Info till ferieungdom 2015

Comments

Transcription

Info till ferieungdom 2015
1 (3)
Datum
2015-04-21
Välkommen till feriearbete sommaren 2015
Oxelösunds kommun
Du är välkommen att feriearbeta i Oxelösunds kommun. Vi hoppas att
du kommer att trivas och känna att du bidrar med ditt arbete och
samtidigt får en bild av hur arbetet i en kommun kan se ut.
Din arbetsplats och handledare står angivet i Anställningsavtalet som
utdelas på informationsmötet. Saknas uppgifter om handledare är det så
att semesterplaneringen inte är klar i den verksamhet du ska vara i. I god
tid innan ditt feriearbete börjar ska du ta kontakt med handledaren eller
enheten för att bestämma tid och plats när ni ses den första dagen av ditt
feriearbete. Har du inte fått handledare innan får du information om det då.
Arbetstid
Din arbetstid är totalt 60 timmar. Klockslagen för din arbetstid framgår av
ditt anställningsavtal. Om du fått feriearbete den 1:a perioden, får du
komma överens med din arbetsplats om du ska arbeta på
midsommarafton eller ej. Du får enbart betalt om du arbetar.
Lön
Din lön som ferieungdom är: 65 kr/tim + semesterersättning 12 %. Lönen
betalas ut via Sörmlands Sparbank. Vill du ha din lön på en annan bank,
så kontaktar du själv Sörmlands Sparbank och gör upp om en överföring.
Annars får du din lön på ett utbetalningskort och för att lösa ut den tar de
en avgift. För att kunna lösa ut ett utbetalningskort på banken krävs att du
har ett giltigt ID-kort. Saknar du ID-kort kan du ansöka om ett sådant på
Skatteverket, din bank eller hos Polisen. Kommunens löneenhet har inga
möjligheter att göra kontantutbetalningar.
Din lön utbetalas månaden efter arbetad månad. Ordinarie löneutbetalning
är den 26:e i varje månad.
OXL100 v 1.0 2006-11-13
Tjänstgöringsrapport
Tjänstgöringsrapporten delas ut på informationsmötet och den har du som
feriearbetare ansvar för! Rapporten ska vara underskriven av dig och din
handledare. Du måste skicka in den så snart månaden är slut för att
löneenheten ska kunna betala ut din lön. Om rapporten inte kommer in i
tid till löneenheten, så försenas din löneutbetalning till månaden efter.
Tjänstgöringsrapporten skickas till:
Oxelösunds kommun
Personalenheten
613 81 Oxelösund
Postadress
Oxelösunds kommun
613 81 OXELÖSUND
Besöksadress
Höjdgatan 26
Telefon/Fax
0155-380 00 (vx)
0155-381 03 (fax)
Webb/E-post
www.oxelosund.se
[email protected]
Org.nr
212000-0324
2 (3)
Datum
2015-04-21
Du kan också få hjälp på din arbetsplats att skicka tjänstgöringsrapporten
via internposten alternativt lämna in den i receptionen i Kommunhuset.
När du arbetat klart din period, lämna in rapporten så fort som möjligt!
Vid sjukdom
Ring din arbetsplats och sjukanmäl dig! Ingen sjukersättning betalas ut till
dig som feriearbetare.
Ledighet
Om du önskar vara ledig så prata med din arbetsplats! Du får inte betalt
för den tiden. Vi godkänner inte ledighet utan skälig grund. (Semester är ej
skälig grund).
Utdrag ur belastningsregistret
För att få arbeta inom skola eller barnomsorg krävs ett utdrag ur polisens
belastningsregister. Det gäller enbart dig som har placering på en förskola,
fritids eller sommarcamp. Detta görs genom att ladda ner blanketten:
https://polisen.se/Service/Blanketter/Blanketterbelastningsregistret/blankett-4425-skola_forskola_barnomsorgbelastningsregistret1/
Lämna utdraget i det obrutna kuvertet till din handledare den första
dagen. Tänk på att vara ute i god tid då det tar några veckor att få hem
detta.
Skatteavdrag
Kommunen är skyldig att dra 30 % i skatteavdrag om inget annat
meddelas. För att påverka ditt skatteavdrag kan nedanstående alternativ
vara användbara:

Om du gör bedömningen att du under inkomståret 2015 kommer att ha
en sammanlagd inkomst som blir mindre än 18 824 kronor behöver du inte
betala någon skatt. För att kommunens löneavdelning ska avstå från att
göra skatteavdrag måste du lämna in en blankett från Skatteverket som
heter ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag”. Blanketten finns att
hämta på:
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/broschy
rer/info/434.4.2b543913a42158acf800028924.html
Blanketten måste lämnas till löneenheten samtidigt med din första
tjänstgöringsrapport. Du ska inte lämna blanketten till Skatteverket.
Om du gör bedömningen att 30 % skatteavdrag är för högt kan du lämna
in ansökan om ändrad beräkningsgrund till Skatteverket via länken:
http://www.skatteverket.se/privat/sjalvservice/blanketterbroschyrer/blankett
er/info/4301.4.39f16f103821c58f680006624.html
3 (3)
Datum
2015-04-21
OBS! Ska skickas med tjänstgöringsrapporten eller tillsammans med
ditt anställningsavtal.
Försäkring
Som feriearbetare är du försäkrad hos oss i kommunen. Om du vill ha mer
information, kontakta personalenheten på kommunen.
Rökfri arbetstid
Det är inte tillåtet att röka på arbetstid i Oxelösunds kommun. Det innebär
också att man inte får röka på pauser som ingår i arbetstiden.
Ledorden
I Oxelösunds kommun finns ledord som kännetecknar vårt förhållningssätt
gentemot varandra och vår omgivning. Dessa är det också viktigt att du
som feriearbetare arbetar utifrån.

Medborgarperspektiv – vi ser på vårt arbete ur medborgarnas
perspektiv och använder de resurser vi har på bästa sätt, för bästa
resultat.

Helhetssyn – vi är alla en del av kommunkoncernen och bidrar
gemensamt till att möta medborgarnas behov utifrån koncernens
samlade krafter och resurser

Dialog – vi skapar verksamhetsutveckling och en god arbetsmiljö
genom ömsesidig dialog och delaktighet

Tydlighet – vårt ledar- och medarbetarskap präglas av tydlighet
genom att vi är öppna, aktiva och tar ansvar
Frågor
Har du några frågor eller funderingar så hör av dig till:
Personalenheten
Viktoria Sauma på tel 070- 567 41 80 eller via mail
[email protected]

Similar documents