Procentuella förändringar – beräkna delen. Det finns olika sätt att

Comments

Transcription

Procentuella förändringar – beräkna delen. Det finns olika sätt att
Procentuella förändringar – beräkna delen.
Det finns olika sätt att beräkna rabatter, ökningar och nya värden. Det är viktigt att du lära dig
använda minst en av metoderna.
En tröja kostar 399 kr. Vad kostar tröjan om den säljs med 20 procents rabatt?
Metod 1
Beräkna 10% av tröjans pris
1
10% = 10
399
10
= 39,9 kr
Metod 2
Beräkna 1% av tröjans pris
1
1% = 100
399
100
= 3,99 kr
20% = 210%
20 % = 201%
Rabatten i kronor 239,90 = 79,80 kr
Nytt pris 399 – 79,80 = 319,20 kr 
320 kr
Rabatten i kronor 203,99 = 79,80 kr
Nytt pris 399 – 79,80 = 319,20 kr 
320 kr
Metod 3
Gör om procentform till decimalform
1% = 0,01
20% = 0,2
Rabatten i kronor 0,2399 = 79,80 kr
Nytt pris 399 – 79,80 = 319,20 kr 
320 kr
En idrottsförening har 350 medlemmar. Under året ökar medlemsantalet med 8%, hur
många medlemmar har föreningen då?
Metod 1
Fungerar inget bra.
Metod 2
Beräkna hur många medlemmar 1% är
1
1% = 100
350
100
= 3,5 st
8 % = 81%
Ökning av medlemmar
83,5 = 28 st
Medlemmar efter ökningen
350 + 28 = 378 st
Metod 3
Gör om procentform till decimalform
1% = 0,01
8% = 0,08
Ökning av medlemmar
0,08350 = 28 st
Medlemmar efter ökningen
350 + 28 = 378 st
Ett annat alternativ är se hur det ursprungliga värdet förändras.
Tröjan kostar 399 kr, det är 100%. Om priset sänks med 20% får du betala 100% - 20% = 80% av
tröjans ordinarie pris.
Använder man metod 3 och gör om procentform till decimalform blir beräkningen 80% = 0,8
0,8  399 = 319,20 kr  320 kr. Då får man det nya priset direkt. 0,8 kallas då förändringsfaktor.
Idrottsföreningen har 350 medlemmar, det är 100%. Om medlemsantalet ökar med 8% är det sedan
100% + 8% = 108% som nu är medlemmar i föreningen.
Använder man metod 3 och gör om procentform till decimalform blir beräkningen 108% = 1,08
1,08  350 = 378 st. Då får man det nya medlemsantalet direkt. 1,08 kallas då förändringsfaktor.
(de tal som multipliceras med varandra kallas faktorer. 0,8 och 1,08 talar om hur det ursprungliga
värdet har förändrats)
Använd den metod du vill och lös följande uppgifter. Använd miniräknare och skriv ner de
beräkningar du gör!
1. Filip fick 35 % rabatt när han köpte en jacka som tidigare hade kostat 1 400 kr. Vad får Filip
betala för jackan?
2. Avgiften i träningshallen var 1 600 kr per år. Året därpå höjdes avgiften med 12,5 %.
Hur många kronor höjdes avgiften med?
3. Lina får 400 kr i månaden. Hon sparar 15 % varje månad. Hur många månader behöver Lina
spara innan hon kan köpa en kamera för 779 kr?
4. Du har köpt en chokladkaka som väger 180 gram.Hur många gram kakao är det i
chokladkakan om den innehåller 70 % kakao?
5. Anna köper en bil för 225 000 kr. Under första åren minskar bilens värde med 15% varje år .
a) Hur mycket är bilen värd efter 1 år?
b) Hur mycket är bilen värd efter 2 år?