Rektors månadsbrev Bromstensskolan januari 2015 Hej alla

Comments

Transcription

Rektors månadsbrev Bromstensskolan januari 2015 Hej alla
Rektors månadsbrev
Bromstensskolan
januari 2015
Hej alla föräldrar med barn på Bromstensskolan
Skolkatalogen
Nu kan du komma åt årets skolkatalog genom appen FoveaCatalog som finns både för Android och
iPhone. När du har laddat ner den hämtar du vår skolas bilder med skolkoden abdpvx19.
Rastverksamhet
I vår kommer vi att göra en stor satsning på vår rastverksamhet. Genom att göra rasterna roligare,
räknar vi med att eleverna blir mer aktiva och mer utvilade inför lektionerna. Om du vill läsa mer om
roliga idéer och om hur bra rastverksamhet stärker skolans övriga arbete, rekommenderar jag att du
går med i Facebookgruppen ”Rastaktivisterna”. En bra rastverksamhet minskar också konflikter, ökar
samhörigheten och skapar en starkare vi-känsla på skolan.
Vi har fyllt på med leksaker i vår utlåning, vi kommer att lägga nytt konstgräs på fotbollsplanen, vi
kommer att måla nya linjer på skolgården och kommer tillsammans med föräldraföreningen ordna en
”fixardag” där vi rustar upp skolgården tillsammans med eleverna (vad sägs om en längsgående
klättervägg utanför bandyplanerna?)
En av de nya pedagogerna på fritids, Tarmo Haverinen, kommer tillsammans med andra på fritids att
leda arbetet med att utveckla rastverksamheten. Han har tidigare arbetat på Backluraskolan där han
fått ett Stockholmspris just för detta utvecklingsarbete, så det här kan bli hur bra som helst!
Kultursatsning
Under våren gör vi en stor satsning på kultur i Bromstensskolan. Här är några av de stora aktiviteter vi kommer att
genomföra:
- Alla på skolan kommer att delta i filminstitutets filmprojekt, där alla klasser gör en egen kortfilm (läs mer)
- Alla klasser kommer att få se en föreställning av Cirkus Cirkör som besöker skolan (läs mer)
- Eleverna i åk 1 och 2 kommer få ha en cirkusworkshop med Cirkörerna (läs mer)
- Eleverna i åk 3, 4 och 5 kommer att se teaterföreställningen kompiskompassen (läs mer)
- Eleverna på mellanstadiet kommer att se Trollflöjten på Operan (läs mer)
Trygghet och studiero
En annan av stor satsning under våren är att fortsätta öka tryggheten och studieron. Jag hoppas och
tror att ni kommer höra av era barn att vi ökat kraven på hur man uppför sig mot sina kamrater i
klassrum, korridorer och på fritids. Det innebär att vi kommer vara ”hårdare” mot dem som inte
respekterar sina kamraters behov av lugn för att kunna prestera bra och må bra i skolan.
Jag kommer att skriva mer om hur dessa rutiner ser ut i mina kommande veckobrev, i samband med
att vi uppdaterar vår studieroplan (läs den befintliga planen).
Förändrad föräldraavgift fritidsklubb 2015
Avgiften 2015 för barn folkbokförda i Stockholm och som deltar i den öppna fritidsverksamheten i
kommunal regi är fastställd av Kommunfullmäktige till 800 kr per termin. Avgiften inkluderar även
måltider. Det är en höjning jämfört med 2014 då avgiften var 350 kr per termin, men då ingick inte
måltider.
Avgiften faktureras med 200 kr i månaderna februari, mars april och maj för vårterminen och under
hösten i september, oktober, november och december.
Ny personal
Det är inte ovanligt att man har en hög personalomsättning på en skola när man gör stora förändringar
och så har det varit på Bromstensskolan den senaste tiden. För att skapa en bra skola är det förstås
viktigt med kontinuitet, att barnen får känna sig trygga och bygga långa relationer med de vuxna som
de möter på skolan. Samtidigt är det viktigt att de som jobbar på skolan arbetar mot samma mål och
har en gemensam idé för hur vi ska komma dit.
Vi kommer förstås sakna de mycket kompetenta medarbetare som slutat hos oss, men är samtidigt
mycket glada och stolta över att vi lyckats rekrytera så bra ny personal till skolan. Vi lägger ner mycket
tid och energi på vårt rekryteringsarbete och samtliga av de nya som börjar hos oss i vår vill jobba hos
oss, just därför att de vill vara med och förverkliga vår vision (läs visionen).
Jag kommer i fortsättningen presentera de som är nya på skolan i mina månadsbrev, så att ni vet vilka
de är. De pedagoger som börjar på skolan från och med vårterminen är:
- Pernilla Hellberg i förskoleklassen 0C, ersätter Julia Andersson som är föräldraledig (börjar 14/1)
- Renée Garpenmark i klass 1C, ersätter Christin Lundén som slutar på skolan (börjar 9/2
- Ewa Löfquist i klass 2A, tar över klassen som haft Peter som vikarie under hösten (redan börjat)
- Mirjam Cameron i klass 3C, tar över klassen som haft vikarier efter höstlovet (börjar 19/1)
- Pär Fomin i klass 5C, ersätter Helen Kling som slutat på skolan (redan börjat)
- Mathias Andersen ny idrottslärare, ersätter Isa Bali som slutat på skolan (börjar 2/2)
- Jeanette Samuelsson, ny lärare i studion, extra stöd till elever i mellanstadiet (redan börjat)
- Jan Bäckström, ny lärare i studion, extra stöd till elever i mellanstadiet (börjar 2/3)
- Sarika Norberg, ny lärare i studion, extra stöd till elever i lågstadiet (börjar 2/3)
- Tarmo Haverinen, ersätter fritidsvikarie på Mattisborgen (börjar 19/1)
- Christian Johansson, ersätter fritidsvikarie på Mattisborgen (börjar 19/1)
Synligt lärande
Vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vår undervisning för att öka elevernas lärande under våren.
En forskare och författare, vars material vi använder, heter Dylan Williams. Han har skrivit flera böcker
och en av hans senaste är proppfull av konkreta idéer om hur vi kan arbeta mer effektivt i
klassrummet, ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken”. Alla lärare har boken om du vill läsa
den själv finns den att köpa på till exempel Adlibris. Dylan Williams har också spelat in en serie TVprogram där han hjälper en skola att modernisera sin undervisning - här är en länk till den första
delen.
The Classroom experiment
Om du har några frågor eller kommentarer till det här brevet, är du välkommen att mejla mig på
adressen [email protected]
Med vänlig hälsning
Per Hansson, rektor på Bromstensskolan