Blankett - Norrköpings kommun

Comments

Transcription

Blankett - Norrköpings kommun
 Redogörelse och begäran om arvode
God man för ensamkommande barn Redovisningen gäller för perioden Från och med datum Till och med datum Godmanskapet avser Namn Personnummer
God man Namn Personnummer
Adress Postadress Telefon Mobiltelefon E‐postadress Redogörelse för uppdraget Datum Tid timmar Summa tid Tid minuter Beskrivning av vad som gjorts i uppdraget (max 65 tecken) 0
0
TID Tiden innebär den tid som du lagt ner på uppdraget vid varje tillfälle. Anges i timmar och/eller minuter. BESKRIVNING Berätta kortfattat vad det är du gjort. Exempelvis "Möte med socialtjänsten", "Kontakt med ombud", "Besök på boende". Vill du ange mer information än vad som får plats här, vänligen använd fältet "övrigt" på sista sidan. Postadess Norrköpings kommun Överförmyndaren 601 81 Norrköping Besöksadress Repslagaregatan 3 Telefon
011 ‐ 15 11 69 Fax
011 ‐ 10 37 22 E‐post [email protected] Internet www.norrkoping.se/overformyndaren Redogörelse och begäran om arvode
God man för ensamkommande barn Redogörelse för milersättning Datum Antal km Resmål och ändamål (max 65 tecken) Summa km 0
Kostnadsersättning (OBS Bifoga kvitton) Datum Kr Summa km Ersättning för (ange vad du yrkar ersättning för, och referera till aktuellt kvitto, max 65 tecken) 0
Redogörelse och begäran om arvode
God man för ensamkommande barn Övriga upplysningar Härmed intygas på heder och samvete att de uppgifter som lämnats i den här redogörelsen är riktiga. Ort och datum Namnteckning Namnförtydligande Postadess Norrköpings kommun Överförmyndaren 601 81 Norrköping Besöksadress Repslagaregatan 3 Telefon
011 ‐ 15 11 69 Fax
011 ‐ 10 37 22 E‐post [email protected] Internet www.norrkoping.se/overformyndaren 

Similar documents