Om du använder STR-material som är indelat i 15 istället för 16

Comments

Transcription

Om du använder STR-material som är indelat i 15 istället för 16
Om du använder STR-material som är indelat i 15 istället för 16 moment och vill att det digitala
utbildningskortet ska stämma med det så behöver du göra följande ändringar.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Byt namn på delmoment 1b från Reglage till 1b Reglage och instrument.
Byt namn på moment 6 från Vård och kontroll till 6 Funktion och kontroll.
Byt namn på delmoment 6a från Funktion och vård till 6a Bilen.
Byt namn på delmoment 6b Säkerhetskontroll till delmoment 6d Säkerhetskontroll.
Byt namn på delmoment 6c Last till 6b Last och passagerare.
Ta med det okopplade delmomentet 6c Släp, och lägg det på moment 6 Funktion och
kontroll.
Byt namn på moment 8 Inledande tätort till 8 Mindre samhälle.
Byt namn på moment 10 Stadstrafik till 10 Stad
Frikoppla (Ta inte med) delmoment 10c Högerregeln
Byt namn på delmoment 10d Huvudled till 10d Väjningsregler.
Byt namn på delmoment 10h Körfält till 10c Placering.
Byt namn på delmoment 10i Vändning och parkering till 10h Vändning och parkering.
Byt namn på moment 12 Motorväg till 12 Högfartsväg.
Ta med det okopplade delmomentet 12e Mitträckesväg, och lägg det på moment 12
Högfartsväg.
Byt namn på delmoment 14a Trafikövningsplats till 14b Utrustning och hjälpsystem.
Byt namn på delmoment 14b Väg till 14a Olika typer av halka.
Byt namn på moment 15 från Stadstrafik till 15 Utbildningskontroll.
Byt namn på delmoment 15a från Tillämpning till 15a Tillämpad stadskörning.
Byt namn på 15b Utbildningskontroll till 15c Utbildningskontroll.
Byt namn på 16a Tillämpning till 16b Tillämpad landsvägskörning.
Frikoppla (Ta inte med) 16b Tillämpad landsvägskörning.
Ta med det okopplade delmomentet 16b Tillämpad landsvägskörning till moment 15.
Frikoppla (Ta inte med) delmoment 16b utbildningskontroll.
Ta bort moment 16 Landsväg

Similar documents