Gällande ramavtal - uppdaterad 2015-11-12

Comments

Transcription

Gällande ramavtal - uppdaterad 2015-11-12
Gällande ramavtal - uppdaterad 2015-11-12
Diarienummer
2015-662
2015-651
2015-645
2015-606
2015-573
2015-566
2013-540
2013-474
2013-473
2013-472
2015-463
2015-365
2015-364
2015-363
2015-362
2015-361
2015-360
2015-311
2015-179
2015-41
2014-1021
2014-901
2014-870
2014-729
2014-725
2014-698
2014-319
2014-178
2013-1114
2013-1101
2013-1059
2013-1036
2013-1035
2013-1034
2013-1033
2013-976
2013-751
2012-1180
2012-933
2012-832
Beskrivning
Kalix kommun - Glasmästar och fastighetsporttjänster 2014-2016
Kalix kommun - Ballastmaterial och matjord 2015
Kalix kommun - Rördrivning, infordring och inspektion
Kalix kommun - Kemikalier va-verk
Kalix kommun - Vår-, höst- och barmarksunderhåll
Kalix kommun - Renhållning/avfallshämtning 2016-2020
Kalix kommun - Måleriarbeten 2013-2014
Kalix kommun - Byggnadsarbeten 2013-2014
Kalix kommun - Ventilationsarbeten 2013-2014
Kalix kommun - Elarbeten 2013-2014
Kalix kommun - Mindre entreprenadtjänster för VVS-arbeten 2015-2016
Kalix kommun - Kommunal vuxenutbildning 2014
Kalix kommun - Kommunal vuxenutbildning 2014
Kalix kommun - Kommunal vuxenutbildning 2014
Kalix kommun - Kommunal vuxenutbildning 2014
Kalix kommun - Kommunal vuxenutbildning 2014
Kalix kommun - Kommunal vuxenutbildning 2014
Kalix kommun - Kommunal vuxenutbildning 2014
Kalix kommun - Lastbils- och maskintjänster 2015-2016
Kalix kommun - Högtrycksspolning - slamsugning 2015-2016
Kalix kommun - Tieto Education
Kalix kommun - Bränslepellets 2015-2017
Kalix kommun - Kylservice
Kalix kommun - Skolskjutsar 2015
Kalix kommun - Tolktjänster
Kalix kommun - Entrémattor
Kalix kommun - Bårbilstransporter
Kalix kommun - Service brandredskap 2014-2016
Kalix kommun - Kommunal parkeringsövervakning
Kalix kommun - Snöskottning yttertak 2014-2016
Kalix kommun - Övre bygdens hemtjänstdistrikt
Kalix kommun - Förbränning av brännbart avfall
Kalix kommun - Försäljning av metallskrot, blybatterier och kabelskrot
Kalix kommun - Deponering/omhändertagande av restavfall
Kalix kommun - Omhändertagande av destruktion av farligt avfall
Kalix kommun - Livsmedelsupphandling 2014-2015
Kalix kommun - Elavtal-portföljförvaltning, fysisk och finansiellhandel med elenergi
Kalix kommun - Fastighetsnära källsortering
Kalix kommun - Laboratorietjänster 2013-2015, 2016
Kalix kommun - Revisionstjänster 2013-2015
Ansvarig nämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Utbildningsnämnden
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Gällande ramavtal 151112
Kontaktperson ramavtal
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Katarina Tano
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Joakim Abrahamsson
Joakim Abrahamsson
Joakim Abrahamsson
Joakim Abrahamsson
Joakim Abrahamsson
Joakim Abrahamsson
Joakim Abrahamsson
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
0923-65621
0923-65621
0923-65621
5621
5621
5621
0923-65621
0923-65621
0923-65621
0923-65621
0923-65621
0923-65621
0923-65621
0923-65933
0923-65933
0923-65933
0923-65933
0923-65933
0923-65933
0923-65933
0923-65621
0923-65621
5621
5621
5621
5621
5621
5621
5621
5933
5933
5933
5933
5933
5933
5933
5621
5621
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Eva Henriksson
Monica Westman
Hanna Lyhamn
Marianne Strömbäck
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Marianne Strömbäck
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Hanna Lyhamn
Michael Andersson
Torbjörn Hedlund
0923-65621
0923-65621
0923-65183
0923-65960
0923-65048
0923-65466
0923-65621
0923-65621
0923-65621
0923-65466
0923-65621
0923-65621
0923-65621
0923-65621
0923-65048
0923-65087
0923-65621
5621
5621
5183
5960
5048
5466
5621
5621
5621
5466
5621
5621
5621
5621
5048
5087
5621
Eva Henriksson
0923-65183
5183
Gällande ramavtal - uppdaterad 2015-11-12
Diarienummer
2012-162
2011-987
2011-978
2011-977
2012-965
2013-469
2014-124
2014-882
2011-77
2013-1110
2014-497
2014-742
2013-759
2015-368
2014-414
2013-534
2013-476
2012-680
Beskrivning
Kalix kommun - Vinterväghållning/snöröjning 2012-2016
Kalix kommun - Försäkringar 2012-2014
Kalix kommun - Brand/sprinkler revisionsbesiktning 2012-2016
Kalix kommun - Källsortering 2012-2015
SKI Kommentus - Eldningsprodukter och drivmedel i bulk 2012
SKI Kommentus - Järnhandelsvaror 2012
SKI Kommentus - VA-material 2012
SKI Kommentus - Städredskap och rengöringsmedel 2012
SKI Kommentus - Entrémattor 2011
SKI Kommentus - Banktjänster 2012
SKI Kommentus - Pensionsadministration 2012-2
SKI Kommentus - Försäkring av tjänstepensioner 2012-2
SKI Kommentus - Möbler 2013
SKI Kommentus - Kontorsmaterial 2012
SKI Kommentus - Arbetsplatser - Klienter och Surfplattor 2012
SKI Kommentus - Fordon 2014-2
Ansvarig nämnd
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
SKI Kommentus - Stationstankning 2011
SKI Kommentus - Stationstankning 2014
SKI Kommentus - Hotell i Stockholm 2011
SKI Kommentus - Yrkeskläder och skor 2012-2
SKI Kommentus - Skolmaterial 2012
SKI Kommentus - Skolmaterial 2012-2
SKI Kommentus - Läromedel 2011
SKI Kommentus - Läromedel 2014
SKI Kommentus - Elevdatorer & Surfplattor 2012
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
Utbildningsnämnden
SKI Kommentus - Trygghetslarm och mottagning 2012
Kammarkollegiet - Kort för identifiering och behörighetskontroll
Kammarkollegiet - Programvaror och tjänster- Grundläggande IT
Kammarkollegiet - Programvaror och tjänster - Kontorsstöd
Kammarkollegiet - Programvaror och tjänster - Systemutveckling
Kammarkollegiet - E-förvaltningsstödjande tjänster 2010
Kammarkollegiet - IT-Driftstjänster Helhetsdrift 2010
Kammarkollegiet - Programvaror och tjänster - Grundläggande IT
Kammarkollegiet - Fasta och mobila operatörstjänster och transmissionstjänster
Socialförvaltningen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Kommunsstyrelsen
Gällande ramavtal 151112
Kontaktperson ramavtal
Torbjörn Hedlund
Eva Henriksson
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Michael Andersson
Torbjörn Hedlund
Torbjörn Hedlund
Hanna Lyhamn
Hanna Lyhamn
Eva Henriksson
Nina Johansson
Nina Johansson
Gertrud Larsson
Gertrud Larsson
John Lindbäck
Michael Andersson
Kristina Ström
Michael Andersson
Michael Andersson
0923-65621
0923-65183
0923-65621
0923-65621
0923-65087
0923-65621
0923-65621
0923-65048
0923-65048
0923-65183
0923-65989
0923-65989
0923-65013
0923-65013
0923-65014
0923-65087
0923-65039
0923-65087
0923-65087
5621
5183
5621
5621
5087
5621
5621
5048
5048
5183
5989
5989
5013
5013
5014
5087
5039
5087
5087
Hanna Lyhamn
Eva Henriksson
Eva Henriksson
Eva Henriksson
Eva Henriksson
Anders Nilsson
Elisabeth Karlsson
Anna-Lena Andersson
John Lindbäck
John Lindbäck
John Lindbäck
John Lindbäck
John Lindbäck
John Lindbäck
John Lindbäck
John Lindbäck
0923-65048
0923-65183
0923-65183
0923-65183
0923-65183
0923-65340
0923-65110
0923-65977
0923-65050
0923-65050
0923-65050
0923-65050
0923-65050
0923-65050
0923-65050
0923-65050
5048
5183
5183
5183
5183
5340
5110
5977
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050
5050

Similar documents