Flocare® övergångsaggregat

Comments

Transcription

Flocare® övergångsaggregat
Flocare® övergångsaggregat
Övergångsaggregat till ENFit
I samband med introduktionen av ENFit, en ny internationell ISO-standard för enterala kopplingar,
kommer det tidigare ENLock-systemet gradvis att fasas ut. ENFit kommer därefter bli det enda
system Nutricia tillhandahåller för sondmatningstillbehör.
Under en 12-månadersperiod kommer Nutricia tillhandahålla övergångsaggregat som passar till
både ENFit och ENLock. Dessa aggregat har två vita adaptrar: en ENLock-adapter vid anslutningen
mot sond/PEG/knapp samt en på medicinporten. Dessa adaptrar säkerställer att aggregaten är
kompatibla med ENLock-systemet. Bakom dessa avskruvbara adaptrar sitter en ENFit-koppling,
vilket gör att aggregaten även är kompatibla med ENFit-systemet.
Mer information finns på www.nutricia.se
Pumpaggregat – för enteral matning med nutritionspump
• Flocare® Pack Infinity Pumpaggregat övergång – Passar Nutricia Pack och alla andra
sondnäringsförpackningar med ENPlus-port
• Flocare® Universal Pack Infinity Pumpaggregat övergång – Passar till alla sondnäringsförpackningar. Flaskadapter och flaskupphängare medföljer.
Används tillsammans med Flocare Infinity nutritionspump. Aggregaten är
ftalat-fria och de är dessutom utrustade med ett automatiskt friflödesskydd.
• Flocare® Mobile Pack Infinity Pumpaggregat övergång – Passar till Nutricia Pack för
mobil användning
Ett kortare aggregat, har ingen droppkammare och är konstruerade
för att användas i Flocare Infinity Go Bag. Aggregatet är ftalat-fritt
och har ett automatiskt friflödesskydd.
Alla tre pumpaggregaten har en tvåvägskran och ett patenterat automatiskt friflödesskydd för patientens säkerhet.
Droppaggregat – för enteral matning utan nutritionspump
• Flocare® Universal Pack Droppaggregat övergång
– Passar till alla sondnäringsförpackningar.
Flaskadapter och flaskupphängare medföljer.
En hygienisk och enkel lösning för patienter som inte behöver
nutritionspump.
Beställning:
Flocare® aggregaten kan köpas på apotek.
Vårdenheter kan beställa direkt via
telefon: 08-24 15 30, fax: 019-76 62 330,
e-post: [email protected] eller
webshop: www.nutricia.se/order
Nutricia
Tel: 08-24 15 30
E-post: [email protected] • www.nutricia.se
Produkt
Best nr
Antal/Förp
Droppaggregat:
Flocare Universal Pack Droppaggregat övergång
21 00 19
30 st
Pumpaggregat:
Flocare Pack Infinity Pumpaggregat övergång
Flocare Universal Pack Infinity Pumpaggregat övergång
Flocare Mobile Pack Infinity Pumpaggregat övergång
20 44 00
20 44 02
20 44 01
30 st
30 st
30 st
1510 McVIC
Aggregatet är av mjukt och smidigt material vilket ger ett följsamt
aggregat och en lättmanövrerad rullklämma. Aggregatet är ftalat-fritt.