Studera som vuxen! - Lärcenter Falköping

Comments

Transcription

Studera som vuxen! - Lärcenter Falköping
KURSUTBUD 2015
Spännande yrken med bra framtidsutsikter finns i välfärden – vården, skolan och omsorgen. SKL
spår att 100 000 jobb kommer att
finnas i kommunernas äldreomsorg, individ- och familjeomsorg
och stöd till funktionshindrade.
På Lärcenter kan du läsa Vårdoch omsorgsutbildning.
Stora satsningar görs inom
t av
järnvägssektorn och behove
kan
ing
köp
Fal
kompetens ökar. I
er
nik
tek
du läsa till YH Signal
med specialisering ERTMS.
erbjuFör dig som inte är behörig
nde
eda
ber
För
en
der vi utbildning
r
(dä
er
nik
tek
utbildning för Signal
n).
ete
du läser in elbehörigh
Signaltekniker och Vård- och omsorgsutbildning. Det och mycket annat kan du läsa hos oss på Lärcenter Falköping.
Studera som vuxen!
Lärcenter, med 1 400 studerande varje år, är en av de platser i
kommunen där det händer allra mest! Här möts lärare, studenter,
näringsliv, politiker och många många fler.
Vi erbjuder dig flexibelt lärande i en kreativ miljö och coachar
mot framtidens arbetsmarknad eller fortsatta studier.
lärcenter.nu
UTBILDNING
Grundläggande nivå
Engelska
Engelska grund
Matematik
Matematik grund
Matematik stöd – inför Ma1 (60 p)
Samhällskunskap
Samhällskunskap grund
Svenska
Svenska grund
Svenska som andraspråk grund
ANDRA KURSER SOM KAN INGÅ ÄR RELIGIONSKUNSKAP, HISTORIA, GEOGRAFI, FYSIK, KEMI, BIOLOGI SAMT HEM- OCH KONSUMENTKUNSKAP.
Gymnasial nivå
Biologi
Psykologi
Biologi 1 (100 p) Psykologi 1 (50 p) Engelska Engelska 5 (100 p) Engelska 6 (100 p) Engelska 7 (100 p) Engelsk grammatik (50 p)
Religion
Religion 1 (50 p) Samhällskunskap
Samhällskunskap 1 (100 p) Samhällskunskap 2 (100 p)
Internationella relationer (100 p)
Historia
Historia 1 (100 p) Svenska
Historia 2 (100 p) Svenska 1 (100 p) Svenska som andraspråk 1 (100 p) Matematik Svenska 2 (100 p) Matematik 1 (100 p) Svenska som andraspråk 2 (100 p) Matematik 2 (100 p ) Svenska 3 (100 p)
Matematik 3 (100 p) Svenska som andraspråk 3 (100 p)
Matematik 4 (100 p) Matematik 5 (100 p) Fysik
Fysik 1 (150 p)
Naturkunskap
Naturkunskap 1 (100 p) Kemi
Naturkunskap 2 (100 p) Kemi 1 (100 p)
Yrkesvux
Särskild utbildning för vuxna Guldvux
Hantverksteknik (1–6a)
Som studerande på särskild utbildning för vuxna
får du möjlighet att utveckla din kunskap och dina
erfarenheter utifrån dina egna förutsättningar. Du
kan läsa hel kurs eller del av kurs. Information om
vilka kurser vi erbjuder hittar du på vår hemsida,
www.lärcenter.nu
Förberedande utbildning
för signalteknik
Ellära 1
Praktiska ellära
Elkraftsteknik
Mer info om dessa utbildningar finns på vår
hemsida och på yrkesutbildningskaraborg.se där
även fler yrkesutbildningar i Skaraborg finns.
SFI, Svenska för invandrare
Utbildning i Svenska språket för vuxna som inte har
svenska som modersmål.
UTBILDNING
Kurspaket • Vård- och omsorgsutbildning • 1 500 p
I kurspaketet ingår gemensamma kurser, gymnasiearbete och fördjupningspaket.
För att bli anställningsbar i Skaraborg, krävs det att du har godkända betyg i
kursen Svenska 1 / Svenska som andra språk 1.
Kursen ges inte inom ramen för vård- och omsorgsutbildningen, utan måste läsas före eller efter
karaktärsämnena. Vill du ha hjälp med din studieplanering, ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare. Du som har omvårdnadsutbildning och vill komplettera med ytterligare fördjupning
kan söka ett fristående fördjupningspaket, vi erbjuder Äldre, vård och omsorg samt Psykiatri.
GEMENSAMMA KARAKTÄRSÄMNESKURSER (950 p)
Vård och omsorgsarbete 1 (200 p)
Medicin 1 (150 p)
Etik och människans livsvillkor (100 p)
Hälsopedagogik (100 p)
Vård och omsorgsarbete 2 (150 p)
Specialpedagogik 1 (100 p)
Psykologi 1 (50 p)
Psykiatri 1 (100 p)
FÖRDJUPNINGSPAKET (450 p)
Varje fördjupningspaket startar under förutsättning att det finns 5 deltagare.
ÄLDRE, VÅRD OCH OMSORG
Vård och omsorg vid demenssjukdom (100 p)
Äldres hälsa och livskvalitet (200 p)
Kost, måltid och munhälsa (100 p)
Psykologi 2b (50 p)
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Akutsjukvård (200 p)
Palliativ vård (100 p)
Medicin 2 (100 p)
Psykologi 2b (50 p)
PSYKIATRI
Psykiatri 2 (200 p)
Rättspsykiatri (100 p)
Samhällsbaserad psykiatri (100 p)
Psykologi 2b (50 p)
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
Specialpedagogik 2 (100 p)
Socialpedagogik (100 p)
Vårdpedagogik och handledning (100 p)
Kost, måltid och munhälsa (100 p)
Psykologi 2b (50 p)
GYMNASIEARBETE (100 p)
Yrkeshögskola
På Lärcenter bedriver vi idag två
Yrkeshögskoleutbildningar. Guldsmed och
Signaltekniker med specialisering ERTMS.
Universitet- och
högskolestudier
På Lärcenter kan du läsa högskolekurser
och program via distans. Utbildningarna
sker via videokonferens eller nätbaserat.
Information finns på lärcenter.nu.
Anmälan till högskolekurser/program gör
du på antagning.se. Har du blivit antagen
är du välkommen att skriva in dig hos
oss – alla som läser på högskolenivå är
välkomna.
KURSUTBUD 2015
WEBBANSÖKAN
Schemabundna studier Att studera schemabundet innebär att du följer en studiegrupp med en
planering som är gemensam för gruppen. Du har
flera lärarledda schemapositioner per vecka där
du förväntas närvara.
ANSÖKAN / ANMÄLAN 2015/2016
Validering Du kan validera dina tidigare kunskaper eller göra en särskild prövning. Läs mer på vår
hemsida.
PÅ
www.lärcenter.nu
Närdistans Närdistans innebär att du själv
väljer studietakt och vilka kurser du vill läsa. Du
måste klara av att planera och genomföra studierna på ett självständigt sätt med stöd av vår
lärplattform. Det krävs att du är van att hantera
dator för att kunna kommunicera med din lärare
och dina kurskamrater.
Grundläggande och gymnasial nivå
KURSSTART
SLUT
26 oktober
1 april 2016
30 november
25 januari 2016
10 juni 2016
29 februari 2016
1 mars 2016
21 oktober 2016
STUDIEFORM
ANSÖKNINGSPERIOD
ND + SFI + S
ND
ND + SFI + S
ND
ND + SFI + S
31 augusti – 4 oktober
5 oktober – 8 november
9 november – 3 januari
4 januari – 7 februari
8 februari – 13 mars
Vård och omsorgsutbildning
KURSSTART
SLUT
5 oktober
11 januari 2016
STUDIEFORM
ANSÖKNINGSPERIOD
S + ND
S + ND
15 juni – 13 september
14 september – 13 december
S = Schemabunden utbildning • ND = Närdistans • SFI = Svenska för invandrare
Bodil Herrmann
Anna Sundén
Vård- och omsorg
samt Yrkesvux
Grundläggande ämnen och kärnämen på gymnasialnivå samt Yrkeshögskolan
Arbetsmarknadsenheten (AME), Svenska för invandrare
(SFI), Praktikgruppen samt projektet Vägen till jobb
[email protected] [email protected]@falkoping.se
0515–88 71 60
0515–88 71 33
0515–88 71 29
Följ oss på
Facebook!
Kompetens- och arbetslivsförvaltningen • 0515-88 71 00
Falköpings kommun, 521 81 Falköping, Besöksadress: Nils Ericsonsgatan 5
SMARTDESIGN.SE |
Karin Åhman
2015/09
HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA STUDIEVÄGLEDARNA