Välkomstbrev och schema Liljeholmen/Hägersten HT-15

Comments

Transcription

Välkomstbrev och schema Liljeholmen/Hägersten HT-15
Välkommen till kursen
Att handleda förskoledidaktisk
professionsutveckling i verksamhetsförlagd
utbildning i förskolan
(UDA36F) HT-15!
Hägersten/Liljeholmen
Hej!
Du är antagen till kursen Att handleda förskoledidaktisk professionsutveckling i
verksamhetsförlagd utbildning i förskolan, 7.5 hp., (kurskod UDA36F)!
Kursen ges på 25 % och är förlagd till Kastanjens Förskola och Glasade gången.
Registrering
Vi använder webbregistrering för denna kurs, vilket innebär att du registrerar dig själv på
kursen genom webbregistrering. Du måste ha ett universitetskonto för att kunna göra detta.
För att aktivera kontot, gå in på https://aktivera.su.se/
Webbregistreringen är öppen mellan den 13-20 augusti. För att vara säker på att få en
plats på kursen måste du själv webbregistrera dig. Om du inte webbregistrerar dig eller tar
kontakt med kursens kursadministratör förlorar du din plats på kursen.





Logga in på http://mitt.su.se/
Välj fliken ”Mina studier”
Välj ”Kursregistrering” i vänsterspalten
Bocka för rutan framför kursen (kurskod UDA36F) och klicka på ”Välj”
Klicka sedan på knappen ”Registrera”. Registreringen är nu klar.
Kursstart
Fredagen den 25 september kl.8:30-11:30 i lokal
Kurstillfällen
25/9 Kastanjens förskola
16/10 Kastanjens Förskola
6/11 i Glasade gången
20/11 i Glasade gången
18/12 i Glasade gången
8/1 Kastanjens Förskola
Du ingår i grupp Hägersten/Liljeholmen
Kurslärare: Bibi Cederloo
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Frescati Hagväg 24, 20 & 16 B
www.buv.su.se
Kursinformation
Alla kurser vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen har en egen kurshemsida där
du senast fyra veckor innan kursstart finner viktig information om kursen såsom schema,
kursbeskrivning, kursplan inklusive litteraturlista och kontaktpersoner.
Du söker själv fram respektive kurshemsida på www.buv.su.se/kurshemsidor
Vi ser gärna att du har tagit del av dessa kursdokument till det första kurstillfället då kursen
introduceras och en seminarieplanering presenteras. Vi startar med att diskutera
handledaruppdraget i VFU. Inför kursstarten vill vi att du kort skriver ned och tar med dina
formulerade (max 5) meningar om: ” När jag tänker på handledaruppdraget så……
Varmt välkommen till kursen!
Birgitta Hammarström-Lewenhagen
Kursansvarig
[email protected]
Telefon: 08-1207 6758
Maria Lund
Administratör
[email protected]
Telefon: 08-1207 6250
Bibi Cederloo
Kurslärare
[email protected]
Stockholms universitet
Barn- och ungdomsvetenskapliga
institutionen
106 91 Stockholm
Besöksadress:
Frescati Hagväg 24, 20 & 16 B
www.buv.su.se

Similar documents