Pedagoisk planering, Huset

Comments

Transcription

Pedagoisk planering, Huset
Skrivprojekt
Vårterminen 2015
Åk 4
Huset
Du ska nu få skriva en miniroman med tio
kapitel, den ska handla om ett hus och de
som bor där.
Syfte

formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.
Centralt innehåll

Sv 4-6
Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska
uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

Sv 4-6
Läsa och skriva Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar
emot respons på texter.

Sv 4-6
Läsa och skriva Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av
dator.

Sv 4-6
Läsa och skriva Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler,
skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Sv 4-6
Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om
ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder och digitala medier som hjälpmedel för att
planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en
presentation.

Sv 4-6
Språkbruk Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords
och begrepps nyanser och värdeladdning.
1
Skrivprojekt
Vårterminen 2015
Arbetsgång
Kapitel 1
Beskriv huset och dess omgivning
Fredag 9/1 12:15-13:05
Begreppslista i helklass inför
kapitlet vi ska börja på.
Måndag 12/1
Skriv kapitlet
Torsdag 15/1 8-9:00
Skriv klart kapitlet
Kamratrespons
Rita till kapitlet.
Skriv rent kapitlet.
Kapitel 2
Beskriv en vuxen person som bor i
huset.
Torsdag 15/1 9:00-9:30
Begreppslista i helklass inför
kapitlet vi ska börja på.
Måndag 19/1
Skriv kapitlet
Torsdag 8-9:00
Skriv klart kapitlet
Kamratrespons
Rita till kapitlet.
Skriv rent kapitlet.
Åk 4
Kapitel 3
Beskriv en annan vuxen som bor i
huset.
Torsdag 22/1 9:00-9:30
Begreppslista i helklass inför
kapitlet vi ska börja på.
Måndag 26/1
Skriv kapitlet
Torsdag 29/1 8:00-9:00
Skriv klart kapitlet
Kamratrespons
Rita till kapitlet.
Skriv rent kapitlet.
Kapitel 4
Beskriv ett barn som
bor i huset.
Torsdag 29/1 9:00-9:30
Begreppslista i helklass inför
kapitlet vi ska börja på.
Måndag 2/2
Skriv kapitlet
Torsdag 5/2 8:00-9:00
Skriv klart kapitlet
Kamratrespons
Rita till kapitlet.
Skriv rent kapitlet.
2
Skrivprojekt
Vårterminen 2015
Kapitel 5
Beskriv ett husdjur som bor i huset.
Torsdag 5/2 9:00-9:30
Begreppslista i helklass inför
kapitlet vi ska börja på.
Måndag 9/2
Skriv kapitlet
Torsdag 12/2 8:00-9:00
Skriv klart kapitlet
Kamratrespons
Rita till kapitlet.
Skriv rent kapitlet.
Kapitel 6
Beskriv en vanlig morgon i huset.
Torsdag 12/2 9:00-9:30
Begreppslista i helklass inför
kapitlet vi ska börja på.
Måndag 16/2
Skriv kapitlet
Torsdag 19/2 8:00-9:00
Skriv klart kapitlet
Kamratrespons
Rita till kapitlet.
Skriv rent kapitlet.
Åk 4
Kapitel 7
Beskriv ett bråk mellan personerna
som bor i huset.
Torsdag 19/2
Begreppslista i helklass inför
kapitlet vi ska börja på.
Måndag2/3
Skriv kapitlet
Torsdag 5/3 8:00-9:00
Skriv klart kapitlet
Kamratrespons
Rita till kapitlet.
Skriv rent kapitlet.
Kapitel 8
Förberedelser inför en stor fest.
Torsdag 5/3 9:00-9:30
Begreppslista i helklass inför
kapitlet vi ska börja på.
Måndag 9/3
Skriv kapitlet
Torsdag 12/3 8:00-9:00
Skriv klart kapitlet
Kamratrespons
Rita till kapitlet.
Skriv rent kapitlet.
3
Skrivprojekt
Vårterminen 2015
Åk 4
Kapitel 9
Beskriv den stora festen.
Torsdag 12/3 9:00-9:30
Begreppslista i helklass
inför kapitlet vi ska börja
på.
Måndag 16/3
Skriv kapitlet
Torsdag 19/3 8:00-9:00
Skriv klart kapitlet
Kamratrespons
Rita till kapitlet.
Skriv rent kapitlet.
Kapitel 10
Slutet
Torsdag 19/3 9:00-9:30
Begreppslista i helklass inför kapitlet vi ska börja på.
Måndag 23/3
Skriv kapitlet
Torsdag 26/3 8:00-9:00
Skriv klart kapitlet
Kamratrespons
Rita till kapitlet.
Skriv rent kapitlet.
Torsdag 26/3 9:00-9:30
Gör klart och sätt ihop boken.
4
Skrivprojekt
Vårterminen 2015
Åk 4
Kunskapskrav
Kopplingar till läroplan

Sv E 6
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och
viss språklig variation.

Sv E 6
I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet
med viss säkerhet.

Sv E 6
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av
ämnesspecifika ord och begrepp.

Sv E 6
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons
bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Sv E 6
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak
fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
Bedömning
Jag kommer att bedöma hur:
¤ din roman hänger ihop kronologiskt - med en tydlig inledning, handlingar och slut
¤ dina huvudpersoner/karaktärer presenteras i romanen
¤ ditt språk och stavning är
¤ du bearbetar och förbättrar din text
¤ du kan ge omdömen om några av dina kamraters texter - omdömden som hjälper deras texter att
bli ännu bättre och tydligare
¤ du framför din egen text
5
Skrivprojekt
Vårterminen 2015
Åk 4
Matris för textskrivande
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Jag kan skriva
berättande texter med
begripligt innehåll och i
huvudsak fungerande
struktur samt viss
språklig variation.
Jag kan skriva
berättande texter med
relativt tydligt innehåll
och relativt väl
fungerande struktur
samt förhållandevis
god språklig variation.
Jag kan skriva
berättande texter med
tydligt innehåll och väl
fungerande struktur
samt god språklig
variation.
Sammanställningar
Mina
sammanställningar
innehåller enkla
beskrivningar, egna
formuleringar och viss
användning av ord som
hör till ämnet.
Mina
sammanställningar
innehåller utvecklade
beskrivningar, egna
formuleringar och
relativt god
användning av ord som
hör till ämnet.
Mina
sammanställningar
innehåller
välutvecklade
beskrivningar, egna
formuleringar och god
användning av ord som
hör till ämnet.
Stavning
I min text använder jag
grundläggande regler
för stavning med viss
säkerhet.
I min text använder jag
grundläggande regler
för stavning med
relativt god säkerhet.
I min text använder jag
grundläggande regler
för stavning med god
säkerhet.
Skiljetecken (till
exempel . , ! ?)
I min text använder jag
grundläggande regler
för skiljetecken och
språkriktighet med viss
säkerhet.
I min text använder jag
grundläggande regler
för skiljetecken och
språkriktighet med
relativt god säkerhet.
I min text använder jag
grundläggande regler
för skiljetecken och
språkriktighet med god
säkerhet.
6