Minnesanteckningar Sortimentsgruppsmöte 2015-04

Comments

Transcription

Minnesanteckningar Sortimentsgruppsmöte 2015-04
1 (2)
DATUM
DIARIENR
2015-05-04
Minnesanteckningar Sortimentsgruppsmöte 2015-04-28
Närvarande: Marie Landeblad, Elisabeth Asplund, Malin Hernodh, Monica
Persson, Marie-Louise Nyman, Malin Mejenqvist, Ann Blom.
1. Sekreterare för dagen: Malin Mejenqvist
2. Upphandlingen  Genomgång med Sara Runnkvist angående remissrundan.
Anbudsunderlaget är i stort klart. Sara Runnkvist slutar den 30/4 och
det innebär att Dan Holtenborn tar över upphandlingen.
Anonnsdatum bestäms av Dan Holtenborn och Ann vid deras möte
nästa vecka, den 8/5.
 Utvärdering: Ann gör första sorteringen enligt krav.spec när
anbudstiden är över.
 Huvudansvariga Barnprodukter = Malin M och Ann
 Huvudansvariga Absorberande = Hela gruppen
 Huvudansvariga Diverse produkter= Hela gruppen
 Huvudansvariga Katetrar (tappnings och kvarliggande) = Ann, Jenni,
Malin H, Marie-Louise + brukartester på tappningskatetrar.
 Från annonsdatum ska annansen ligga ute 40 dagar + 10 dagar ?
Överklagan 10 dagar. Tester ca v 33.
 Utvärderingar med grupperna prel.bokas: 19/8 Heldag på
Vesicacentralen. 20/8 Barnprodukter på förmiddagen och Katetrar på
eftermiddagen, Lokal ”Smaken” under matsalen på MSE. 25/8
Heldag på Vesicacentralen.
 Ann skickar ut förfrågan till uromattagningarna angående
brukartester. (Så att testpersonerna är klara när testprodukterna är
klara för utvärdering)
 Sekretess papper kommer att skickas ut till gruppen för påskrift.
Tänk på att under upphandlingen får vi bara ha kontakt med
leverantörerna gällande aktuellt upphandlat sortiment.
3. Dispenser – ingen aktuell just nu. Vi tittar igenom antal dispenser per
år från 2012. Flest dispenansökningar är det lltid det år med nytt avtal.
4. Reklamationer – Sanicare har bytt ut den dåliga produkten Sanifix
bas med och utan ben. Det kan dock fortfarande finnas kvar gamla
dåliga byxor på boendenas lager.
5. LMN uppdatering – Åter till patient är en ny knapp i stället för avsluta
knapp. Ett bra tips att ta som vana att alltid titta under Uttags historik
för att se senaste beställningen. Där syns alltid datum när sista
beställningen gjordes och levererades.
Ann Blom Inkontinenssamordnare/konsulent
adress Vesicacentralen, 611 85 Nyköping  besök Olrogs väg 2, Nyköpings lasarett
tel 0155 - 24 58 79  fax 0155 - 28 59 43  e-post [email protected]
Y:\Habilitering och Hjälpmedel \Enheter\HMC\Hur v i arbetar\IT-syst em \Hemsidan\Dokument på hemsidan\För dig som f örskriv are\Minnesant eckningar
sortimenst sgruppsmöte Vesica 2015 -04-28.docx

Utskrif tsdatum: 2015-05-05 7. 28
2 (2)
DATUM
DIARIENR
2015-05-04
6. ”Ersättare” under Anns semester – v 26 Malin Mejenqvist, v 29-30
Malin Hernodh, v 31 – 32 Marie Landeblad.
7. Övriga frågor



Info till gruppen att det finns en ”Tena for men 0” som kommer att
offereras vid upphandlingen. Det är ett svart skydd.
Pressmedelande har lämnas under veckan på Tenas ”Identifi”.
Inko.skydd 12 st kostar 1 500 kr. Till dem kopplas en logger som
läser av läckage. Dataprogrammet Ann berättar lite vad det är, hur
den används och vad det kostar i dagsläget.
Ann visar lite kostnader på återtag under sista månaen.
8. Nästa möte blir 19/8 om inte annat anges. Troligen kan Ann behöva
samla till ett telefonmöte eller liknade innan sommaren. Återkommer
om det i fall det behövs. Se andra datum i minnesanteckningarn för
att boka in i kalender.
renskrivet av
Ann Blom inkontinenssamordnare i Sörmland
Ann Blom Inkontinenssamordnare/konsulent
adress Vesicacentralen, 611 85 Nyköping  besök Olrogs väg 2, Nyköpings lasarett
tel 0155 - 24 58 79  fax 0155 - 28 59 43  e-post [email protected]
Y:\Habilitering och Hjälpmedel \Enheter\HMC\Hur v i arbetar\IT-syst em \Hemsidan\Dokument på hemsidan\För dig som f örskriv are\Minnesant eckningar
sortimenst sgruppsmöte Vesica 2015 -04-28.docx

Utskrif tsdatum: 2015-05-05 7. 28