanomateriale
Ştiinţa şi Ingineria Polimerilor
Repartiţia pe specializări se face la începutul anului 3 de studiu
25
4. Ce vei studia?
Ocupaţii posibile:
Inginer chimist; Referent de specialitate inginer chimist;
Inspector de specialitate inginer chimist; Expert inginer chimist;
Proiectant inginer chimist; Inginer chimist de mediu; Inspector
protecţia mediului; Analist calitate; Profesor în învăţământul
preuniversitar.
26
4. Ce vei studia?
Domeniul Ingineria Mediului
cu următoarele
specializări:
Ingineria şi Protecţia Mediului în Industrie
Ingineria Sistemelor Biotehnice şi Ecologice
Repartiţia pe specializări se face la începutul anului 3 de studiu
27
4. Ce vei studia?
Ocupaţii posibile:
Inspector protecţia mediului; Responsabil de mediu; Inginer de
cercetare în ingineria sanitară şi protecţia mediului; Monitor mediu
înconjurător; Inspector de specialitate inginer chimist; Consilier
ecolog; Analist de mediu; Auditor de mediu; Profesor în
învăţământul preuniversitar.
28
4. Ce vei studia?
Domenii şi specializări în curs de acreditare:
Domeniul Ingineria Produselor Alimentare cu
următoarea specializare:
Controlul şi Expertiza Produselor Alimentare
Domeniul
specializări:
Inginerie
Chimică cu următoarele
Ingineria şi Informatica Proceselor Chimice şi Biochimice
Extracte şi Aditivi Naturali Alimentari
29
5. Unde vei studia?
30
6. De ce Timişoara?
● viaţă studenţească (educaţie, cultură, distracţie etc.);
● evenimente sportive;
● evenimente culturale;
● oportunităţi extraşcolare de formare;
● posibilităţi de afirmare;
● locuri de muncă full-time şi part-time.
31
6. De ce Timişoara?
Distracţie
32
6. De ce Timişoara?
Acţiuni
studenţeşti
33
6. De ce Timişoara?
Manifestări
studenţeşti
34
6. De ce Timişoara?
Concursul Naţional
de Chimie „Coriolan
Drăgulescu”
35
6. De ce Timişoara?
Studenţi în practică
36
Liga Studenților Chimiști din Timișoara
6. Cum te înscrii la noi?
Sesiuni de admitere:
● Iulie 2013
● Septembrie 2013 (pentru locurile rămase neocupate în prima sesiune)
Cifra de şcolarizare estimată:
● INGINERIE CHIMICĂ: 95 locuri fără taxă
(30 locuri cu taxă)
● INGINERIA MEDIULUI: 100 locuri fără taxă
(20 locuri cu taxă)
38
6. Cum te înscrii la noi?
Concursul de admitere este:
CONCURS DE DOSARE
m = b
Media de admitere = Media la bacalaureat
39
Informaţii despre înscriere
Decanatul Facultăţii de Chimie Industrială şi Ingineria
Mediului
Bulevardul Vasile Pârvan, nr. 6, 300223, Timişoara, România
Tel.: 0040 - 256 – 403063
Fax: 0040 - 256 - 403060
e-mail: [email protected]
http://www.chim.upt.ro/
40
VĂ AŞTEPTĂM CU DRAG !

Similar documents

Activity Report IMT

Activity Report IMT Anexa 7 Comunicări ştiinţifice prezentate la conferințe internaţionale ................................................. 193 Anexa 8 Studii prospective şi tehnologice, normative, proceduri, metodol...

More information

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - Liceul Teoretic ADAM MÜLLER

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE - Liceul Teoretic ADAM MÜLLER 16. Comisia pentru relatii comunitare si imaginea scolii. 17. Comisia burse si bani de liceu. 18. Comisia pentru combaterea violenţei 19. Comisia pentru educaţie rutieră şi educaţie pentru sănătate...

More information