Idrottsundervisningen på Markusskolan

Comments

Transcription

Idrottsundervisningen på Markusskolan
Idrottsundervisningen på Markusskolan
läsåret 2015/2016
Då var det dags för ett nytt läsår här på Markusskolan!!
I år kommer det bli förändringar när det gäller idrottslektionerna. Ingen idrott kommer
att bedrivas i vår idrottshall på grund av den dåliga arbetsmiljön. Istället kommer vi ha
uteidrott med ombyte på Avestavallen och sen kommer inneidrotten vara i Kopparhallen.
Eleverna kommer ha en lite kortare lektion ute varje vecka där de inte behöver byta om.
Eleverna i år 1-3 kommer ha sitt utepass utan ombyte på tisdagar och för eleverna i år 4-6
är det på fredagar. Idrottsgrupperna kommer att vara lite större men vi kommer vara två
idrottslärare, Andreas och Petra med på lektionerna. När 4:orna har sin idrott kommer
även Lisa Engdahl vara med.
En förutsättning för att eleverna ska klara kunskapskraven i Idrott och hälsa är att de är
ombytta på idrottslektionerna samt deltar aktivt. Eleverna ska också duscha efter
idrottslektionerna. Ingen elev kommer att få vara med på idrottslektionerna utan att de
har bytt om, så kom ihåg idrottskläder till varje idrottslektion. Ni föräldrar får
hjälpa de yngre eleverna till en början tills de lärt sig själva att packa i
idrottskläder. Om någon elev glömmer ombyteskläder finns det lånekläder och
handduk som eleven då får låna. Det är även viktigt att eleverna har bra skor på
sig t ex gymnastikskor/joggingskor såväl inne som ute.
Om någon elev känner sig lite ”hängig” så får eleven göra övningar som anpassas efter
det. Kan eleverna gå till skolan så ska de också kunna vara med på idrottslektionerna. Om
någon elev inte kan delta på idrottslektionen utav någon speciell anledning vill vi att ni
föräldrar hör av er till oss.
Vi kommer att vara ute i alla väder, så ha kläder efter väder. De aktiviteter vi gör de första
veckorna är bland annat lekar och friidrott.
Det är även inplanerat friluftsdagar med friidrott. Eleverna i Lönnen och Björken
kommer att ha sin friidrottsdag 8 september och Eken, Linden och Kastanjen har10
september. Eleverna i år 4-6 har sin friidrottsdag onsdagen den 9 september och
det blir som vanligt i form av Markusmästerskapen där klasserna tävlar mot
varandra. Ni föräldrar är välkomna att hjälpa till på dessa dagar.
Från och med vecka 39 kommer vi att vara inne på idrottslektionerna men det blir endast
på måndagen då vi även startar med bad denna vecka.
Även detta läsår kommer eleverna i år 2 ha ganska många skolbad, 10 st. Eleverna i år 3
har 6 bad. Övriga elever har fyra bad under läsåret. Vi har badveckor V 39 ,40 och 48 nu
på hösten samt V 5, 6 och 17 på vårterminen. Mer info kommer i era veckobrev.
Ni föräldrar är också välkomna att hälsa på under idrottslektionerna.
Om ni har några frågor eller funderingar är det bara att ni hör av er till oss.
Petra: Mobil: 076-8081024, Mail: [email protected]
Andreas: Mobil: 073-8145005. Mail: [email protected]
Det kommer att bli ett roligt och lärorikt läsår!
Hälsningar Petra och Andreas, Idrottslärare
Skoljoggen
Fredagen den
11/9 har vi
skoljoggen där
eleverna får
springa eller gå
ca
3 km.