Inbjudan Provitas kunskapsdagar 2015

Comments

Transcription

Inbjudan Provitas kunskapsdagar 2015
Provita Behandling fortsätter med sina
uppskattade Kunskapsdagar även 2015.
Vi bjuder nu in till nya
Kunskapsdagar på
Provita Behandling för
2015.
Under åren har dessa
Kunskapsdagar varit
mycket uppskattade.
Anmäl Dig snarast till
den dag som passar
bäst.
Använd bifogad
anmälningsblankett och
faxa till 040-13 13 84
eller scanna den och
maila till
[email protected]
UR PROGRAMMET
 Beroende, begrepp och
synsätt
 Återfallsprevention
 Medberoende och
möjliggörande
 Det viktiga samtalet,
rollspel
 Tidiga tecken på
missbruk–beroende
 Arbetsplatsen; när ska
man säga ifrån?
 Anabola steroider
 Nätdroger
 Kriminalitet
 Kärleken till drogen
VARMT VÄLKOMNA.
ANMÄLNINGSBLANKETT
Fax: 040-13 13 84
OBS. Endast en person per blankett.
Anmälan avser
Kunskapsdag 20150407, 09.00 – 16.00, Socialtjänst och kriminalvård
Kunskapsdag 20150414, 09.00 – 16.00, HR och arbetsgivare
Kunskapsdag 20151013, 09.00 – 16.00, Socialtjänst och kriminalvård
Kunskapsdag 20151020, 09.00 – 16.00, HR och arbetsgivare
Antalet platser är begränsat.
Kostnad:
För avtalskunder är Kunskapsdagarna kostnadsfria.
Återbud senare än 5 dagar före start debiteras dock med 300 kr.
Förtäring:
Frukost, lunch och kaffe ingår.
Behov av specialkost.
Ange specialkost ..........................…………………………………..
Namn:
Verksamhet:
Adress:
Telefon:
Fax:
E-post:
Fakturamottagare om
annan än ovan:
Information
Ring 040-350 100
Plats
Vanåsgatan 60, Malmö (Ingång från Trolleholmsgatan)