Till Vårdnadshavare 150831, pdf, 225 kB

Comments

Transcription

Till Vårdnadshavare 150831, pdf, 225 kB
TILL VÅRDNADSHAVARE PÅ LKC 7-9
Nu har det nya skolåret rullat igång och det är dags för mig att skicka lite viktig information
till er.
Vi har startat terminen med två dagars uteaktivitet för eleverna. Årskurs 7 har haft
övernattning också medan de äldre eleverna hållit sig till staden och Ekebacken.
I år har vi fyra klasser i sjuan, fyra i åttan och tre i nian. Det totala elevantalet ligger på drygt
270. Det är lite tajt med lokaler som ni säkert redan känner till men vi löser allt så gott vi kan.
Matsalssituationen löste vi genom att de yngre elevgrupperna börjar äta lite tidigare än förra
året och de äldre något senare än i fjol. Alla har god tid på sig att äta i matsalen och alla får
plats där.
Vi har dragits med ett stort problem på skolan, nämligen att rekrytera behöriga lärare på
våra lediga tjänster. I dagsläget har vi inte någon speciallärare eller specialpedagog. Det
kommer en speciallärare men inte förrän i slutet av november. Vi har lagt ut nya annonser
och vi hoppas på att det blir sökande till tjänsten.
Följande förändringar finns i personalgruppen:
Anna Dahlqvist vikarierar i SO för Lotta Carlsson eftersom Lotta numera har en
ledningsresurstjänst på skolan.
Cecilia Danielsson undervisar i franska och svenska.
Jane Alexandersson är anställd i huvudsak inom engelskan. Hon börjar hos oss senast i slutet
av september.
Eva Seelig börjar som speciallärare slutet av november.
Miguel Edvardo Vianma Perez har spanska med en grupp i åk 6 och Anton Lind har musik i åk
7.
Vår kurator heter Anjelli Kindblad och vi har även en ny SYV (studie- och yrkesvägledare),
Linnea Petersson.
Det har börjat tre nya elevassistenter, Gull-Maj Weikel Karlsson, Nicklas Hillborg och Mats
Holgersson. Johan Svendsen slutar hos oss i september.
I kafeterian vikarierar Zainab Hashim.
En del av lärarna kommer att ha en del undervisning i mindre grupper och/eller vara
tillsammans med andra lärare på lektioner, så kallad dubblering.
Eleverna har fått låna skåp där de kan förvara sina ägodelar. Nytt för i år är att eleverna ska
ta med sig eget hänglås och ansvara för nyckeln själva. Ni kommer att få hem en blankett
där det står mer om vilka regler som gäller kring skåpen, lån av dator, iPad och böcker. Både
vårdnadshavare och elever ska skriva under.
Jag skickar en liten påminnelse till er om att meddela om ni byter telefonnummer, adress
och mail. Vi behöver vara uppdaterade på dessa uppgifter ifall vi behöver nå er.
Sjukanmälan görs på tel nr: 303804
All frånvaro förs in i Edwise och ni kan titta på det själva om ni har BankId. Om eleven
kommer för sent till lektionen eller uteblir helt, får ni hem sms- meddelande genom Edwise.
Rökning på skolans område inte är tillåtet men om eleverna står på allmän plats kan vi inte
göra något. Om vi upptäcker att någon elev röker meddelar vi er vårdnadshavare.
I år har eleverna tidig PRAO, redan v 38-39. Vi uppmanar eleverna, speciellt i åk 9 att söka
PRAO- plats själva.
Föräldramöte för åk 7 är planerat till den 31/8 kl 17.30 i skolans aula. Första
föräldrarådsmötet är 14/9 kl 18.00 - 20.00.
Föräldramöte för åk 8 och 9 blir den 7/9 kl 17.30 i skolans aula.
Höstterminens utvecklingssamtal kommer att bli i form av lära-känna-samtal med
mentorerna för åk 7. Dessa äger rum under v. 42-43. Åk 8 och 9 erbjuds ämnessamtal med
ämneslärarna v.45-46 enligt följande schema:



4/11: 8A, 8B, 9A
9/11: 8C, 8D, 9B
11/11: 9C + uppsamlingstillfälle för dem som haft förhinder
Vi ser fram emot ett nytt och givande skolår med er!
Judit Beres Lagerquist
rektor

Similar documents