Kommunfakta tätort - Smedjebackens kommun

Comments

Transcription

Kommunfakta tätort - Smedjebackens kommun
2015
Smedjebacken
Tätortsnamn
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Gubbo
Hagge
Ludvika, del av
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Utanför tätort
• Tätort, minst 200 inv.
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
Folkmängd och landareal
Gubbo
Hagge
Ludvika, del av
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Utanför tätort
Folkmängd
Areal, km2
2014
2005
Förändring
2010
Täthet
2010
2005 Förändring inv/km2
190
319
421
5 146
884
301
3 451
227
382
392
5 121
939
302
3 449
-37
-63
29
25
-55
-1
2
0,54
0,50
0,66
6,36
2,08
1,00
0,54
0,50
0,66
6,36
2,08
1,00
Avstånd
till
centrum
398
677
619
802
444
308
Not: Alla uppgifter i tabeller/diagram redovisas enligt SCB:s tätortsavgränsning 2010.
I ett par tabeller görs även jämförelser med tätortsavgränsningen 2005. För nya tätorter anges inga siffror för år 2005.
Källa: Registret över totalbefolkningen (RTB), SCB
5,0
5,4
2,6
13,2
20,6
SCB 2015
Tätort
Smedjebacken
Folkmängd efter tätort och år
Gubbo
Hagge
Ludvika, del av
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Utanför tätort
190
227
319
382
421
392
5 146
5 121
884
939
301
302
3 451
3 449
År
2014
2005
Befolkningen efter kön och ålder 2014
Tätort
SCB 2015
Gubbo
Hagge
Ludvika, del av
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Utanför tätort
Folkmängd
Totalt Kvinnor
190
89
319
149
421
203
5 146
2 562
884
438
301
151
3 451
1 634
Könsandel, %
Män Kvinnor Män
101
47
53
170
47
53
218
48
52
2 584
50
50
446
50
50
150
50
50
1 817
47
53
Åldersgrupper, %
Medelålder
0-19 20-64 65- år
år, totalt
21
58
21
44
30
56
13
37
27
55
19
39
20
52
28
46
20
48
32
48
20
51
29
45
19
57
25
46
Smedjebacken
Förvärvsarbetande och medianinkomster¹ 2013
Tätort
Antal
Andel förvärvsarbetande
Medianinkomster, kr
Invånare
Gubbo
Hagge
Ludvika, del av
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Utanför tätort
20-64 år
114
188
228
2 649
431
156
1 993
Totalt
89
90
90
77
88
86
82
Kvinnor
87
88
85
73
86
88
77
Män
90
92
94
81
89
84
86
Totalt
281 500
314 800
323 100
275 200
304 000
299 500
287 000
Kvinnor
236 600
270 500
274 500
238 700
273 000
250 600
245 600
Män
326 500
364 900
375 500
318 800
347 300
350 100
333 800
Efter kön
Kvinnor
Män
1) Sammanräknad förvärvsinkomst. Avser befolkningen 20-64 år, inklusive de med 0-inkomst.
In- och utflyttning under år 2014
Riktning
Gubbo
Hagge
Ludvika, del av
Smedjebacken
Söderbärke
Vad
Utanför tätort
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Inflyttning
Utflyttning
Netto
Totalt och till/från
Totalt
egen
kommun
13
21
-8
12
22
-10
32
26
6
366
315
51
48
66
-18
24
27
-3
298
296
2
1
10
-9
6
6
6
1
5
97
59
38
25
26
-1
6
13
-7
82
114
-32
eget
län
övriga
län
5
4
1
6
19
-13
23
21
2
157
140
17
7
15
-8
2
3
-1
89
93
-4
7
7
3
-3
3
4
-1
112
116
-4
16
25
-9
16
11
5
127
89
38
7
12
-5
5
10
-5
15
16
-1
193
169
24
21
39
-18
12
12
147
154
-7
6
9
-3
7
12
-5
17
10
7
173
146
27
27
27
12
15
-3
151
142
9
SCB 2015
Tätort