NÄRVARORAPPORT/LÖNELISTA, FERIEPRAKTIKPLATS

Comments

Transcription

NÄRVARORAPPORT/LÖNELISTA, FERIEPRAKTIKPLATS
NÄRVARORAPPORT/LÖNELISTA, FERIEPRAKTIKPLATS
Praktikplats
Praktikant, namn
Praktikant, personnummer
Markera praktikantens närvaro genom att ange ANTALET TIMMAR de arbetat
Markera eventuell frånvaro enlig följande:
SF = sjukfrånvaro
OF = ogiltig frånvaro
AF = annan frånvaro - OBS! Förklaring ska ges i fältet ”Kommentarer”.
Period 1
Extra Vecka
Period 2
V
26
Datum
25 jun -1 jul
27
2 jul – 8 jul
28
9 jul – 15 jul
29
16 jul – 22 jul
30
23 jul – 29 jul
31
30 jul – 5 aug
32
6 aug – 12 aug
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Kommentarer:
Praktikplatsansvarig, namn
Praktikplatsansvarig, underskrift
Datum
OBSERVERA:
Sista dag att lämna in lönerapportering avseende period 1 (25 jun – 13 jul) är den 18 juli,
löneutbetalning till praktikanten sker den 27 juli.
Sista dag att lämna in lönerapportering avseende period 2 (23 jul – 10 aug) är den 17 augusti,
löneutbetalning till praktikanten sker den 27 augusti.
Det är viktigt att praktikplatsansvarig respekteras ovanstående inlämningsdatum för att praktikanten
ska få utbetalt sin lön i tid!
Närvarorapporten lämnas eller skickas till:
SERKON i Vellinge AB
Malmövägen 28
235 36 VELLINGE
Telefonnummer: 040-42 53 49

Similar documents