PRESSMEDDELANDE - Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB

Comments

Transcription

PRESSMEDDELANDE - Elkraftsbyggarna Kraft i Götaland AB
PRESSMEDDELANDE
FRÅN ELKRAFTSBYGGARNA 2015-06-22
EKB KRAFT AB I NYTT RAMAVTAL
MED E.ON ELNÄT SVERIGE AB
För fjärde gången har Elkraftsbyggarna Kraft AB (EKB) fått förtroendet
av E.ON Elnät Sverige AB att sköta felavhjälpning, drift, underhåll och
projektverksamhet på flera orter. Den nyligen vunna upphandlingen är
värd 500–600 miljoner kronor fram till 2019, och bidrar till att EKB kan
fortsätta bolagets positiva utveckling:
– Det nya ramavtalet är mycket viktigt för oss. Dels säkrar det verksamheten för ett antal år framåt, dels ger det en utmärkt grund för vidareutveckling, både av bolaget och av vårt tjänsteutbud, kommenterar Henrik
Svenningsson, VD för EKB.
EKB utför entreprenader och service inom elkraftinfrastruktur, med elnätsägare, industri, kommuner
och landsting som kunder. Bolaget är etablerat i
Gislaved, Los, Falkenberg och Borås, och bedriver
huvuddelen av verksamheten i rimlig närhet till
någon av dessa orter.
När EKB nu för fjärde gången får förnyat förtroende av E.ON Elnät Sverige AB att sköta felavhjälpning, drift, underhåll och projektverksamhet,
omfattar det nya avtalet orter i såväl Västra Götalands och Hallands län, som i och Jönköpings och
Kronobergs län. Det är kunder till E.ON Elnät
Sverige i Kungsbacka, Falkenberg, Hylte, Gislaved,
Gnosjö, Värnamo och Ljungby kommuner, som
fortsättningsvis får åtnjuta den gedigna kompetens
Henrik Svenningsson, VD för EKB.
»
PRESSMEDDELANDE
FRÅN ELKRAFTSBYGGARNA 2015-06-22
»
och den höga servicenivå som bolagets medarbetare
har byggt upp genom åren:
– Det stora engagemanget från våra medarbetare är
en strategiskt viktig resurs i EKB:s strävan att vara en
av de mest attraktiva elkraftsentreprenörerna i vårt
område, säger Henrik Svenningsson.
FÖR MER INFORMATION
Kontakt Henrik
Stefan Svensson
Svenningsson
(VD) (VD)
Telefon 073-068
0371–58 10
77 49
80
Mail [email protected]
[email protected]
Hemsida www.elkraftsbyggarna.se
Tidigare ramavtal mellan Elkraftsbyggarna Kraft
AB och E.ON Elnät Sverige AB, har tecknats 2004,
2008 och 2012. Det nya ramavtalet tecknades med
tio dagars överprövningsperiod den 8 juni i år, och är
alltså värt mellan 500 och 600 miljoner kronor under
åren 2016–2019.