Medlemskap - Journalisternas a

Comments

Transcription

Medlemskap - Journalisternas a
Informationsblad om medlemskap i Journalisternas arbetslöshetskassa
Bli medlem i Journalisternas
arbetsloshetskassa
Välkommen till Journalisternas Arbetslöshetskassa. Vare sig du
redan är medlem eller om du funderar på att bli, kan
följande information vara bra att ha. Här hittar du
svar på många frågor om medlemskapet i a-kassan.
Har du fortfarande frågor är du varmt välkommen
att skicka ett meddelande till
[email protected]
Hur blir jag medlem?
För att bli medlem i Journalisternas Arbetslöshetskassa måste du skicka in en
ansökan om inträde. Den finns både i papperskopia och som ett elektroniskt
dokument du kan fylla i med e-leg. Du hittar båda på vår hemsida. Vi vill även att du
tillsammans med denna ansökan skickar in en kopia på anställningskontrakt,
uppdragskontrakt, länk eller liknande som visar på att du arbetar eller senast arbetat
inom vårt verksamhetsområde. Du kan det till vår postadress eller via mail till
[email protected]
Du som är anställd, företagare eller frilansmedarbetare med i huvudsak journalistiska
arbetsuppgifter får bli medlem. Följande anställningsformer är okej för att kunna bli
medlem.





Reguljärt arbete
Anställning med lönebidrag eller anställningsstöd
Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare
Arbete inom Samhall.
Avlönad praktik
Medlemskap den första i månaden
Om du beviljas medlemskap kommer det att gälla från och med den första dagen i
den kalendermånad som din ansökan kom in. Skickar du in ansökan i oktober
kommer medlemskapet att gälla från och med den 1 oktober.
Vem får inte bli medlem?
Du som redan är medlem i en annan arbetslöshetskassa får inte bli medlem i
Journalisternas a-kassa. Du kan däremot ge oss en fullmakt så kan vi sköta din
övergång från en annan kassa. Du som fyllt 64 år eller inte arbetar inom vårt
verksamhetsområde kan inte heller bli medlemmar i vår arbetslöshetskassa. Ditt
medlemskap upphör automatiskt den sista i månaden innan du fyller 65 år.
Att söka ersättning
För att du ska få rätt till ersättning från
inkomstbortfallsförsäkringen som ger max 680 kronor per dag
måste du uppfylla tre villkor.



Du måste vara anmäld på arbetsförmedlingen och
aktivt söka arbete (Grundvillkoret).
Du måste arbetat i minst halvtid i 6 månader i de sista
12 månaderna (80
timmar i varje månad eller alternativt 50 timmar varje månad i sex månader
och 480 timmar sammanlagt) (Arbetsvillkoret).
Du måste också ha varit medlem i en A-kassa i minst 12 månader.
(Medlemsvillkoret)
Uppfyller du grundvillkoret och arbetsvillkoret men inte medlemsvillkoret kan du ändå
få ersättning från grundförsäkringen. Du kan då som mest få 320 kronor per dag.
Vad kostar det att vara medlem?
När du är medlem i en a-kassa betalar du en medlemsavgift. Den är 120 kronor i
Journalisternas arbetslöshetskassa.
Hur betalar jag?
Du kan betala medlemsavgiften på flera olika sätt. Vanligtvis skickas en
pappersfaktura ut till den adress du uppgett. Om du vill förenkla din betalning kan du
välja att betala avgiften via e-faktura. Då får du din faktura skickad direkt till din
internetbank och alla uppgifter fylls i automatiskt. Fakturan betalas inte innan du har
godkänt och signerat den. Du anmäler fakturan till e-faktura via din internetbank.
Du kan också välja att betala din avgift via autogiro. Då dras avgiften automatiskt från
ditt bankkonto. Du måste då se till att det finns pengar på ditt konto den 28 eller 29
helgfri vardag före förfallodagen varje månad. Om du vill betala via autogiro måste du
fylla i ett medgivande som du skickar till oss. Du hittar medgivandet på vår hemsida.
På många internetbanker går det att ordna direkt med autogiro, då slipper du skicka
in blanketten om medgivande.
Kan jag gå ur eller byta arbetslöshetskassa?
Om du vill byta a-kassa till journalisternas a-kassa, gör du detta genom att fylla i en
inträdesanmälan och kryssa för att du vill ha hjälp med att byta kassa. Vi hjälper dig
då att gå ut ur den kassan du vill byta ifrån.
Vill du byta från Journalisternas a-kassa till en annan a-kassa är det viktigt att du
kollar upp att du kan bli medlem i den kassan du vill byta till. Det kan du exempelvis
göra genom att titta på a-kassans hemsida, där hittar du ofta också blanketter för inoch utträde.
Om inte den nya kassan hjälper dig med utträde från Journalisternas a-kassa ska du
göra detta skriftligen. Det görs med hjälp av blanketten utträde som du hittar på vår
hemsida. Du skickar in blanketten via posten eller scannar in och mailar den till oss.
Du går ur kassan den sista i den månaden vi fått din anmälan, det vill säga om vi får
ditt utträde i oktober går du ur Journalisternas a-kassa den 31 oktober.
Tänk på att du inte kan bli medlem i en annan a-kassa innan du har gått ur
Journalisternas a-kassa. Du kan alltså söka medlemskap i en annan a-kassa först
efter det att du gått ut ur Journalisternas a-kassa.
Gått ur på grund av bristande betalning
Om du inte betalat din medlemsavgift eller en del av din avgift två månader efter att
din betalning skulle ha gjorts, och inte heller anmält något hinder för betalning, anses
du ha gått ur kassan på grund av bristande betalning.
Om du försöker att bli medlem igen, efter att du inte betalat, blir ditt medlemskap helt
nytt. Det kopplas alltså inte ihop med ditt tidigare medlemskap. Tänk på att kassan
drar in obetalda avgifter, du måste alltså fortfarande betala dina obetalda avgifter.
Hur kommer jag i kontakt med kassan?
Vill du komma i kontakt med oss går det bra att ringa, skicka ett meddelande via
Mina sidor och skicka brev.
Vid frågor kring in/utträde samt avgifter kan du ringa 08- 613 75 60 eller skicka ett
mail till [email protected] Vi svarar varje vardag mellan 8-17.
Vår adress är följande:
Journalisternas Arbetslöshetskassa, Box 1116, 111 81 Stockholm
För närvarande arbetar fyra handläggare och en kassaföreståndare på
Journalisternas a-kassa.