Samtycke till publicering av fotografi, film och ljud

Comments

Transcription

Samtycke till publicering av fotografi, film och ljud
Samtycke till publicering av fotografi, film och ljud
Dataföreningen har olika pågående projekt där både fotografering, videofilmning och
ljudupptagningar förekommer.
Bilderna och filmmaterial används ibland för att synliggöra verksamheten i olika digitala kanaler som
bl a i nyhetsbrev, www.dfs.se, Facebook, LinkedIn, Twitter och YouTube.
För att Dataföreningen ska få göra en publicering på dig, ska du ge ditt samtycke nedan.
Även vid det fall när publicering av barn sker, ska du som vårdnadshavare ge ditt samtycke till detta.
Personuppgifter på dig som är vuxen (var god texta)
Förnamn
Efternamn
Namnteckning
Samtycke till publicering av fotografering, film- och ljudupptagning av mig själv
JA, Jag godkänner att Dataföreningen använder fotografi, film och ljud enligt ovan.
NEJ, Jag godkänner inte Dataföreningen använder fotografi, film och ljud enligt ovan.
Personuppgifter barn (var god texta)
Förnamn
Efternamn
Barnets födelseår
För vårdnadshavare (var god texta)
Namnteckning vårdnadshavare 1
Namnteckning vårdnadshavare 2
Samtycke till publicering av fotografering, film- och ljudupptagning av barn
JA, Jag godkänner att Dataföreningen använder fotografi, film och ljud.
NEJ, Jag godkänner inte att Dataföreningen använder fotografi, film och ljud.
Det finns tillfällen då vårdnadshavare eller anhörig vill fotografera eller filma barn. Detta är givetvis
tillåtet, men kom ihåg att aldrig sprida fotografier eller filmer på andras barn via internet utan
överenskommelse med barnets vårdnadshavare.
Genom ditt samtycke tillåter du att vi behandlar och publicerar uppgifter om dig i de olika digitala kanaler som föreningen
arbetar med. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt
undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa.
Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.
Dataföreningen i Sverige | www.dfs.se |[email protected] |08-587 434 00