Välkommen att anmäla dig önskar område Särnär! Inbjudan

Comments

Transcription

Välkommen att anmäla dig önskar område Särnär! Inbjudan
Centrum Läkemedelsnära Produkter / Särnär
Inbjudan
Utbildning i sväljsvårigheter/dysfagi och
nutritionsbehandling samt enteral nutrition
Ett utbildningstillfälle för dietister samt
vård- och omsorgspersonal med syfte att ge
ökad kunskap kring dessa områden.
Hur identifiera, behandla och följa upp
nutritionsproblemen för dessa patienter?
Innehåll:
Datum och tid:
8 oktober 2015
09:00-16:00
Plats: Göteborg
Gullbergsvass konferens
Vägbeskrivning
Kostnadsfritt
Fika för- och eftermiddag
ingår. Lunch på egen hand.

Allmänt kring sväljsvårigheter:
- hur yttrar det sig och vad kan man göra åt det?

Sväljningsbesvär vid stroke- vad gör vi?

Nutritionsbehandling vid dysfagi

Enteral nutritionsbehandling
Anmälan: Senast 15
september via CLPs
hemsida
www.vgregion.se/clp

Leverantörerna av upphandlat sortiment ger:
- praktisk information kring sitt produktsortiment av
- konsistensanpassning, sondnäringar och tillbehör
Anmälan är bindande men
kan överlåtas till annan
person.
Utbildare:
Monica Käll Guldbrand, logoped, logpedmottagningen
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Eva Öhrn, sjuksköterska
Strokeavdelningen NÄL
Vid frågor kontakta:
Lena Ljungkrona-Falk
070-2265726
[email protected]
Henric Wichmann
0702-549 544
[email protected]
Välkommen att anmäla dig
önskar område Särnär!
Jessica Nordenberg, produktkonsulent
Lena Ljungkrona Falk, dietist
Henric Wichmann, dietist

Similar documents