SSPF Norra Hisingen

Comments

Transcription

SSPF Norra Hisingen
2015-10-22
Carola Hermansson
Marie Johansson
Ungdomssekreterare/SSPF Koordinatorer
Styrgrupp
I alla grupper
sitter koordinator med, dels
som nätverksledare men
även som representant från
socialtjänsten.
Områdeschefer
Arbetsgrupp
Enhetschefer
Undergrupp Backa
Undergrupp Kärra
Skolkuratorer, skolpersonal,
fältsekreterare, fritidsledare,
polis, samt koordinator
Socialtjänst
Skolkuratorer, fältare,
fritidsledare, polis, samt
koordinator Socialtjänst
Undergrupp Tuve
Skolkuratorer,
fältsekreterare, lärare,
fritidsledare, polis, samt
koordinator Socialtjänst
Nätverksmöte med
berörda
1
2015-10-22
Samverkan är inte ett tillstånd som går att uppnå vid ett
givet tillfälle utan en levande process som varje dag
måste erövras, etableras och ständigt underhållas".
(Samverkansutredningen, SOU 2000:114)
Därför prioriterar SSPF på Norra Hisingen:
Gemensam grundsyn
Gemensam kompetensutveckling
Undergrupp
Arbetsgrupp
•Lägesrapport
•Lägesrapport
•Kartläggning
individ/grupp
•Info SSPF ärenden
•Föreslå och bidra till
främjande/förebyggande
insatser
•Beslut kring
förebyggande insatser på
universell och selektiv
nivå
Styrgrupp
•Statistik SSPF ärenden,
deltagande på SSPF
möten.
•Lägesrapport
•Beslut om insatser,
budget, personal
•Insatser vid social oro
•Uppföljning
2
2015-10-22
Alla inom SSPF verksamheter kan inhämta samtycke
SSPF sker alltid på familjens uppdrag
SSPF samverkansärende
SSPF individärende
Förebygga tidigt principen
Skola
Socialtjänst
UNGDOM
Polis
Fritid
Kartläggning utan samtycke: Vilken oro har vi utifrån droger
och/eller kriminalitet, skolfrånvaro och umgänge.
Kartläggning med samtycke: Sker oftast på separata
nätverksmöte
3
2015-10-22
Vi arbetar efter ”nätverksmodellen”
-
-
Syftet med mötet
Presentationsrunda
Vilken oro finns? (riskfaktorer)
Vad fungerar? (skyddsfaktorer)
Vad behöver uppnås?
Vem gör vad?
Uppföljning
Formuleras i åtagandeplan
Socialtjänst:
Föräldrastödjande
insats,
kontaktperson,
öppenvård,
avgiftning,
drogtester,
placering
Skola: Anpassad
studiegång,
elevassistent,
kuratorssamtal,
mentorstöd,
åtgärdsprogram,
utredning,
Polis: stödjande
kontakt till familjen,
uppsökande,
köra/hämta hem,
drogtest,
Fritid: Stödkontakt,
motiverande
samtal,
gruppverksamhet,
erbjuda aktiviteter
inom fritidsgård,
ungdomsråd, MBU,
4
2015-10-22
Förfrågan
annan stadsdel
Samtycke,
kartläggande
samtal
Riskfaktorer/
Insats och SSPF
Uppföljning –
beslut ansökan
IFO
SSPF
nätverksmöte
Skolan anmäler
till IFO och
lyfter oro kring
droger till SSPF
koordinator
SSPF möte
(professionella)
med
Åtagandeplan
Oro
Åtagandeplan
Samtycke
inhämtas
SSPF möte
(familj och
Kartläggande
samtal SSPF
Professionella)
med
åtagandeplan
Utredning IFO
5
2015-10-22
Skolan Anmälan IFO
Samtycke
Drogtester
Samlad bild
Kartläggande samtal
Utmaning: Negativa
drogtester
Svårt att avgöra
omfattning av
pågående missbruk
SSPF nätverksmöte
åtagandeplan
Insatser via BoF placering
Avgiftning ungdom
erkänner spicemissbruk
Personalomsättning inom socialtjänst
Tillitsbrist
”Inte vårt ansvar”
Personalbrist
Budget/Prioriteringar
Omorganisation
6
2015-10-22
Tack för oss
Carola och Marie
7