Inbjudan Garnisonsmilen 2015-09-11

Comments

Transcription

Inbjudan Garnisonsmilen 2015-09-11
NORRBOTTENS REGEMENTE
Datum
Beteckning
Sida 1 (4)
Ert tjänsteställe, handläggare
Ert datum
Er beteckning
Vårt tjänsteställe, handläggare
Vårt föregående datum
Vår föregående beteckning
SUZANNE AHLMAN, 070-211 96 88
[email protected]
Svar före
2015-09-06
Inbjudan Garnisonsmilen 2015-09-11
(1 bilaga anmälan)
Idrott o friskvård har äran att inbjuda till motionsloppet Garnisonsmilen! Ett
samarrangemang med Bodens kommun ”Hela Boden i rörelse”, som firar 10årsjubileum 2015. Alla kan delta! Välj egen hastighet - tävlingsfart, motionslunk eller
promenad. Deltagandet är obligatoriskt för anställda på A 9 och I 19.
1.
Klassindelning
Klasser att välja på:
a-d
Tävlingsklass för FM anställd personal i Bodens Garnison
e-g
Allmänhet och anställda i Försvarsmakten (ej tillhörande BG)
h-k
Skolelever
a) Herrar 18
b) Damer 18
c) Herrar 35
d) Damer 35
e) Motion, med nummerlapp, ej tidtagning
f) Öppen klass damer, tävlingsklass
g) Öppen klass herrar tävlingsklass
h) Skolmilen åk 7-9 tjejer
i) Skolmilen åk 7-9 killar
j) Skolmilen gy tjejer
k) Skolmilen gy killar
(SAH)
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
E-post, Internet
Norrbottens regemente
Box 9105
961 19 Boden
Norrbottensvägen 3
0921-34 80 00
0921-34 93 45
[email protected]
www.forsvarsmakten.se/i19
NORRBOTTENS REGEMENTE
Datum
Beteckning
Sida 2 (4)
Promenadklass: ingen anmälan/tid/nr-lapp. Fri start mellan kl 08.00-08.45, valfri
marschriktning runt spåret (slippa bli omsprungen, se och möta löparna kan kännas
bra).
2.
Tävlingscentrum (TC)
Start och mål vid Kvarnängen.
3.
Parkering
Ankommande med bilar hänvisas till parkeringen vid Ishallen-Björknäsgymnasiet.
Ca 500 m promenad till startplatsen. Cykelparkering på gräsytor. OBS blockera ej
löparspåret vid Kungsbron eller starten mot volleybollplan. Se Skiss bilaga 2
4.
Uppvärmning
Gemensam uppvärmning vid startplatsen kl. 08.45-08.55.
5.
Start
Gemensam start för ALLA vid Kvarnängen kl. 09.00.
6.
Bansträckning
Banbeskrivning enligt bilaga 3 samt vid start Kvarnängen som stor skylt i anslutning
till volleybollplan. Den exakta banlängden är 9 850m. (Sträckningen är samma som
tidigare år.)
7.
Banmarkering
Skyltar med pilar vid riktningsförändringar samt kilometermarkering längs hela
banan. Röd/vit snitsel som förstärkning.
8.
Maxtid
Sista målgång 12.00.
9.
Vätska
Efter ca 5,5 km och vid mål.
10.
Prisutdelning
Kvarnängen ca kl. 10.00 för de främsta i respektive klass. Prisutdelare C I 19.
Utlottning av ett större antal priser som hämtas på Idrott/Kundmottagningen.
11.
Dusch/ombyte
Enligt egen försorg, Hildursborg är öppet för ändamålet mellan 08.00-12.00.
12.
Transporter
Genom egen försorg, cykla eller samåk gärna.
13.
Nummerlappar
NORRBOTTENS REGEMENTE
Datum
Beteckning
Sida 3 (4)
Skall bäras väl synligt på bröstet under hela genomförandet. Hämtas på
genomförandedagen from 07.45-08.45. Torsdag 10/9 07:30-16:00 kan nummerlappar
hämtas på kundmottagningen I 19. NEPTRON tidtagningssystem kommer att
användas.
14.
Upplysningar
Lämnas av Idrott och friskvård A 9/I 19 via mejl [email protected] alt 0702119688.
15.
Anmälan
Skall ske på bifogad anmälningslista (bilaga 1) som skall skickas till Idrott och
friskvård I 19 senast 2015-09-06 och stora enheter innan 2015-08-30 via mail [email protected] OBS Ingen efteranmälan kommer att behandlas, de som inte anmält
till de olika klasserna får delta utan nummerlapp.
16.
Sjukvård
Sjukvårdspersonal finns vid TC
17.
Hela Boden i rörelse (HBR)
Under torsdag och fredag finns flera aktiviteter som arrangeras under paraplyet HBR,
bl. a FM Atlet/Boden Atlet. Information om detta kan hittas på www.boden.se eller
FM Emilia/ Idrott och friskvård samarbetsyta.
18.
Resultat
Resultatlista publiceras snarast möjligt på www.forsvarsmakten.se/i19/
www.boden.se och facebook/Hela Boden i Rörelse, samt FM internt Emila
samarbetsyta A 9/I 19 Idrott o friskvård.
Välkomna!
Övlt Kenneth Modig
C UtbsE
Sändlista:
Bodens Kommun
F 21
Hkp flj Luleå
FMTS
FMTM
NORRBOTTENS REGEMENTE
Datum
Beteckning
Sida 4 (4)
FSV
FortV
FM LOG inom Boden
FörsE
MaK
FörsA Norr
Mv Norr
APSA
LedTekA
EkredA
UpphA
J 0-J 9 Pers i Boden
ExpA
ArkivA
BestA
3.NSE
Inom A 9
CA9
Stf C A 9
SC
G 1,2,3,4,5,8,9
91.Artbat
92.Artbat
ArtSS
Inom I 19
C I 19
Stf C I 19
SC
MRN
3.BS
G 0,1,3,4,5,7,8,9,10
AJB
Pbat
LplE
FöH
FM VE
UtbsE
G 22-G66