Tandproblem hos katt

Comments

Transcription

Tandproblem hos katt
• AniCura informerar
Sid 1/2
Tandproblem hos katt
De vanligaste tandproblemen hos katter är tandsten,
periodontit och tandresorption/FORL. De allra flesta
katter drabbas någon gång i livet av ett eller flera av
dessa tillstånd och obehandlade medför de smärta
och obehag i munhålan samt bakterieväxt kring de
drabbade tänderna. Bakterier förs sedan ut i blodba­
nan och ger upphov till bakteriella abscesser på andra
ställen i kroppen. God munhygien är A och O för ett
långt och friskt kattliv.
Hur utvecklas periodontit?
Foderpartiklar och bakterier samlas längs tandkött­
skanten och bildar plack. Om placken inte avlägsnas
reagerar mineraler i saliven med placken och tand­
sten bildas. Tandsten retar tandköttet och orsakar
tandköttsinflammation. Detta leder till fickbildning
mellan tänder och tandkött, och främjar bakterieväxt
i munhålan. Tillståndet kallas periodontit och det kan
medföra lösa tänder, tandrotsabscesser, nedbrytning
av benvävnaden runt tanden samt infektion.
Hög ålder och dålig hälsa är faktorer som kan bidra till
uppkomsten av periodontit. Katter som inte äter torr­
foder och som inte får tänderna rengjorda dagligen
drabbas oftare av tandproblem eftersom de snabbare
får tandsten. Detsamma gäller katter som slickar sig
mycket i pälsen, då de kan få mycket hår som sitter
fast mellan tänderna, vilket ger upphov till bakteriean­
samling och tandköttssjukdom.
www.anicura.se
Symtom på periodontit
Dålig andedräkt
• • Rött, irriterat och lättblödande tandkött
• • Var kring tänderna
• • Lösa eller tappade tänder
••
En del katter kliar sig runt munnen på grund av smärta
eller obehag, eller drar sig för att öppna munnen.
Andra symtom kan vara bristande aptit, problem med
att tugga, salivering eller beteendeförändringar såsom
aggression, retlighet eller nedstämdhet. Det är ovanligt
att en katt har alla dessa symtom.
• AniCura informerar
Sid 2/2
Periodontit delas in i flera stadier utifrån hur långt
framskriden sjukdomen är:
fort. Det är därför lämpligt att låta undersöka kattens
tänder regelbundet.
Stadium ett och två behandlas genom avlägsnande
av tandsten och polering av tänderna under narkos
hos veterinären, kombinerat med förebyggande vård i
hemmet. Stadium tre och fyra behandlas likadant men
kan även behöva kompletteras tandutdragning och
ibland tandköttskirurgi för att åtgärda värre skador.
När diagnosen FORL/TR har ställts består behand­
lingen av tandutdragning. Om rötterna på den drab­
bade tanden har blivit förbenade kan det vara nöd­­
vändigt att borra bort tandkronan.
Periodontit är ett irreversibelt tillstånd, så den bästa
behandlingen är att försöka förebygga att sjukdomen
aldrig utvecklas. Den bästa förebyggande åtgärden
är daglig tandborstning. Det finns särskild utveck­
lade tandborstar och tandkräm till katter, eller så kan
särskilt tandsköljmedel användas. Flera av de stora
fodertillverkarna har utvecklat specialfoder som ska
ta bort plack och på så sätt minska uppkomsten av
tandsten. Sådant foder finns som fullfoder, godbitar
eller delfoder.
FORL eller TR
Katter har också en annan sjukdom som heter FORL
eller TR. Detta är en tanddefekt som innebär att delar
av tanden bryts ner inifrån. Sjukdomen är vanlig hos
kattdjur, enligt vissa studier förekommer den hos 60%
av alla katter över fem år. Det finns ingen behand­
ling som stoppar nedbrytningsprocessen när den väl
är igång. Tillståndet är smärtsamt och bör åtgärdas
www.anicura.se
Om katten har otur och bryter av en tand ska denna
behandlas. Om tandens pulpa är blottad bör tanden
få en fylllning eller rotfyllning, alternativt så kan
tanden behöva dras ut. Tandfrakturer ska alltid
behandlas oavsett om det rör sig om en mjölktand
eller en permanent tand. En bruten tand som lämnas
obehandlad kan medföra smärta under lång tid.