1000 mm 1000 m m 500 mm Ritning blomlåda: Material till blomlådan:

Comments

Transcription

1000 mm 1000 m m 500 mm Ritning blomlåda: Material till blomlådan:
Ritning blomlåda:
Utformningen av blomlådor kan ske efter nedanstående ritning.
Önskas andra konstruktioner av blomlådans utformning, ska dessa godkännas
av tekniska kontoret före utplacering.
1000 mm
1000 mm
500 mm
Reflex
Material till blomlådan:
Ben
Sarg
Träribba
Bottenstöd
Botten
Antal
4 st.
12 st.
4 st.
8 st.
3 st.
1 st.
Dimension
75x75 mm, längd 500 mm
22x100 mm, längd 1000 mm
22x45 mm, längd ca: 1045 mm
22x45 mm, längd ca: 220 mm
38x100 mm, längd ca: 960 mm
9 mm plywood
Träribba
Botten
Bottenstöd
Sarg