Bjäre Krafts elnät Bjäre Kraft Nätägarens ansvar Kundens ansvar

Comments

Transcription

Bjäre Krafts elnät Bjäre Kraft Nätägarens ansvar Kundens ansvar
Ansvar för tillsyn och underhåll
Bjäre Krafts elnät
Kundens elanläggning
Nätägarens ansvar
Kundens ansvar
TV-mottagare
10 A
Vägguttag
10 A
Ägargräns
Vattenkraft
Frånskiljare
Lokalnät
10/20 kV
Mätarsäkring
Transformatorstation
Belysning
10 A
Mätarskåp
Brytare
Kabelskåp
Tvätt
10 A
Frånskiljare
Elmätare
Spis
16 A
Vindkraft
> 63A
Egen
produktion
≤ 63A
Vindkraft
Bjäre Kraft
Elektriker
Utförare av installationer
Bjäre Krafts elnät
Trefas säkring
Kunden
Enfas säkring
Producenter
Anslutningspunkt

Similar documents