Avgifter för tillstånd och tillsyn av alkohol i Ljusdals Kommun

Comments

Transcription

Avgifter för tillstånd och tillsyn av alkohol i Ljusdals Kommun
Ljusdals
Kommun
Avgifter för tillstånd
och tillsyn av alkohol
i Ljusdals Kommun
Gäller från och med 2015-01-01
enligt beslut i kommunfullmäktige 2013-09-30 §165
ljusdal.se
Ansökningsavgifter
Nytt stadigvarande serveringstillstånd och ägarskifte
Särskilt tillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe Stadigvarande cateringtillstånd
Paustillstånd
Tillstånd trafikservering
10 000 kr
Stadigvarande förändring av tillstånd
7 500 kr
Stadigvarande utvidgat tillstånd avseende lokal/serveringstid
Stadigvarande tillstånd för servering i gemensamt serveringsutrymme
Förändringar i bolaget
Tillfälliga tillstånd
Tillfälligt tillstånd till allmänheten en dag, inkl tillsyn en dag
Tillfälligt tillstånd, upp till två månader inkl tillsyn en dag
Tillfälligt tillstånd för slutet sällskap inkl tillsyn en dag
Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang
Tillfälligt paustillstånd
Tillfälligt tillstånd trafikservering
5 000 kr
Vid flerdagarsarrangemang tillkommer tillsynsavgift (max 6 dagar) 500 kr/dag
Tillfälligt utvidgat tillstånd avseende lokal/serveringstid/dryck
Anmälningspliktiga ärenden
Godkännande av serveringslokal vid cateringtillstånd
Kryddning av snaps
Anmälan om provsmakning
Roomservice
Minibar
2 500 kr
600 kr
Kunskapsprov (inkl två omprov vid behov)
Tolk tillhandahålls vid kunskapsprovet till självkostnadspris
2 000 kr
Ej avbokat prov, vid frånvaro
1 000 kr
Utökat serveringstillstånd utöver alkohollagens tider
som är 11.00-01.00. Årsavgift per utökad timme
1 500 kr
Tillsynsavgifter
Fast tillsynsavgift per år
2 000 kr
Rörlig tillsynsavgift/årsomsättning alkoholdrycker
0 - 50 000 1 000 kr
50 001 - 100 000
2 000 kr
100 001 - 250 000
5 000 kr
250 001 - 500 000
7 000 kr
500 001 - 750 000
10 000 kr
750 001 - 1 000 000
12 000 kr
1 000 001 - 2 000 000 13 000 kr
2 000 001 - 3 000 000
15 000 kr
3 000 001 - 4 000 000
20 000 kr
4 000 001 - 5 000 000
25 000 kr
5 000 001 - 6 000 000
30 000 kr
6 000 001 - 35 000 kr
Förseningsavgift restaurangrapport, 1-14 dagar försenad
1 000 kr
Förseningsavgift restaurangrapport, mer än 15 dagar försenad
2 000 kr
Efter 30 dagars försening debiteras krögaren, förutom förseningsavgift,
även enligt högsta rörliga tillsynsavgift.
Taxan ska uppräknas den 1 januari varje år utifrån förändringar av KPI
(konsumentprisindex) med oktober 2013 som basmånad.
Det vill säga januari 2016 sker uppräkningen med förändring mellan KPI
oktober 2013 till oktober 2015. Vid sänkning av KPI lämnas taxan oförändrad.
Avrundning sker till närmaste 50-tal kronor.
Ljusdals
Kommun
Omsorgsförvaltningen
Alkoholhandläggningen
827 80 Ljusdal
0651-180 00
ljusdal.se