ŽUPNIJSKI LIST - Župnija Zg. Kungota

Comments

Transcription

ŽUPNIJSKI LIST - Župnija Zg. Kungota
odgovarja župnik Ciril Kocbek, mobi 041 391 955, e-mail: [email protected]
ŽUPNIJSKI LIST
GORNJA SVETA KUNGOTA
nasprekojaslicinbožičnegadrevescavabi,dasevečkratkotdružina
zberemookolijaslicdomainvcerkvi,terdoživimoneizmernobožjo
ljubezendonas,sajjedete,kijepoloženovjasli,Božjisin.
6. jan.: Gospodovo razglašenje (sveti trije kralji)
18. -25. jan.: Teden ekumenske molitvene osmine za edinost kristjanov
PROŠNJA NA NOVEGA LETA DAN
Prihajam iz hrupa življenja.
Utrujenost prevzema moje telo, še posebej pa dušo.
Tako težko je mirno sprejeti, kar se nam zgodi skozi dan,
zato prihajam k tebi, o Mati.
V meni hodi negotov otrok,
ob tebi pa sem močan in poln zaupanja.
Že ob misli, da imam tako Mater, se mi vrne pogum.
Čutim, da me tvoja roka vodi.
Tako morem bolj mirno nadaljevati pot.
Popolnoma me prenovi,
da bom lahko videl lepo stran življenja.
Podpri me, da bom mogel hoditi brez strahu.
Daj mi roko, da bom vedno našel pravo pot.
Blagoslovi me, da bo moja navzočnost v svetu
znamenje tvojega blagoslova. Amen.
(Ignacio Larranaga)
***************************** ***********
NAJ SVETA DRUŽINA VARUJE, VODI IN BLAGOSLAVLJA
VAŠO DRUŽINO V LETU, KI SE JE ZAČELO.
****************************************
Župnijski urad Gor. sv. Kungota, spletna stran: www.zupnija-kungota.si
JANUAR
2016
_________________________________________________
BESEDA ŽIVLJENJA:
NOVO ŽIVLJENJE V
KRISTUSU
(Kol 3,12-15)
Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni,
si torej oblecite čim globlje usmiljenje,
dobrotljivost, ponižnost, krotkost,
potrpežljivost. Prenašajte drug drugega
in odpuščajte drug drugemu, če se ima
kateri kaj pritožiti proti kateremu.
Kakor je Gospod odpustil vam, tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem
pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti. Kristusov mir naj kraljuje v
vaših srcih in bodite hvaležni.
Razmišljajmo o tej Božji besedi:
Nebeški Oče nas vedno znova spodbuja k dobremu in nam
zagotavlja,
da
smo
njegovi
in
ljubljeni.
In kako naj živimo, da bomo vredni te njegove ljubezni?
Usmiljeni kakor Oče je geslo svetega leta. Kar pomeni, da smo
dobrohotni do drugih, jih sprejemamo kot svoje brate in sestre, si
pomagamo med seboj, potrpežljivo prenašamo drug drugega in
odpuščamo. Molimo drug za drugega, da bomo skupaj zmogli lepše
in mirneje živeti. Brez prepirov, preziranj, sebičnosti, obrekovanja,
žalitev … Kakor sami želimo, da bi bili sprejeti in ljubljeni, tako se
obnašajmo do drugih. In leto, ki je pred nami, bo lepše.
ŠE NEKAJ PODATKOV ZA LETO 2015
Od 01.01.2015 do 31.12.2015 so se mnogi poslovili od zemeljskega življenja.
V matični knjigi župnije Gor.sv. Kungota je zapisano:
TROBAS Maksimiljan
HLADE Avguštin
JEŠOVNIK Ljudmila
ŠTIGLIC Ljudmila
ŠERBINEK Ana
HLADE Franc
ŠTIGLIC Stanislava
MLAKAR Franc
MAJHENIČ Adolf
MARHOLD Štefanija
ROPIN Ivan
HECL Vinko
GAMSER Dragica
FLAKUS Marjeta
DAJČMAN Franc
KLUG Hans
VEZJAK Janez
GORJUP Marija
FRAS Ernest
JUHART Anton
MAVRIČ Marija
à24.09.1937
à20.07.1974
à29.09.1923
à06.06.1940
à07.06.1934
à25.08.1945
à03.11.1933
à28.11.1946
à21.07.1939
à04.09.1941
à03.05.1939
à02.03.1940
à18.01.1927
à06.07.1942
à31.03.1929
à06.05.1913
à26.06.1930
à25.12.1932
à23.12.1929
à 08.04.1967
à 23.11.1936
V21.01.2015
V28.02.2015
V08.03.2015
V14.03.2015
V26.04.2015
V05.05.2015
V22.05.2015
V18.07.2015
V24.07.2015
V26.07.2015
V26.07.2015
V25.07.2015
V04.08.2015
V05.09.2015
V02.10.2015
V14.08.2015
V09.10.2015
V16.10.2015
V24.10.2015
V 19.11.2015
V 11.12.2015
V matični knjigi župnije Sp.sv. Kungota je zapisano:
VODAN Marija
PUŽ Sonja
MAVRIČ Angela
MUŠIČ Anton
EFERL Anton
SENEKOVIČ Julijana
KLEMENČIČ Boris
ROTTMAN Karol
WALH Janez
KARNER Marija
PODGORŠEK Anton
GRABER Marija
BEDJANIČ Marija
MAČEK Franc
SMOLNIK Joško
WALLAND Rozalija
PEČOVNIK Mihael
ŠMAJS Karel
BENKO Branko
GAJŠLER Leopold
FERLIČ Ivan
SUŠEC Aladin
GERT Frančiška
KOCBEK Brunislava
à14.05.1912
à 17.08.1957
à 30.05.1930
à 02.01.1944
à 08.05.1958
à 29.12.1935
à21.11.1955
à15.10.1935
à24.10.1930
à02.09.1929
à12.12.1941
à13.11.1921
à01.04.1938
à21.09.1940
à20.01.1954
à02.09.1924
à 28.05.1937
à03.10.1928
à 07.06.1929
à 08.11.1927
à 22.04.1949
à 18.04.1974
à 30.08.1938
à 24.08.1937
V 12.01.2015
V 29.12.2015
V18.01.2015
V18.01.2015
V10.03.2015
V12.03.2015
V12.03.2015
V29.03.2015
V01.04.2015
V30.03.2015
V07.04.2015
V11.04.2015
V20.04.2015
V19.04.2015
V22.04.2015
V29.05.2015
V 09.06.2015
V10.06.2015
V28.06.2015
V13.07.2015
V11.08.2015
V19.09.2015
V16.10.2015
V25.10.2015
BOG, DAJ JIM VEČNI MIR IN POKOJ, NAJ POČIVAJO V MIRU. AMEN.
Krsti:
Poroke:
Pogrebi:
Zg. Kungota
12 ( 7 f + 5 d)
2
21 (12 m + 9 ž)
Sp. Kungota
17 (10 f + 7 d)
2
24 (14 m + 10 ž)
NAJMOČNEJŠE ORODJE ZA ŽIVLJENJE
»Molitev ni zabava starih ženic. Če jo prav razumemo in
uporabljamo, je molitev najmočnejše orodje za delovanje!«
(Mahatma Gandhi)
Molitev ni čas, v katerem prosiš za to, česar nimaš. Je čas, ko prosiš
za vodstvo, da bi dojel, kaj potrebuješ. Ni zahtevanje uslišanja in
izpolnitve. Je čas, ko se spomniš in pogledaš okrog sebe in izklopiš
svoj ego zato, da so drugi izpolnjeni. Ni fehtarjenje za srečo in ugodje.
Je učenje razumevanja, da ti bo pozitivna drža dialoga pomagala v
življenju.
Molitev ni prošnja za to, da bi se vsi tvoji problemi rešili. Je učenje,
kako sam odkriješ rešitve zanje. Ni prošnja za odpuščanje, ampak
razumevanje lastnih napak in šola odpuščanja samemu sebi. Ni čas za
ustvarjanje seznama zahtev, ampak čas tihega sedenja v miru in
poslušanju. Ni čas za obljube, ampak priložnost, da premislim, katere
obljube lahko uresničim.
Molitev ni čas, v katerem Boga prosiš, da misli nate,
ampak je čas, v katerem ti premišljuješ o Bogu in se
učiš osebnega stika z njim. Molitev je največja bližina
in priložnost, da se približaš Bogu, sebi in bližnjim.
Danes bom molil in premišljeval zato, da se povežem
z Bogom in globlje dojamem smisel in cilj svojega
življenja.