Lång väntetid på höghastighetstågen

Comments

Transcription

Lång väntetid på höghastighetstågen
10
ONSDAG 21 OKTOBER 2015
NYHETER
Mobilförbud
på Bräckeskolan
SKOLA
Eleverna slutade att leka på
rasterna och kränkningar på
sociala medier blev allt vanligare. Nu testar Bräckeskolans rektor Monika Blom att
förbjuda mobiltelefoner och
surfplattor under skoltid.
I Bräckeskolans låg- och mellanstadieklasser får man sedan i
fredags förra veckan inte längre
använda sig av mobil eller surfplatta under skoltid, med undantag för lektioner där de används i
pedagogiskt syfte. Det är rektorn
Monika Blom som beslutat om
detta, trots att hon egentligen är
helt för den nya tekniken. Anledningarna är flera. Till exempel är
det svårt att aktivera barnen under dagarna.
– Helt plötsligt har våra elever
slutat leka på rasterna. En elev
sitter med en mobil i handen
och fyra, fem andra tittar över
axeln för att se vad som händer
på skärmen.
I DAG HAR de flesta barn mobiltelefoner och det kan vara svårt att
inte ta upp dem under lektionstid.
Ett allvarligare problem är att det
dessutom förekommer en hel del
kränkningar på sociala medier.
– Det är 13-årsgräns på Instagram, men barnen skaffar konton långt innan dess, ofta utan
föräldrarnas vetskap, säger Monika Blom.
Därför satsar Bräckeskolan på
att utbilda både föräldrar och
barn kring källkritik och vad som
händer på internet. Men hittills
har intresset från föräldrarna varit svalt. När Monika Blom höll en
föräldrautbildning kring sociala
medier kom bara tre föräldrar.
– I och med Instagram och bloggar är barnen inne på de vuxnas
arena. Då måste också föräldrarna
ta mer ansvar. Jag tror att många
föräldrar inte riktigt vet vad deras
barn gör online.
BÅDE LÄRARNA OCH rektor Monika
Blom har fått lägga mycket arbetstid på att reda i konflikter kring
elevernas mobiltelefoner. Som en
del i utredningen har eleverna lärt
sig att ta skärmdumpar från sociala
medier för att skicka kopior till sina
lärare. Det kan handla om en bild,
film eller elaka kommentar från
andra elever. Monika Blom säger
att eleverna måste lära sig att be om
tillåtelse innan de lägger ut en bild
på någon annan. Är bilden på en
klasskamrat är det dessutom egentligen föräldern som ska ge tillåtelse,
eftersom de är minderåriga.
– Vi vill såklart uppmuntra till
att barnen lär sig att filma och fotografera, men i dag spelar man
in filmer av varandra och även av
sina lärare i felaktigt syfte.
Hittills är Bräckeskolans mobilförbud bara ett försök.
– Nu testar vi detta, men visar
det sig att det inte fungerar kanske jag häver beslutet. Det är för
tidigt att säga nu.
FANNY WIJK
031-62 40 00 [email protected]
SYNPUNKTER. Projektchef Sara Distner och kommunikationsansvarige Sara Ramberg från Trafikverket höll öppet hus på Älvrummet
under måndagen, för att svara på frågor om den planerade höghastighetslinjen mellan Göteborg och Borås.
Bild: ANDERS HOFGREN
Lång väntetid på
höghastighetstågen
TÅG
Trafikverket planerar att bygga
en höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås. Det är
det första steget för höghastighetsbanan mellan Stockholm,
Göteborg och Malmö som ska
vara klar 2035. Men innan dess
finns det många hinder att
klara av.
Det är ett tag kvar, men går allt enligt Trafikverkets planer får Sverige
sin första höghastighetsjärnväg år
2035. En del av linjen, som ska gå
mellan Stockholm, Göteborg och
Malmö, är ett regionalt projekt
mellan Göteborg och Borås, med
stopp på Landvetter flygplats.
– Sträckan Göteborg–Borås är
ett jättestort pendlingsstråk, som
dessutom är unikt eftersom strömmen av människor är ganska jämnt
fördelad. Till skillnad från till exempel sträckan Uppsala–Stockholm, pendlar även människor
från Göteborg till Borås och inte
bara tvärtom, säger projektchefen
Sara Distner.
Men ännu är det långt kvar tills
planerna kan bli verklighet. I dagsläget är det bara sträckan mellan
Mölnlycke och Bollebygd som har
finansiering. Hela sträckan Göteborg–Borås beräknas kosta totalt 15
miljarder kronor, men i dag finns
inga beslutade pengar till det.
Projektchef Sara Distner vill inte
spekulera i när hela etappen kan
tänkas stå klar.
– Det vet vi inte och vi vågar inte
riktigt säga något om det innan vi
har ett beslut om finansiering.
I dagsläget pågår ett utredningsarbete som ska ge underlag till beslut till i vilken av de fyra föreslagna korridorer som järnvägen kan
gå i mellan Almedal och Mölnlycke
station. Enligt Sara Distner är det
allt från tekniska förutsättningar
till utrymme, kostnader och restider som väger in i avgörandet för
platsen för det nya spåret.
– Ibland får vi höra att vi jämför
äpplen och päron, till exempel om
man jämför kulturmiljö med restid.
Men så är det bara, det är många parametrar som ska vägas in. Den formella processen tar tid och jag tycker
att den måste få göra det också.
– En annan aspekt är att västra
stambanan, som går mellan Göteborg och Stockholm, är otroligt
hårt belastad. Höghastighetslinjen
kan frigöra kapacitet och göra den
linjen mindre störningskänslig.
ETT HÖGHASTIGHETSTÅG MELLAN
HÖGHASTIGHETSTÅGET SKA KUNNA
Göteborg och Borås har många
fördelar, menar projektchefen Sara
Distner. Förutom möjligheten att
åka mellan Göteborg och Stockholm på två timmar, gör det också
närregionen större och öppnar för
nya möjligheter att bo på en plats
och jobba på en annan.
köra i upp till 320 kilometer i timmen, till skillnad från i dag då tågen går i ungefär 200 kilometer i
timmen.
– Det har inte byggts någon höghastighetsjärnväg tidigare i Sverige
så det är en helt ny teknik för oss.
Sedan ska man ju vara medveten om
att det runt om i världen och Europa
har gjorts länge, så vi tittar mycket
på hur de gjort i andra länder.
Höghastighetsjärnväg
Vad: En höghastighetsjärnväg planeras mellan Malmö, Göteborg och
Stockholm. En del av projektet är
sträckan Göteborg-Borås, med stopp
på Landvetter flygplats.
Har du synpunkter? På Trafikverkets hemsida kan du se ritningar,
läsa om vanliga frågor och komma
med egna synpunkter på projektet.
Om någon känner sig orolig över att
det kan börja köra tåg i 300 kilometer utanför dörren i framtiden, vad
vill du säga till dem?
– Ta kontakt med oss! Det är jätteviktigt att få in synpunkter. Det
är nu du har chansen att påverka!
FANNY WIJK
031-62 40 00 [email protected]
VARFÖR ÄR DU PÅ ÖPPET HUS OM DEN NYA HÖGHASTIGHETSJÄRNVÄGEN?
Leif Nelvin, 70 år,
pensionär, Pixbo:
– Osäkerheten
kring
höghastighetsjärnvägen
påverkar
priserna på våra hus.
Eftersom projektet är
osäkert och saknar fnansiering vågar folk inte
köpa hus där jag bor.
Barbro Peterson, 69 år,
pensionär, Pixbo:
– För att
jag vill bli
mer informerad.
Men det
verkar inte
som att
den gamla
järnvägen utanför mig ska
bli höghastighetsspår, så jag
är inte så orolig.
Bert Andersson, 78 år,
pensionär, Nödinge:
– Jag har
frågat
om bullerskydd
längs
järnvägen.
Både hur
höga de ska vara och i vilket material. Det kommer
att bli aktuellt om järnvägen ska gå via Mölndal, till
exempel.
Evelina Bergfalk, 30 år,
kommunikatör, Pixbo:
– Frågan
är ju om
det är positivt eller
negativt
för värdeökningen
av våra hus. I dag är det
inte helt enkelt att åka kollektivt från Göteborg. Men
jag fck inget löfte om järnvägsstation i Pixbo.
Josef Källström, 41 år,
verksamhetsutvecklare,
Pixbo:
– Jag har
frågat
både inom
vilka korridorer
rälsen kan
gå och vilka tider som gäller. Är det 2022 eller är det
tidigare som det kan börja
byggas?