ladda ner här - AB Stiglöv & Co

Comments

Transcription

ladda ner här - AB Stiglöv & Co
M O NTA G E D E TA L J E R F Ö R V V S & V E N T I LAT I O N
UPPHÄNGNING AV
CIRKULÄRA ELLER REKTANGULÄRA
VENTILATIONSKANALER
CE-MÄRKTA SVENSKTILLVERKADE KVALITETSPRODUKTER
Brandskyddstekniska krav
De brandskyddstekniska krav som Boverkets byggregler (BBR) ställer på
ventilationsinstallationen är numera av typen "funktionskrav". Kraven ger stor frihet att välja
teknisk lösning, men det ankommer på Byggherren att ansvara för att den lösning man valt
verkligen tillgodoser brandskyddskravet. Nedanstående "brandtekniskt klassificerade
montagedetaljer hänvisar till boken "Praktiska lösningar, Brandskydd ventilation", utgiven av
Svensk Ventilation och VVS Tekniska föreningen, februari 2004. Tabeller för avstånd och
vikter finns även i boken. Denna bok finns att köpa på Svensk ventilations hemsida. Sidan är
även länkad från vår egen hemsida.
Utgåva 3, 2015-06-08
BRANDKLASS R15
Cirkulär och rektangulär upphängning
Brandklassad upphängning utförd med hålband 25x1,25mm som får
belastas med max 0,5kN.
Infästning i tak
Godkänt infästningsdon med
fyrkantsbricka av
stål 25x3 mm
mellan band och
infästningsdon
Upphängning
Infästning i kanal
Don
Dimension
Material
Don
Dimension mm
Material
Figur
Hålat band, enkel
infästning
25x1,25
(Vårt artnr 0128)
SIS1311
(DX51D+Z275)
Kanal vilande på
runtgående band
hopsatt med
skruv
M8
Stål
1
Hålat band,
dubbel infästning
25x1,25
(Vårt artnr 0128)
SIS1311
(DX51D+Z275)
Kanal vilande på
runtgående band
Figur 3
Infästning i tak
Godkänt infästningsdon med
fyrkantsbricka av
stål 25x3 mm
mellan band och
infästningsdon
2
Figur 4
Upphängning
Infästning i kanal
Don
Dimension
Material
Don
Dimension mm
Material
Figur
Hålat band, enkel
infästning
25x1,25
(Vårt artnr 0128)
SIS1311
(DX51D+Z275)
Dubbla plåtskruv
mot kanalsida
eller blindnit
4,2 x L
L=beroende av
materialtjocklek
3,25x9
Stål
3
Hålat band,
dubbel infästning
25x1,25
(Vårt artnr 0128)
SIS1311
(DX51D+Z275)
Kanal vilande på
runtgående band
Stål
4
Montagedetaljer
Produkt
Ybehandling
Dimension
Expander
*
*
Best nr
Montageband
FFZV
25 x 1,25 mm
0128
Bult M6S
FZB
M8 x 20
0308
Mutter M6M
FZB
M8
0345
Bricka
FZB
S4B 9x25x3 mm
0644
Plåtskruv BBS
FZB
4,2 x 13 mm
-
Brandklass R30
Cirkulära och rektangulära kanaler, Max belastning per infästningspunkt 1,0 kN
Figur 2
Figur 1
Infästning i tak
Figur 3
Upphängning
Figur 4
Infästning i kanal
Don
Dimension
Material
Don
Dimension mm
Godkänt
infästningsdon
med
fyrkantsbricka av
stål 25x3 mm
mellan band och
infästningsdon
Rostfritt band,
enkel infästning
30x1,0
(vårt art nr 0028)
SIS 2333
Kanal vilande på
runtgående band
hopsatt med
skruv
M8
Rostfritt band,
dubbel infästning
30x1,0
(vårt art nr 0028)
SIS 2333
Kanal vilande på
runtgående band
Godkänt
infästningsdon
Gängsång enkel
infästning
M8
(vårt art nr 0012)
Kvalitet 4.6
Blankförzinkad
Spriovagga
(se vårt
produktblad)
SIS 1312/FFZV
(DX51D+Z235)
3
Gängsång dubbel
infästning
M8
(vårt art nr 0012)
Kvalitet 4.6
Blankförzinkad
Spriovagga
(se vårt
produktblad)
SIS 1312/FFZV
(DX51D+Z235)
4
Material
Figur
Figur 5
Infästning i tak
Godkänt infästningsdon med
fyrkantsbricka av
stål 25x3 mm
mellan band och
infästningsdon
Material
Figur
1
2
Figur 6
Upphängning
Infästning i kanal
Don
Dimension
Material
Don
Rostfritt band,
(hålat)
30x1,0
(vårt art nr 0028)
SIS 2333
Kanal vilande på
runtgående band
Gängstång
M8
(vårt art nr 0012)
Kvalitet 4.6
Blankförzinkad
Kanal vilande på
tvärgående
pendelfäste
Dimension mm
5
3 mm godstjocklek (vårt art nr
0004, 0005 el
0434)
2122/FFAV
DX51D+Z275
Montagedetaljer
Produkt
Ybehandling
Dimension
Expander
*
*
Best nr
Montageband
Rostfritt 2333
30 x 1,0 mm
0028
Bult M6S
FZB
M8 x 20
0308
Mutter M6M
FZB
M8
0345
Bricka
FZB
S4B 9x25x3 mm
0644
Pendelfäste
FFZV
3x30x30 el 3x30x40
0004 (0005) el 0434
6
Brandklass R60
Cirkulära och rektangulära kanaler, Max belastning per infästningspunkt 1,0 kN
Figur 1
Infästning i tak
Godkänt infästningsdon
Figur 2
Upphängning
Figur 3
Infästning i kanal
Don
Dimension
Material
Don
Gängstång, enkel
infästning
M10
(vårt art nr 0013)
Kvalitet 4.6
Blankförzinkad
Gängstång,
dubbel infästning
M10
(vårt art nr 0013)
Gängstång,
dubbel infästning
M10
(vårt art nr 0013)
Dimension mm
Material
Figur
Spirovagga
SIS 1312/FFZV
(DX51D+Z235)
1
Kvalitet 4.6
Blankförzinkad
Spirovagga
SIS 1312/FFZV
(DX51D+Z235)
2
Kvalitet 4.6
Blankförzinkad
Spirovagga
SIS 1312/FFZV
(DX51D+Z235)
3
Figur 4
Infästning i tak
Godkänt infästningsdon
Upphängning
Infästning i kanal
Don
Dimension
Material
Don
Dimension mm
Material
Figur
Gängstång
M10
(vårt art nr 0013)
Kvalitet 4.6
Blankförzinkad
Kanal vilande på
tvärgående
pendelfäste
3 mm godstjocklek (vårt art nr
0004, 0005 el
0434)
SIS 1312/FFZV
(DX51D+Z235)
4
Montagedetaljer
Produkt
Ybehandling
Dimension
Expander
*
*
Best nr
Gängstång
FZB
M10
0013
Pendelfäste
FFZV
3x30x30 el 3x30x40
0004 (0005) el 0434
KVALITET STÅR I FOKUS HOS OSS
Vi är sedan 2002 certifierade enligt ISO 9001. Med det strävar vi hela tiden efter att förbättra oss.
Vi har hög ambitionsnivå och mäter leveranssäkerhet till kund, antalet avvikelser och sätter
ständigt nya mål för att eliminera att fel uppstår i verksamheten.
Vår ambition är
- leverera på utlovad leveransdag
- leverera kvalitet och kvantitet enligt ordererkännande
- ansvara för vårt eget utförda arbete
- arbeta med ständiga förbättringar och följa lagar och förordningar
Tillverkningskontroll– EN 1090
Från den 1 juli 2013 måste produkter som omfattas av en harmoniserad standard ha en prestandadeklaration och CE-märkning för att säljas inom EU, enligt EU:s byggproduktförordning.
Definitionen av en byggprodukt är varje produkt eller byggsats som tillverkas och släpps ut på
marknaden för att varaktigt ingå i byggnadsverk eller delar därav och var prestanda påverkar
byggnadsverket prestanda i fråga om de grundläggande kraven på byggnadsverk.
Vår produktion är sedan maj 2014 certifierad enligt EN 1090 EXC 1. Vi beslutade oss för att certifiera vår produktion för att ligga i framkant inom byggbranschen. Vår tillverkningskontroll styrdes
upp mer än när vi endast hade ISO 9001. Vi ser EN 1090 som en förlängning av ISO 9001. EN
1090 ställer högre krav på materialhantering och svetskompetans. Det är också större krav på att
redovisa mer om den slutliga produktens prestanda. Våra svetsar är validerade och våra svetsoperatörer är certifierade. Du behöver inte tvivla på vår goda kvalitet.
MILJÖPOLICY
Från början låg AB Stiglöv & Co idylliskt beläget nära ett
naturreservat i Hamra utanför Bredaryd. Det faller sig därför naturligt att vi värnar om miljön. I den
dagliga verksamheten strävar vi
ständigt efter att förbättra och förebygga skadlig inverkan på miljön.
Detta innebär
- att vi vid varje beslut skall ta miljöhänsyn
- att vi skall följa lagar och förordningar
- att vi skall arbeta med våra miljömål
Vi håller vad vi lovar
Vi vill fortsätta tillverka bra produkter som skall hålla i framtiden där
vår miljö inte påverkas. Vi har därför byggvarudeklarationer på våra
produkter samt även registrerat oss på Byggvarubedömningen. Du
hittar dessa deklarationer på vår hemsida. Vi lovar att du erhåller en
produkt som
håller den prestanda som utlovats. Med våra produkter kan du
känna dig trygg.
KONTAKT
Har du några frågor? Välkommen att kontakta oss!
Post och besöksadress AB Stiglöv & Co
Industrivägen 29
330 10 BREDARYD
SWEDEN
Telefon
Telefax
E-post
Internet
+46 (0)370 841 60
+46 (0)370 841 85
[email protected]
www.stiglov.se
Försäljning/ Inköp
Produktion
Camilla Salomonsson
Roger Stiglöv
[email protected]
[email protected]
M O NTA G E D E TA L J E R F Ö R V V S & V E N T I LAT I O N
Industrivägen 29
SE-330 10 Bredaryd
SWEDEN
Telefon + 46(0)370 841 60
Telefax + 46(0)370 841 85
[email protected]
www.stiglov.se