Samtycke för publicering av personuppgifter i form av bild och film

Comments

Transcription

Samtycke för publicering av personuppgifter i form av bild och film
Samtycke för publicering av personuppgifter i form av bild och film
Datainspektionen, tillsynsmyndighet för Personuppgiftslagen PuL, rekommenderar att samtycke ges vid
behandling av personuppgifter även i ostrukturerat material, så som text och bild.
I förskolan använder vi oss av bilder och text i olika sammanhang bl.a för dokumentation, utvärdering och
utveckling av verksamheten. Bilder används även i informationssyfte, och kan komma att publiceras på
Borås Stads lärplattform, eller på enskilda förskolors webbsidor eller bloggar. Varje förskola informerar om
vilka kanaler som används.
På denna blankett ger vårdnadshavare sitt samtycke till att bild och film, där barnet medverkar, publiceras på
Borås Stads lärplattform, eller på enskilda förskolors webbsidor eller bloggar. Samtycket gäller tills det att
barnet slutar på förskolan men kan när som helst återkallas genom att fylla i en ny blankett som ersätter den
gamla.
Jag samtycket till att bild och film, där barnet medverkar, publiceras på:
Borås Stads lärplattform.
Ja
Nej
Enskilda förskolors webbsidor eller bloggar.
Ja
Nej
Barnets namn
Vårdnadshavare
Namnförtydligande
Vårdnadshavare
Namnförtydligande
Ort och datum
Reviderat 151124, IKT-nätverket, förskola.

Similar documents