Kursfolder Globala praktikantprogrammet

Comments

Transcription

Kursfolder Globala praktikantprogrammet
Bild: Lena Bengtsson
Globala
◗ Elin Wahlström gör under 2014/2015 sin praktik på biblioteket ENMT i Zimbabwe. Här tillsammans med två
elever. Edward Ndlovu Memorial Trust startade biblioteket 1990. I dag arbetar man med utveckling på lands­
bygden där läsning och informationsspridning fortfarande står i fokus.
Frågor som vi berör eller fördjupar oss i:
◗ Praktikant och världsförbättrare – din
roll i ett globalt sammanhang
◗ Lära i praktik, personlig lärmiljö och
lärande nätverk
◗ Mänskliga rättigheter och rättighetsperspektiv
◗ Internationellt utvecklingssamarbete,
vad är utveckling och hur går det till?
◗ Civilsamhällets roll, folkrörelser,
demokrati- och organisationsutveckling
◗ Opinions- och påverkansarbete,
­media, foto, film, kanaler
◗ Säkerhetsaspekter, egen-skydd, hälsa,
sex, HIV, kriminalitet, trafik
◗ Fördjupade kunskaper om landet,
­historia, kultur, språk, musik, spelfilmer
◗ Jämställdhet, genusperspektiv på de
globala frågorna och på praktiktiden
◗ Globala överlevnadsfrågor, miljö,
­klimat och ändliga resurser
◗ Omställning till ett hållbart liv, de rikas
respektive de fattigas ansvar
◗ Lärande och folkbildning, hur det kan
förändra världen
◗ Lärande genom handledning av pedagoger i Sverige, stöd och mentorskap
på nätet
◗ Vad har vi gjort, vad har vi lärt och vad
kan vi använda i vår roll som världsförbättrare
◗ Värderingar och ledarskap
◗ Planering av media och form, kanaler
och vägar, foto, film, radio, tidning och
webb
◗ Genomförande av informations- och
påverkansarbete i samarbete med
Afrikagrupperna och andra berörda organisationer, såsom påverkansgrupper i
Bryssel som jobbar mot EU.
För mer information: www.ljungskile.org | www.afrikagrupperna.se | www.kfum.se
praktikant
programmet
31 augusti 2015–27 maj 2016
◗ Ett läsår av lärande och personlig utveckling
◗ 5,5 månaders praktik i södra Afrika, med resa och
omkostnader betalda
◗ Utbildning i internationellt utvecklingssamarbete – en
livserfarenhet och merit i ditt CV
Bilder: Afrikagrupperna
◗ I Sydafrika bär frivilliga vårdgivare en tung börda för att stödja människor som påverkas av hiv-epidemin. På
◗ Afrikagrupperna stödjer flera organisationer i södra Afrika som verkar för skälig levnadslön och bättre arbets-
globala praktikantprogrammet ger per­
spektiv på hållbar utveckling och belyser
de utmaningar som vi står inför globalt –
för att kunna nå en bättre och mer rättvis
värld! Programmet fokuserar på hur vi
kan göra denna utveckling möjlig. Till­
sammans är vi övertygade om att det går.
En praktikinsats räddar inte världen men
ger kunskap och personlig utveckling för
resten av livet.Vi vet, vi har gjort det!
Att ha konkret erfarenhet av utvecklings­
samarbete är dessutom användbart inför
framtida jobbsökande. Det inifrånperspek­
tiv du får från civila samhället och dess roll
i utvecklings- och demokratiseringsproces­
ser, är starkt meriterande. Inte minst är det
ett nödvändigt krav inom de organisationer
som arbetar med utvecklingsfrågor.
◗ 1 vecka, Sida Partnership F
­ orum,
Härnösand
◗ 6 veckors globala studier och förbere­
delser i Ljungskile, september–oktober
◗ 8 veckors praktik i södra Afrika, okto­
ber–december
◗ 3 veckors lov, december–januari
◗ 13–15 veckors praktik i södra Afrika,
januari–april
◗ Hemresa under vecka 15
◗ 7 veckor, april–maj, uppföljning och
fördjupning efter praktiken samt förbere­
delse och genomförande av information­
sarbete i Sverige.
Under tiden som praktikant i södra
Afrika är resa och vistelse betald av
svenskt statligt bistånd genom en prakti­
kantschablon. Studierna är förlagda till
Global praktikant
Wellness Foundation ger man stöd till vårdgivare i projektet ”Care for the Carers”.
globala praktikantprogrammet är ett sam­
arbete mellan två praktikantförmedlande
­organisationer, Afrikagrupperna och
KFUM Sverige, samt Ljungskile folkhög­
skola. Programmet vänder sig till dig som
har intresse för utvecklingsfrågor.Tidigare
erfarenhet från studier och/eller förenings­liv
är önskvärt.Vi behöver en grupp med olika
erfarenheter som svarar mot de mottagande
organisationernas ­önskemål. Alla erfaren­
heter som kan göra dig till en inspirerad
praktikant är önskvärda.
globala praktikantprogrammet bygger på
en metod för kontinuerligt lärande under
hela utbildningsåret med följande delar:
◗ 1 vecka, Afrikagruppernas respektive
KFUM:s kansli i Stockholm
villkor framför allt för lantarbetare. Kvinnor är ofta särskilt utsatta bland arbetarna.
Ljungskile folkhögskola på västkusten
norr om Göteborg.
På baksidan finns några rader om kurs­
innehållet. På www.afrikagrupperna.se,
www.kfum.se och www.ljungskile.org kan
du läsa mer om våra organisationer som
funnits länge; en solidaritetsrörelse, en
ungdomsorganisation och en ideell stif­
telse för folkbildning. Där kan du också
läsa mer om kursinnehåll, upplägg och
de värdegrunder som globala praktikant­
programmet är baserat på.
Och – förstås – om hur du ansöker om
en praktikant­plats.
Sista ansökningsdag är 15 april 2015.