OKRAJNO CELJI` DRAŽBENI RAZGLAS

Comments

Transcription

OKRAJNO CELJI` DRAŽBENI RAZGLAS
~
Izvršitelj
IVKOVIC GORAN, univ. dipl. prav.
Breznikova ulica 15, 1230 Domžale
Tel.: (01) 724 84 24, Fax.: (01) 724 84 23
OKRAJNO
O
CELJI'
.~.ti
.poPOŠ~ ~~"~
Okrajno sodišče v Celju
Ljubljanska cesta la
3000 Celje
št. sodišča: VL 13/37225
Št. izvršitelja: IZV 2013/04094
Št. upnika: 131377
Datum: 28.12.2015
DRAŽBENI
RAZGLAS
V izvršilni zadevi upnika Zavarovalnica Maribor d.d., ki ga zastopa,
proti dolžniku Krobat Michel, zaradi
izterjave 532,87 EUR s p.p., vas obveščamo, da se bo dne 15.01.2016 ob 10:00 uri, na naslovu: Novi trg 8,
3000 Celje, vršila prva javna dražba, naslednjih predmetov z ocenjeno vrednostjo:
Zap.št. Opis predmeta
1 Prenosni
računalnik
znamke HP
Vrednost EUR
400,00
• Prodaja poteka po sistemu videno - kupljeno
• Stroški in davki bremenijo kupca
Informacije
pomočnik izvršitelja; g. Ado Kundih, 070 581 788
Kupci so dolžni kupnino izplačati takoj po dražbi oziroma kasneje, če se tako dogovori z izvršiteljem.
Poslano:
- upniku
- dolžniku
- Okrajno sodišče v Celju, oglasna deska
Uradne ure:
PONEDEUEK 09:00 - 11:00;
SREDA 09:00 - 17:00;
PETEK 09:00 - 13:00