TALARPRESENTATION Monter B03:70 UPPSALA

Comments

Transcription

TALARPRESENTATION Monter B03:70 UPPSALA
TALARPRESENTATION Monter B03:70
Foto: Sture Ekendahl
Torsdag 24 september Kl. 14.30–14.50
Resa genom många provinser. En universitetsrektor minns.
Stig Strömholm, har i pressen beskrivits som en av de riktigt stora kulturprofilerna i vårt land. Hans
tankeskärpa, omutliga sanningsskrav, engagemang för den lärda världens institutioner och sammanslutningar, hans internationella utblick och europeiska tillhörighet har få motsvarigheter i vårt land. Hans
integritet, förmåga att sprida gemyt, briljansen,fliten och den väldiga kapaciteten har givit honom en
särställning i såväl det vetenskapliga som det kulturella livet. Om vägen dit, berättar han med stilistisk
elegans, humor och självironi i memoarboken ”Resonerande katalog” (Atlantis 2014).
Torsdag 24 september Kl. 15.30–15.50 samt Fredag 25 september Kl. 10.00–10.20
Andreas Vesalius och den anatomiska renässansen.
Krister Östlund är filosofie doktor i latin och 1:e bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek.
Under 2015 firas 500-årsminnet av den flamländske läkaren och anatomen Andreas Vesalius som föddes på nyårsafton 1514. Han räknas som den moderna anatomins mästare. Många av oss känner igen hans
anatomiska illustrationer utan att veta vem upphovsmannen var. Uppsala universitetsbibliotek och Hagströmerbiblioteket vid Karolinska Institutet har tillsammans gjort en utställning av Vesalius verk och i
samarbete med Fri Tanke Förlag under våren 2015 gett ut boken Vesalius. Anatomins mästare.
Foto: Katarina Franzén Munkhammar
Foto: Lars Burman
Torsdag 24 september Kl. 16.30–16.50 samt Fredag 25 september Kl. 16.30–16.50
Dubbelt öl ger gott humör. Bellman och en biblioteksdonation i Uppsala
Carina Burman är författare och docent i litteraturvetenskap. Hon har sexton böcker bakom sig. Hälften av dem vetenskapliga, hälften skönlitterära. Bland ämnena för de förra märks bl.a. studier av J.H.
Kellgren och hans krets samt biografier över Fredrika Bremer, Klara Johanson och Gösta Ekman d.ä. I
våras utkom Dubbelt öl ger gott humör. Bellman, ölet och Bryggareföreningens biblioteksdonation i Uppsala, där vitterhetens och verklighetens öl kontrasteras. Burman arbetar nu på en biografi över Bellman.
Fredag 25 september Kl. 11.00–11.20
Jonson, Cassberg och tjuvarna – Silverbibeln som sagostoff
Lars Munkhammar, tidigare förste bibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek, har i böcker, artiklar
och föredrag intresserat sig för kulturarvsfrågor, särskilt Silverbibeln. Nu ger han prov på Silverbibeln
som inspirationskälla i skönlitteraturen och presenterar särskilt spänningsromanen Fallet Cassberg av
Marianne Minck.
Foto: Digital bild, UUB
Torsdag 24 september Kl. 13.00–13.20
Möt Alvin! Om en snabbt växande digital kulturarvsplattform
Lars Burman är överbibliotekarie vid Uppsala universitetsbibliotek och professor i litteraturvetenskap.
Han har skrivit om 1600- och 1800-talslitteratur men har också engagerat sig i den digitala biblioteksutvecklingen. Som bibliotekschef har han alltså verkat för utvecklandet av en allsidig, digital och öppet
tillgänglig plattform för digitaliserat kulturarvsmaterial.
Foto: Kristjan Aunver
Fredag 25 september Kl. 15.00–15.20
Klagandets diskurs – om ideal och förväntningar i ett föränderligt matlandskap
Christina Fjellström, FD, är professor i hushållsvetenskap, särskilt måltidsforskning, vid Uppsala universitet. Hon disputerade i etnologi men den tvärvetenskapliga avhandlingen behandlade även ämnesområden som näringslära och historia. Hon har publicerat artiklar om mat och måltider i ett historiskt
perspektiv, om kulturens betydelse för människors förhållningsätt till mat och livsmedelsval. Hon är
ledamot av Gastronomiska akademien, Måltidsakademien och Kungliga Gustav Adolfs akademien.
UPPSALA UNIVERSITETSBIBLIOTEK B03:70