v.15 PÅSKLOV

Comments

Transcription

v.15 PÅSKLOV
Grovplanering för åk 4-6 vt15.
Centralt innehåll under veckorna 3-9
Rörelse
9 Sammansatta grundformer i kombination med olika redskap.
9 Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
Hälsa och livsstil
9 Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska
aktiviteter.
9 Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
Friluftsliv och utevistelse
9 Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur- och utemiljöer under olika årstider.
9 Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser.
9 Badvett och säkerhet vid vatten vintertid
v. 3-5 Inneaktiviteter
v. 6-9 Skridskor och Skidor (eleven själv får lägga upp dessa veckor, målet är att eleven har åkt minst
3ggr skidor och3ggr skridskor) Om det blir för dåligt väder är vi inomhus. Köldgräns -15grader vid start av
lektionen.
v. 7 Is- teori
Isvak åk 5-6: 12/2 Ingår i Livräddningsutbildningen (info kommer senare)
Rottävlingar fredag den 20/2 .
Hel Vinterfriluftsdag ”Vinterloppet” Åk 1-6: 26/2 (inbjudan kommer senare)
V.10 SPORTLOV
Centralt innehåll under veckorna 11-14
Rörelse
9 Sammansatta grundformer i kombination med olika redskap.
9 Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
9 Simning i mag- och ryggläge.
Hälsa och livsstil
9 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer,
levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
9 Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.
9 Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
Friluftsliv och utevistelse
9 Badvett och säkerhet vid vatten. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.
Lov: 9/3
v.11 Hel frilufts/idrottsdag Rot: Vasaloppsspåret 10/3 (info kommer) tredje grenen i
Rotklassikern
v.11-14 Simveckor (livräddningsmoment) 3tillfällen ligger olika för klasserna (info senare) Klädsim
andra veckan.
Frilufts/temadag Rot: 2/4 Påsktema (info i veckobreven)
v.15 PÅSKLOV
Centralt innehåll under veckorna 16 -24
Rörelse
9 Sammansatta grundformer i kombination med olika redskap.
9 Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus.
Hälsa och livsstil
9 Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer,
levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
9 Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.
Friluftsliv och utevistelse
9 Lekar och andra fysiska aktiviteter i skiftande natur och utemiljöer under olika årstider.
9 Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur och utevistelser.
9 Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och
symboler.
v.16-18 Inneaktiviteter (teori vecka 17)
Lovdag: 1/5
v.19-24 Uteaktiviteter v. 20 Idrottsprov åk 6 (Pass 1 tisdag)
Lovdag: 14-15/5
Hel Idrotts/temadag Rot: Cykeldagen 4/6 sista grenen i Rotklassikern (info veckobreven)
HEJ och välkomna till vårterminen!!
Detta är en grovplanering så det kan ske ändringar. Den här vårterminen ser lite annorlunda ut
eftersom sportlovet ligger i vecka 10 i år, därför ligger skidor och skridskor senare än jag
brukar planera in den. Jag ”brottas” också mot nationella prov för åk6 där flera prov är inbokade
på tid och dag då eleverna har idrott. I dagsläget har jag inte 100% koll på när dessa kommer att
utföras därför är åk6 grovplanering väldigt osäkert. Simveckor funkar som under ht men nu
kommer vi arbeta med livräddningsmomenterna.
När vi är inne rekommenderar vi att du har skor på fötterna för att undvika onödiga skador.
Inga ”Foppa tofflor”.
Vi byter alltid om och duschar efter idrottslektionerna även när vi har uteaktiviteter. Att
fostra till en god hygien är viktigt i vårt hälsoarbete därför behöver vi stöd från er där hemma
att det fungerar med handduk och ombyte.
Tänk på att klä dig efter väder och vind. Att ha ”rätt” utrustning är en förutsättning för att du
ska kunna utföra de olika momenten.
Det finns ett fåtal låneutrustning av skidor, pjäxor, stavar och skridskor så du kan inte ta
förgivet att det finns i din storlek. Frågan om köldgräns är alltid ett svårt kapitel men vi kommer
inte åka skidor och skridskor om det är över -15grader när lektionen börjar. Idrottsläraren
avgör detta!
Om ditt barn av någon anledning inte kan delta på idrotten vill idrottsläraren få det bekräftat
med en lapp eller ett sms från hemmet där du som målsman skrivit under.
Eleverna kommer att få betyg i Idrott och hälsa i åk 6 och en förutsättning för att nå alla målen
är att du som elev är med aktivt under lektionerna och alltid försöker gör ditt bästa i alla
situationer både i de teoretiskt och praktiska momenten. Idrottsläraren sätter stort värde på
noggrannhet och att du som elev visar eget ansvar när det gäller att ha kläder och utrustning till
lektionen och att du lämna in läxor och andra arbetsuppgifter i tid.
Speciell info och ändringar kommer via veckobreven.
Vänliga hälsningar från Idrottslärarna!
(Misa telefon:070-2547272)

Similar documents