Föremålskatalog Åhus repslageri

Comments

Transcription

Föremålskatalog Åhus repslageri
Föremålskatalog
Åhus repslageri
upprättad och fotograferad
av
Lee Radehag
2014 - 2015
-1-
Förord
Att katalogisera föremålen i Åhus repslageri, ägt av S:ta Annas Gille,
hade påbörjats redan 1993 & 1994, dock endast av ett fåtal föremål.
Denna serie har numrering 65/94 till 135/93.
Undertecknad påbörjade en enkel spaltkatalog 2004. En serie som börjar med nummer 400.
Men det är först nu 2014 som en komplett katalogisering med beskrivningar och foto görs, tillägg börjar i en serie 500.
800 serien avser foto och litteratur från repslageriet i Gillets arkiv.
Hoppas detta kan glädja och vara till att nytta för någon i framtiden.
Föremålsbeskrivningar följer så långt det är möjligt:
•
•
•
•
•
•
Ordlista över repslageritermer. August Janson, RIG nr 3,
1937.
Studier i svenskt repslageri. Allan T Nilson, 1961.
Svensk nautiskt lexikon. Gustaf Stenfelt, 1920.
Sohlmans sjölexikon, 1955.
Från fiber till tågvirke, Wahlbecks varuhandbok, 1949
Rep och repslageri i olika tidsåldrar. Olle Wahlbeck, 1991.
Denna katalog överlämnas till S:ta Annas Gille, hembygdsföreningen i
Åhus, såväl i pappersform som digitalt den 17 mars 2015.
Vill du ha upplysningar om ett eller några föremål är du välkommen att kontakta
upphovsmannen via e-post.
Lee Radehag
Repslagare
-2-
Register över föremål i Åhus repslageri
Katalogiserat 1993 - 94, numrering 65 - 135.
Numrering med början 401, katalogiserat 2004 & 2005.
Tillägg i katalog 2014-15 börjar med 500.
av Lee Radehag.
Nummer
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
124
125
126
127
128
129
133
134
135
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
Föremål
Storlek, övriga uppgifter
33 cm, omkrets vid basen
Huvud, 3 slag
Trosslinor för repslageri Uppgifter saknas
Plåtask med figurer
Uppgifter saknas
Huvud, 6 slag + kalv
Höjd 65 cm
55 mm, diam. vid basen
Huvud, 6 slag + kalv
Klarskiva
För dragning av dukter
Redskap till repslageri
Uppgifter saknas
Redskap till repslageri
Uppgifter saknas
Redskap till repslageri
Uppgifter saknas
Redskap till repslageri
Uppgifter saknas
Huvud, 3 slag
Omförd till 407
Snörknekt
4-slag med kalv
Snörknekt
Märkt med K & M
Snörknekt
3-slag
Huvud, 3 slag
15 cm
Krok
Uppgifter saknas
Klarskiva
Klarskiva
Huvud, 3 slag
39 cm höjd. SKADAD
Serie från 2004 & 2005.
Huvud, 3 slag
39 cm
Huvud, 4 slag + kalv
48 cm
Snörknekt
3-slag
Klädkyla
Rullebör
Skottkärra
Huvud, 3 slag
35 cm
Huvud, 3 slag
36 cm
Huvud, 4slag
33 cm
Huvud, 3 slag
15 cm
Huvud, 3 slag
20 cm, omkrets vid basen
Klarskiva centrumskiva
Tuber till klarskiva
finns ytterligare 15st liggande
Fid
Verktyg för splitsning
Klubba
Verktyg för splitsning
Häckla, grov
Häckla, mellan
Häckla, fin
Kastblock
För utdragning av garn & linor
Slända
För att spinna garn
Nystmaskin
Vindarmar till nystmaskin 2 st.
Kronhjul, maskindrift
Höghastighet
Geskär
Kronhjul, maskindrift
Kopplat med Geskäret
Kronhjul, handdrift
Traditionellt
Kronhjul, handdrift
Av cykelhjul
Häckelverk
Serie från 2014.
Lekare
I skåpet, längd 22 cm.
Oppnämnare
För att vinda upp klengods.
Våg
1/10 våg
Skyffel
Av trä, 116 cm.
Självdragningshjul
Aktersläde
Huvud 3-slag
Är 409?
Mickar
2 äldre & 3 nytillverkade.
Räckbräda
Horisontell vid fören.
Tjärpanna/gryta
Tjärtunna, liten
För avstruken tjära.
Räckbrädor
Vertitala, 5 st.
Beting
Mobilt
Aktervagn
Mobilt
Bänkar
2 st.
Löparstol/löparstång
Vindor, små
2 st på stativ med vev.
Vändjärn
Äldre, 5 st
Serie 800 Foto & litterartur. 30 st.
Katalogens
Sidnum.
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
38
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
utgår
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
Del
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
801
-3-