פתרון משבוע שעבר

Comments

Transcription

פתרון משבוע שעבר
‫תשבץ הארץ | טומי שמיר‬
‫‪10‬‬
‫‪13‬‬
‫‪11‬‬
‫‪14‬‬
‫‪12‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪20‬‬
‫‪21‬‬
‫‪16‬‬
‫‪19‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪24‬‬
‫‪27‬‬
‫‪28‬‬
‫‪25‬‬
‫‪29‬‬
‫‪32‬‬
‫‪31‬‬
‫‪34‬‬
‫‪38‬‬
‫‪41‬‬
‫‪26‬‬
‫‪30‬‬
‫‪33‬‬
‫‪37‬‬
‫‪35‬‬
‫‪39‬‬
‫‪42‬‬
‫‪45‬‬
‫‪49‬‬
‫‪53‬‬
‫‪56‬‬
‫‪40‬‬
‫‪46‬‬
‫‪50‬‬
‫‪52‬‬
‫‪36‬‬
‫‪43‬‬
‫‪44‬‬
‫‪48‬‬
‫‪7‬‬
‫‪54‬‬
‫‪57‬‬
‫‪47‬‬
‫‪51‬‬
‫‪55‬‬
‫‪59‬‬
‫‪58‬‬
‫‪60‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫ט א‬
‫ב‬
‫י‬
‫ט ב‬
‫ו‬
‫ס‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ת‬
‫כ‬
‫ב‬
‫כ‬
‫מ‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ה‬
‫י‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪-‬קילר סודוקו‬
‫ ‪ 1‬בינואר‬
‫ו‬
‫ב‬
‫ר‬
‫ס‬
‫צ‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ש‬
‫ז‬
‫א‬
‫ב‬
‫ד‬
‫פ‬
‫ז‬
‫א ס ט‬
‫ל‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ק‬
‫כ‬
‫ו‬
‫ח‬
‫ל‬
‫ל‬
‫ס‬
‫ח‬
‫פ‬
‫י‬
‫ע‬
‫י‬
‫ל‬
‫י‬
‫ד‬
‫צ‬
‫נ‬
‫ו‬
‫ש‬
‫מ‬
‫ג‬
‫ב‬
‫ר‬
‫צ‬
‫נ‬
‫י‬
‫ו‬
‫נ‬
‫צ‬
‫ג‬
‫ז‬
‫ר‬
‫ב‬
‫י‬
‫מ‬
‫ס‬
‫ב‬
‫כ‬
‫ס‬
‫י‬
‫מ ש ת מ‬
‫נ‬
‫ר‬
‫י‬
‫ו‬
‫ש ל‬
‫ז‬
‫נ‬
‫ק‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ש ט‬
‫ה‬
‫ר ש ט‬
‫ה‬
‫ר‬
‫שיצא מעבדות לחרות‪ )28 ,‬אל מצרי‪ )29 ,‬עיר‬
‫כהנים מקראית ‪ )31 ,‬ציפור שיר ממשפחת הקי�כ‬
‫ליים‪ )33 ,‬סנדל פשוט קלוע מחבל או מענפים‪,‬‬
‫‪ )35‬מזיק לבגדים‪ )36 ,‬חמאה הודית‪ )37 ,‬מקום‬
‫בו אוחסנו התבואות המיועדות לתרומה ‪ )40 ,‬ב�י‬
‫רת מאוריציוס שבאוקיינוס ההודי ‪ )42 ,‬נימת ד�י‬
‫בור‪ )43 ,‬אל האדמה המצרי‪ )44 ,‬עיר באוסטריה‪,‬‬
‫‪ )45‬חשבוניה‪ )46 ,‬מצבת זכרון‪ )47 ,‬קמצן‪)49 ,‬‬
‫לימוד‪ )51 ,‬חומה נמוכה‪ )53 ,‬רוממות‪ )54 ,‬כסף‬
‫קטן‪ )57 ,‬מילת ברירה‪ )58 ,‬קריאת שלום‪.‬‬
‫קאקורו ‪1‬‬
‫‪2016‬‬
‫כ‬
‫מ‬
‫ה ק‬
‫א‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪1‬‬
‫‪ 58‬מ ו ס ף ה א ר ץ‬
‫ק ס א‬
‫י‬
‫ס‬
‫ו‬
‫ט ל‬
‫א‬
‫ל‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ הארץ‬
‫‪1‬‬
‫‪9‬‬
‫‪2‬‬
‫‪3‬‬
‫‪4‬‬
‫‪5‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ )2‬קשר ארעי‪ )9 ,‬כלה‪ ,‬נגמר‪ )11 ,‬מטעמי המ�ק‬
‫רא‪ )12 ,‬גבה לב‪ )13 ,‬חיל השדה של ארגון‬
‫ההגנה‪ )15 ,‬חורבן‪ )16 ,‬חבל ארץ בגרמניה‪)17 ,‬‬
‫מאכל צפון־אפריקאי‪ )19 ,‬מין תוכי בניו זילנד‪,‬‬
‫‪ )20‬מטבע יפני‪ )21 ,‬מטבע זהב פרסי עתיק‪)25 ,‬‬
‫אלת הים במיתולוגיה הנורדית‪ )26 ,‬תל חרבות‪,‬‬
‫‪ )27‬מלחין אוסטרי‪ )30 ,‬דוב ספרותי‪ )32 ,‬בירת‬
‫פיג'י‪ )34 ,‬צמח ממשפחת החלמיתיים‪)38 ,‬‬
‫שפיר‪ ,‬לא ממאיר ‪ )39 ,‬לוח עץ בכלי מיתר ש�ע‬
‫ליו מתוחים המיתרים‪ )41 ,‬מערב‪ )42 ,‬עופץ‪,‬‬
‫‪ )44‬מדבר בארצות הברית‪ )47 ,‬אויב‪ )48 ,‬ליצן‪,‬‬
‫‪ )50‬איום ונורא‪ )52 ,‬טורף ממשפחת הסמוריים‪,‬‬
‫‪ )53‬מושב בחבל לכיש‪ )55 ,‬עיר באיטליה‪)56 ,‬‬
‫מפקד פלוגה ‪ )57 ,‬כיכר השוק בערי יוון העת�י‬
‫קה‪ )59 ,‬צלוי למחצה‪ )60 ,‬עיר מקדש במצרים‪.‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ )1‬עשה תנועת ביטול או זלזול‪ )3 ,‬אביון‪ )4 ,‬ס�ו‬
‫פר סקוטי ‪ )5 ,‬הר בדקוטה שבארה"ב‪ )6 ,‬בנו ה�ש‬
‫לישי של יהודה מבת־שוע אשתו‪ )7 ,‬זמן‪ )8 ,‬אל‬
‫הרעם במיתולוגיה הקלטית‪ )10 ,‬מין דו־חי בצפון‬
‫אמריקה‪ )12 ,‬מאכל קוריאני‪ )14 ,‬מתנה‪)16 ,‬‬
‫סרט של אקירה קורוסאווה‪ )18 ,‬עומד (ארמית)‪,‬‬
‫‪ )19‬מלך אירי במאה השנייה לספירה‪ )22 ,‬חומר‬
‫כיור‪ )23 ,‬עוף אגדי שצבעיו מתחלפים‪ )24 ,‬מי‬
‫ר‬
‫א‬
‫נ‬
‫י‬
‫ג‬
‫נ‬
‫ק‬
‫תשבץ היגיון | יורם הרועה‬
‫א‬
‫ו‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬תשבץ היגיון‬
‫ק‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ק‬
‫ו‬
‫פ‬
‫ל ש‬
‫ט‬
‫י‬
‫י‬
‫ט‬
‫מ א‬
‫י‬
‫ו‬
‫נ‬
‫י‬
‫ע‬
‫י‬
‫ש ב‬
‫ו‬
‫ר‬
‫ס‬
‫נ‬
‫ט ה‬
‫ה‬
‫ז‬
‫ה‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ר‬
‫פ‬
‫ב‬
‫מ‬
‫י‬
‫י‬
‫ת‬
‫ע‬
‫ו‬
‫נ‬
‫ש‬
‫ו‬
‫מ‬
‫ר‬
‫ט‬
‫ו‬
‫ב‬
‫נ‬
‫ו‬
‫י‬
‫ה‬
‫צ‬
‫י‬
‫מ‬
‫ו‬
‫י‬
‫כ‬
‫ס מ ש‬
‫נ‬
‫ה‬
‫ו‬
‫י‬
‫ו‬
‫ו‬
‫נ‬
‫פ‬
‫פ‬
‫ג‬
‫ה‬
‫ר‬
‫ד‬
‫י‬
‫נ‬
‫ט ה‬
‫נ‬
‫פ‬
‫ו‬
‫ה ש‬
‫י‬
‫א‬
‫א‬
‫ר‬
‫ד‬
‫א‬
‫ל‬
‫כ‬
‫ה‬
‫י‬
‫י‬
‫נ‬
‫ב‬
‫ב‬
‫ס א‬
‫ו‬
‫י‬
‫ט‬
‫י‬
‫ל‬
‫ח מ‬
‫ל‬
‫מ‬
‫ב‬
‫נ‬
‫י‬
‫י‬
‫ו‬
‫ו‬
‫ת‬
‫אופקי‪:‬‬
‫‪ .1‬חיל‪ ,‬חיל ואסון כספינתו של יונה (כתיב מלא‬
‫בחלקו) (‪ .7 ;)5,5‬חשך מצרים (‪ .8 ;)3‬לא מדברות‬
‫עם שכיב מרע (עפ"י אלי מועלם) (‪ .9 ;)7‬סרט‬
‫מרקסיסטי עתונאי? (עפ"י עופר קציר) (‪.10 ;)4,3‬‬
‫הרועה מקליבלנד( (‪ .11 ;)3‬ר' ‪ 16‬אופקי; ‪ .12‬ח�ד‬
‫רה בי ההכרה שלא כל משפחתי אילמת‪;)6( ...‬‬
‫‪ .13‬בפרמיירה פתח באש (‪ .14 ;)3‬כשהרכב עלה‬
‫על מסמר הוא הפך בלתי נסבל (עפ"י דורון לוי)‬
‫(‪ 11+16 ;)6‬אופקי‪ .‬נישא בפרלמנט או במרפאת‬
‫רופא השיניים? (‪ .19 ;)4,4‬האמנם יהלמו מאחור?‬
‫(‪ .20 ;)3‬מוביל למציאת חצי כוכב בתכשיט (עפ"י‬
‫אלי מועלם) (‪ .22 ;)7‬בפרט בקיבוץ אוכלים את‬
‫המעדן (‪ .23 ;)7‬צינה בגלל הצינה‪ ,‬כפי ששמענו‬
‫(‪ .24 ;)3‬מגדיר עבורי איזה מין צי (‪.)5,5‬‬
‫אנכי‪:‬‬
‫‪ .1‬קופצים על שתי רגלים בחוץ (עפ"י דורון‬
‫לוי) (‪ .2 ;)5‬רגע עם דודלי? לא‪ ,‬רגע עם פלאטרו‬
‫ופלוקהארט (עפ"י יוסי קאופמן) (‪.3 ;)4,3‬‬
‫באוריינטציה שלו שוב כתב "קטע פתע סימפוק‬
‫נייטה" וכדומה (‪ .4 ;)6‬הגבינה אינה יקרה‪ ,‬אז‬
‫מדוע היא מאוכזבת? (עפ"י אלי מועלם) (‪;)2,6‬‬
‫‪ .5‬לא מעט‪ ,‬כמו אצל אלוף (עפ"י אלי מועלם)‬
‫(מ) (‪ .6 ;)7‬על כל פנים‪ ,‬אל תוותרי על הרמת‬
‫כוסית (עפ"י גלי שמעוני) (‪ .11 ;)5,3‬דוברו‪:‬‬
‫פעם גידלו כאן תרנגולות (עפ"י אלי מועלם)‬
‫(‪ .12 ;)3,2,3‬היה בממשלה בין יצחק לנפתלי‬
‫(‪ .13 ;)3‬הנחש התאמץ (עפ"י אמנון שחם)‬
‫(‪ .15 ;)5,3‬המזכיר אינו יונה‪ ,‬אבל היה ראש‬
‫העיר (‪ .17 ;)7‬מכל מקום אאבד את חרותי (עפ"י‬
‫עודד גרטמן) (‪ .18 ;)4,3‬תכנן סיר מבד? (עפ"י‬
‫רפי גר) (‪ .21 ;)6‬שוב תעסיק אותו החטיבה על‬
‫גדות הים השחור‪ ,‬אולי (‪.)5‬‬
‫‪1‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪6‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪13‬‬
‫‪14‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪17‬‬
‫‪18‬‬
‫‪19‬‬
‫‪20‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪23‬‬
‫‪24‬‬
‫קאקורו ‪2‬‬
‫קילר סודוקו‬
‫יש להשלים את‬
‫הטבלה כך שבכל‬
‫שורה‪ ,‬טור ותיבה‬
‫של ‪ 3X3‬יופיעו הספרות‬
‫‪ 1‬עד ‪ ,9‬וכך שסכום‬
‫הספרות בכל "כלוב"‬
‫המסומן בקו מקווקו‬
‫יהיה זהה למספר‬
‫שבפינה השמאלית‬
‫של הכלוב‪.‬‬
‫קאקורו‬
‫על מנת לפתור קאקורו‬
‫יש להכניס ספרות‬
‫‏(‪1-9‬‏) במשבצות מבלי‬
‫שאחת הספרות תופיע‬
‫פעמיים‪ .‬המספרים‬
‫שעל המשבצות‬
‫השחורות הם סכום‬
‫הספרות שיש לשבץ‬
‫במשבצות הלבנות‪.‬‬
‫מעל הקו האלכסוני‬
‫מופיע סכום הספרות‬
‫שבמאוזן‪ .‬מתחת‬
‫לקו ‪ -‬סכום‬
‫הספרות שבמאונך‪.‬‬
‫פתרון משבוע שעבר ‪ -‬קאקורו ‪2‬‬
‫הפרס השבועי‬
‫את הפתרונות יש לשלוח על גבי גלויה למוסף‬
‫"הארץ" עד יום שלישי‪ .‬נא לציין בראש הגלויה‬
‫את שם החידה ותאריך הגיליון‪ .‬בין הפותרים‬
‫נכונה יוגרל ספר‪ .‬בפרס השבועי זכתה‬
‫עמליה הרן מכפר סבא‪.‬‬
‫‪ 1‬בינואר‬
‫‪ 2016‬מוסף הארץ ‪59‬‬

Similar documents