Sponsoransökan

Comments

Transcription

Sponsoransökan
1/2
Ansökan om sponsring
Föreningens/klubbens/organisationens namn:
Registrerad förening
Ej registrerad förening
Annan typ av organisation, vilken?
Vilken typ av sponsring gäller ansökan?
Evenemang
Löpande verksamhet
Stödannonsering
Annat, vad?
Kort fakta om föreningen/organisationen: Syfte, antal aktiva medlemmar m.m.
Om ansökan gäller ett evenemang: När är det planerat att äga rum samt vilket besökarantal beräknas?
Om ansökan gäller ett evenemang: Vilken målgrupp riktar ni er till?
Har ni antagit en anti-drogpolicy inom föreningen/organisationen?
Vilken medial genomslagskraft har föreningen/organisationen/evenemanget? Ge konkreta exempel.
Vad erhåller Ålandsbanken Abp som potentiell sponsor? (T.ex. medieutrymme, fribiljetter, reklam samt möjlighet till kundträffar, evenemang osv)
Vilken sponsorsumma söker ni?
Har ni ansökt om sponsormedel från andra företag? Om så, vilka?
Avslutande motivering till varför Ålandsbanken ska sponsra er:
2/2
Kontaktuppgifter:
Namn:
Adress:
E-post:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
Bilagor:
Verksamhetsplan
Evenemangsplan
Budget
Övrigt:
Ort och tid
Underskrift
Stopptider för ansökningar:
Stopptid
Beslut senast
30 september
31 oktober
31 december
31 januari
31 mars
30 april
Ansökningar skall alltid vara skriftliga. Bilagor får gärna bifogas med denna
ansökningsblankett. Ansökningar inlämnade efter angiven stopptid tas upp
först vid följande behandlingsrunda.
Ansökningarna skickas till:
Ålandsbanken Abp, Marknadsavdelningen PB 3, 22101 Mariehamn
Ansökningar kan även lämnas till något av våra kontor

Similar documents