Ny digital Varbergskarta på varberg.se

Comments

Transcription

Ny digital Varbergskarta på varberg.se
Pressmeddelande
tisdag den 1 september 2015
Ny digital Varbergskarta på varberg.se
För att förenkla för invånare och besökare i Varberg har Varbergs kommun nu
sjösatt en ny digital Varbergskarta på hemsidan för att göra kommunal
kartinformation mer tillgänglig.
Den efterfrågade nya digitala Varbergskartan ska göra kommunal
information mer tillgänglig för invånare och besökare i Varbergs
kommun. I nuläget innehåller kartan bland annat
fastighetsbeteckningar, detaljplaner, flygbild, parkeringar, offentliga
toaletter, återvinningsstationer och pågående väg- och grävarbeten.
Detaljplaner och beskrivningar är tillgängliga i pdf-format.
Grunden till webbkartapplikationen har samutvecklats av flera kommuner. Nya
funktioner och information kommer att läggas till i kartan efterhand som dessa
efterfrågas.
Kartan återfinns på varberg.se under Bygga, bo och miljö/Fastigheter och
lantmäteri/Geografisk information eller genom länken ”Karta” längst upp till
höger på hemsidan.
Kontaktuppgifter
Anna Berntsson, GIS-samordnare, 0340-88 174, [email protected]
Martin Johansson, GIS-utvecklare, 0340-88 627, [email protected]
POSTADRESS
BESÖKSADRESS
TELEFON
ORGANISATIONSNR.
E-POSTADRESS
Varbergs kommun
Engelbrektsgatan 15
0340-880 00
212000-1249
[email protected]
Östra Vallgatan 12 (hiss)
TELEFAX
WEBBPLATS
Varberg
0340-67 64 52
www.varberg.se
432 80 Varberg

Similar documents