Domare

Comments

Transcription

Domare
Jaktprovsdomare i Norrbottens läns stövarklubb 2014/2015
(Reviderad 2015-08-03)
Saknas uppgifter om domare eller att något är fel i listan meddela IT-ansvarige
Södra Zonen
Berglund Ingvar
Berglund Leif
Ehnberg Åke
Engström Staffan
Eriksson Lars
Erkki Lars-Gunnar
Forsberg Eilert
Karlsson Kurt
Karlsson Roland
Lindholm Kent
Lundström Conny
Malmström Torbjörn
Sandberg Per
Sundell Tommy
Waara Karl-Göran
Westerlund Ingvar
Öhman Jan
Stapelvägen 3
Skatanvägen 96
Segrev. 3
Bränna 1
Stridholmsvägen 41
Gråsten 100
N:a Alterv. 1127
Hällskatan 11
Tingsholmsvägen 56
Blomronningsv. 17
Hägnanv. 13
Holmträskv. 71
Peruddv 125
Bisittarv. 9
Höjdv. 22
Lövholmsv. 42
Mastvägen 5
944 72 Piteå
944 31 Hortlax
945 92 Altersbruk
942 93 Älvsbyn
941 91 Piteå
945 34 Rosvik
945 92 Altersbruk
944 94 Jävrebyn
944 71 Piteå
944 73 Piteå
945 93 Sjulsmark
945 92 Altersbruk
946 40 Svensbyn
944 32 Hortlax
944 72 Piteå
941 39 Piteå
945 33 Rosvik
070-3140719
070-0292952
070-3702598
070-3215477
070-6991557
070-3783248
070-2080790
070-3516487
070-5770615
070-5848701
070-5205179
070-6991585
070-3950695
070-6453638
070-3986060
070-2481664
070-2259350
Mellersta Zonen
Barcheus Mikael
Björklund Martin
Björkman Enar
Broström Thomas
Brännvall Roland
Djärv Hans
Ekberg Markus
Eriksson Hans
Eriksson Hasse
Fredriksson Allan
Hansson Gunnar
Hansson Erik
Hietala Arne
Jonsson Roland
Jonsson
KarlssonRoland
Kent
Kilpiläinen Arto
Larsson Sigge
Lidberg Ove
Lundström Fredrik
N:a Bredåker 814
Skogärdsv. 18
Ersnäsvägen 63
Laviksvägen 4
Mörkhedsv 94
Markvägen 27
Krongatan 14
Persv. 18
Örngränd 10
Raspv. 8
Norrbyvägen 35
Sörbyn 204
Ejdergränd 7
Strömskatan 119
Hägnhedsv. 16
Edensvägen 16
Sandnäsetv. 312
Brändöv. 521
Sörnäsudden 328
961 98 Boden
975 97 Luleå
975 92 Luleå
955 92 Råneå
955 91 Råneå
974 51 Luleå
972 53 Luleå
954 31 Gammelstad
974 55 Luleå
961 42 Boden
975 93 Luleå
961 97 Gunnarsbyn
974 55 Luleå
961 93 Boden
955 31 Råneå
955 32 Råneå
975 94 Luleå
975 97 Luleå
975 98 Luleå
070-3206643
070-3438836
070-6922375
070-3397031
070-2507168
070-3296702
070-2039877
070-6010886
070-6065733
070-3004469
070-6867746
070-606 17 96
070-3768557
070-3379373
0924-10444
070-5535298
070-6429149
0920-74267
070-6604657
Nilsson Bo (Bensbyn)
Hallbergsbacken 4
975 96 Luleå
070-5259373
Nilsson Bo
Sjöstråket 20
975 95 Luleå
070-6663662
Nilsson Johan
Skördestigen 15
954 35 Gammelstad
0920-254842
Norlin Gunnar
Innerbyvägen 12
975 96 Luleå
070-2918833
Nyström Lars
Lassv. 23
975 96 Luleå
070-5440191
Olsson Mattias
Bälingevägen 780
97594 Luleå
070-5294398
Rönnbäck Roy
Flarkenv. 180
975 96 Luleå
070-3255564
Samuelsson Jan
Västigårdsv. 7
975 93 Luleå
0920-80100
Sandberg Peder
Bärslingan 4
975 94 Luleå
070-6655554
Strandberg Åke
Sundling Kjell
Kringtorpsvägen 5
Åvägen 7
975 93 Luleå
955 95 Niemisel
0920-30298
070-4247736
Wahlberg Jan-Erik
Brännberg 211
961 90 Boden
Öhman Robert
Klöverträskbyav. 5
975 91 Luleå
073-8305015
0920-85055
Öhnervall Håkan
Långnäsv. 19
975 93 Luleå
070-6042078
Östra Zonen
Östra Zonen
Östra Zonen
Östra Zonen
Brännmark Sture
Stråkanäs 302
952 91 Kalix
070-6672190
Bäckström Leif
Storön 309
952 91 Kalix
0923-29019
Englén Alf
Nyborgsv. 338
952 91 Kalix
0923-23056
Eliasson Hans
Gyljen Kvarngränd 5
0926-10020
Eriksson Gunnar
Eriksson Michael
Slussvägen 22
Törböle 15
956 91 Överkalix
952 50 Kalix-Nyb.
Fredriksson Karl-Göran
Fredriksson Patrik
950 40 Töre
070-2288026
070-5389362
Hedvägen 17
952 51 Kalix
0923-13985
Sandviksv 19
952 91 Kalix
0923-22558
Gustavsson Kjell
Stallarv. 3
982 38 Gällivare
0970-13252
Anders Hansson
Johansson Gunnar
Ringvägen 12
Korpikå 290
950 40 Töre
952 93 Kalix
0923-640600
0923-60015
Johansson Torbjörn
Stenbäcksv. 38
952 04 Pålänge
0923-24230
Lindbäck Gunnar
Ryssbält 743
952 91 Kalix
0923-28037
Mörk Kurt
Majorsv. 6
952 63 Kalix
0923-12712
Mörk Sigvard
Hästholmsv 23
952 95 Båtskärsn.
0923-670212
Nilsson Erik
Svartbyvägen 181
956 93 Överkalix
0926-40267
Nordström Tomas
Slåttervägen 2
950 40 Töre
0923-640916
Olsson Uno
Stråkanäs 422
952 91 Kalix
0923-25154
Resin Lars
Palatsv. 33
950 40 Töre
0923-640634
Rintala Jani
Trollbergsdalen 89
952 93 Kalix
0923-53155
Rintala Pertti
Trollbergdalen 89
952 93 Kalix
0923-53155
Sundvall Alf
Palohuornas 73
980 41 Hakkas
0975-52060
Utterström Folke
Wikström Andreas
Björkfors 187
Kalix-Nyborg
Wikström Fredrik
Kalix-Nyborg
Wikström Stefan
Stenbäcksvägen 44
952 04 Pålänge
070-5954227
703803743
Ytter Kjell
Backgatan 5
950 42 Morjärv
0923-50095
Öqvist Sture
Moån 142
952 94 Kalix
0923-672165
Gränszonen
Gränszonen
952 72 Sangis
073-0520809
952 72 Sangis
070-2525454
953 37 Haparanda
0922-12218
Gränszonen
Fredriksson Kent
Gränszonen
Box 1
Fredriksson Michael
Förare Magnus
Östra Kyrkogatan 4.
952 94 Kalix
0923-672152
072-5521601
Förare Oskar
Bryggargränd 5
953 37 Haparanda
0922-10865
Karlander Sune
Laukkanen Olavi
Ringvägen 53
Revonsaari 472
953 34 Haparanda
953 91 Haparanda
070-6874845
0922-60030
Matala Pertti
Salmis. Skogsv 19
953 92 Haparanda
0922-22126
Savilahti Ulf
Soukolojärvi 10
952 92 Övertorneå
073-0348666
Toolonen Rolf
Waara Stefan
Krokvägen 16
Lillv. 4
953 33 Haparanda
953 35 Haparanda
070-3795760
0922-14170
Vähäjärvi Bengt-Olov
Mattila 319
953 91 Haparanda
0922-13966