Sida 2. - Kungsörs kommun

Comments

Transcription

Sida 2. - Kungsörs kommun
Kungsör växer och nybyggaranda råder
När halvårsstatistiken från Statistiska
centralbyrån landande hos kommunen visade det sig glädjande att
Kungsörs befolkning fortsätter att
öka. Den sista juni bodde enligt preliminära siffror 8 322 personer i
Kungsör. Det är en ökning med 53
personer sedan årsskiftet och den positiva trenden som funnits de två senaste åren fortsätter.
Med fler invånare i kommunen kommer
också behovet av fler bostäder, både
”vanliga” bostäder och särskilda boenden
för våra äldre. I denna artikel berättar vi om
de byggprojekt som är aktuella.
Nybyggnation av hyreslägenheter
Det kommunala bostadsbolaget KFAB har
ett lägenhetsbestånd på ungefär 800 lägenheter, både i traditionella hyreshus men
också villor och radhus. Efterfrågan på lägenheter är stort, särskilt i centrala
Kungsör. Det visade sig bland annat genom
att alla lediga lägenheter i Karlaskolan
snabbt blev uthyrda när de i våras omvandlades till hyresrätter då KFAB tog över
Karlaskolan. Nu finns långt gångna planer
på att bygga ett flerfamiljshus som närmaste granne till Karlaskolan. Detaljplanen
för fastigheten Kaplanen 7, där hyreshuset i
fyra våningsplan ska byggas, är godkänd
och marken håller på att ställas i ordning.
Bland annat måste gamla ledningar och rör
flyttas från platsen där huset ska stå. Huset
kommer att innehålla två- och trerumslägenheter i storleksordningen 60 och 70
kvadratmeter. Beräknad inflyttning blir tidigast hösten 2016.
Exempel på
hur en lägenhet
kan tänkas se ut
i det nya hyreshuset.
Villorna på Skillingeområdet kommer
på plats en efter en
Det nya sjönära bostadsområdet vid
Skillingeudd har tagit bra fart. I dagsläget
är dryga 10-talet tomter sålda och inflyttning sker löpande i de nybyggda husen. Det finns dock fortfarande tomter
kvar för den som vill bygga i Mälarens
närhet.
- Här ute är det perfekt för oss att bo, säger
Joakim Carlsson som bott på Fiskgjusevägen sedan strax före julen 2014.
Lagom långt in till centrum samtidigt som
barnen har en härlig miljö att växa upp i.
Och nu kan de springa omkring på gräsmattan som vi sådde i höstas.
Kenneth Norlin från Eskilstuna gör, med hjälp av Sven
Andersson, det mesta själv på sitt husbygge. Till nästa
sommar räknar Kenneth med att tillsammans med
familjen bli Kungsörare.
anbudsförfarandet när det gäller vårt nya
äldreboende, säger Marie Norin-Junttila,
ordförande i socialnämnden. Våra förhoppningar är att vi får många bra anbud
från både när och fjärran under anbudstiden som kommer att sträcka sig från
mitten av oktober till mitten av december.
Joakim Carlsson med familj trivs bra i sitt nybyggda
hus och har redan koll på att det i grannhusen kommer
att finnas lekkamrater till barnen.
Kommunen vill få in anbud för
bygget av äldreboende
Vi har i tidigare nummer av Kommunkontakt berättat om kommunens planer på
nytt äldreboende. Det projektet är nu inne
i fasen då man specificerar kraven och
presenterar ett underlag som entreprenörer
kan lämna anbud utifrån. I det första skedet
ska 20 lägenheter byggas i anslutning till
Södergårdens särskilda boende.
- Jag är så glad att vi nu kommit fram till
Rapport om skolbygget
När du läser Kommunkontakt har precis
anbudstiden för skolbygget avslutats. En utvärdering och genomgång av anbud kommer nu att ske och planen är att kunna skriva
kontrakt och starta en detaljprojektering
med en entreprenör innan årsskiftet.
Som vi tidigare rapporterat i Kommunkontakt kommer bygget av den nya skolan
ske med så kallad partnering mellan kommunen och entreprenören.
Arkivens dag den 14 november – temat är Gränslöst
I hela Norden uppmärksammas Arkivens dag andra lördagen i november. Den dagen håller arkivinstitutioner över hela landet öppet för att
väcka intresse för arkivens verksamheter.
om kungar och drottningar som vistades
på orten under flera århundraden. Vidare
kommer släktforskare från Västra Mälardalens Släktforskare finnas på plats för
att hjälpa dig att forska efter ditt ursprung.
tigaste är att folk kommer hit och upptäcker
allt vi faktiskt kan visa och hjälpa till med. De
flesta blir glatt överraskade!
Tid och plats
Tid: lördagen den 14 november klockan
- Vi följer inte temat slaviskt utan tolkar 10.00 - 14.00. Plats: Kommunhusets cafeI Kungsör kommer du som besökare bland det på vårt eget sätt, lite med glimten i teria.Kommunen bjuder på fika.
annat att få lyssna till Hembygdsföre- ögat, säger Anne Pettersson, arkivassistent
Alla hälsas hjärtligt välkomna!
ningens föredrag om Kungariket Kungsör, och ansvarig för arrangemanget. Det vik-

Similar documents